Արխիւ

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սե­ռա­կա­նու­թիւ­նը կար­գա­ւո­րուած է այր-մար­դուն եւ կին-մար­դուն ա­մուս­նա­կան սի­րոյն մէջ։
Ուս­տի ա­մուս­նու­թեան մէջ ա­մու­սին­նե­րուն մարմ­նա­յին մտեր­մու­թիւ­նը ա­նոնց հո­գե­ւոր հա­ղոր­դու­թեան նշան ու գրա­ւա­կան կը դառ­նայ։ 

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նիսի հայութիւնը ցասումով հետեւեցաւ կարգալոյծ Կիւրեղեանի կողմէ Սուրբ Աստուածածնի տօնին օրը կատարուած իբր թէ արարողութիւններուն:
Սրբապղծութեան թատրոն…:
Ֆրանսահայոց Նոր Թեմակալ Առաջնորդ Տէր Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի տուած այցելութենէն վերջ ստեղծուած յարաբերական լաւատեսութիւնը դժբախտաբար չարդարացաւ: Ծխական խորհուրդի ատենապետ Արթօ Օգսայեանի եւ իր ընկերներուն յամառ պայքարը կը շարունակուի բոլոր ուղղութիւններով:
Ֆրանսական դատական իշխանութիւնները նախկին վարչայինները ամիսներ առաջ զրկած են Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ անունով գործելու իրաւունքէն, իսկ ներկայիս հետաքրքրութեամբ կը սպասուի յառաջիկայ Հոկտեմբերի 6-ին նախատեսուած վճռաբեկի նիստի արդիւնքին, որ կրնայ ճակատագրական նշանակութիւն ունենալ:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Սէն Փե­թերս­պուր­կի «Էմ­փէ­րիալ շա­փի­թօ» կրկէ­սը շա­բա­թա­վեր­ջին սկսաւ Ե­րե­ւա­նի ներ­կա­յա­ցում­նե­րու շար­քին։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ե­րե­ւա­նի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Քա­ղա­քը ճազ կը լսէ» հա­մեր­գա­յին ե­րե­կոյթ մը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստանի մէջ 2003 թուականէն ի վեր բեղուն գործունէութիւն կը ծաւալէ «Դէպի Հայք» միջազգային բարեսիրական հիմնադրամը:
Տասներկու տարիներու ընթացքին այս կազմակերպութիւնը եղած է սփիւռքեան նոր սերունդի հազարաւոր ներկայացուցիչներու ուղեցոյցը:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Վի­ճա­բա­նու­թիւն»ը անհ­րա­ժեշ­տօ­րէն կը փոր­ձէ մարդ­կա­յին բնա­ւո­րու­թիւ­նը, եւ մարդ պար­տի զգու­շա­նալ «հա­կա­ճա­ռու­թեան» այն ո­գիէն՝ որ է «իր իսկ դա­տա­ւո­րը եւ իր իսկ դա­հի­ճը» ըլ­լալ, ինչ­պէս կ՚ը­սէ Լայթ­ֆուտ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ար­դուի­նի մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ ա­հա­ւոր բնա­կան ա­ղէտ մը։ Ջրհե­ղե­ղի եւ հո­ղա­սահ­քի հե­տե­ւան­քով բա­ռին բուն ի­մաս­տով ող­բեր­գու­թիւն մը յա­ռա­ջա­ցաւ քա­ղա­քին մէջ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը կը շա­րու­նա­կէ բռնա­րարք­ներ ի­րա­կա­նաց­նել երկ­րին մէջ։ Ամ­բողջ եր­կի­րը ցա­սու­մով միա­ցած է ՓՔՔ­-ի դէմ եւ բռունց­քի մը նման կը հա­կազ­դէ ա­հա­բեկ­չու­թեան։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի թե­լադ­րու­թեամբ Կի­լիկեան Ա­թո­ռէն խումբ մը միա­բան­ներ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լե­ցին Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տա­րած­քը։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Արցախի սահմանին վրայ կ՚ապրուին բախումներ, որոնք կ՚ուղղորդուին ապատեղեկատուութիւններով:
Երեւան հերքեց Պաքուի պնդումները ու տեղեկացուց՝ թէ Ատրպէյճան տուած է չորս զոհեր:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

​Պաշտօնաթերթին մէջ հրապարակուելով ի զօրու դարձաւ Հանրապետութեան նախագահին որոշումը՝ ընտրութիւններու կրկնութեան մասին:
Էրտողանի եւ Տավուտօղլուի միջեւ այս առաւօտ տեղի ունեցած տեսակցութիւնով սկսաւ ժամանակաւոր կառավարութեան ձեւաւորման աշխատանքը:

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Շիշ­լի մար­զա­կում­բը այս տա­րի եւս Գնա­լը կղզիի մէջ ճատ­րա­կի մրցա­շարք մը կազ­մա­կեր­պեց ի յի­շա­տակ վա­ղա­մե­ռիկ Ա­լեքս Տաղ­լըեա­նի, որ ա­կում­բի մար­զիկ­նե­րէն էր։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ մեր մտա­ւո­րա­կան աշ­խար­հի ե­րէց սե­րուն­դի տի­տան­նե­րէն Տոց. Տքթ. Վարդ Շի­կա­հեր կը շա­րու­նա­կէ իր ար­տադ­րա­կան աշ­խա­տան­քը եւ այս շրջագ­ծով հրա­տա­րա­կած է նոր գիրք մը, որ կը կո­չուի «Պար­տի­զակ»։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Պատ­րիար­քա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ Վա­նայ լի­ճի Աղ­թա­մար կղզիի Ս. Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ այս տա­րուան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը ջնջուած են անվ­տան­գու­թեան պատ­ճառ­նե­րով։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր հա­մայն­քի ար­ժէ­քա­ւոր ե­րի­տա­սար­դու­հի­նե­րէն Շի­րին Քը­յը­ճը յա­ջո­ղու­թեամբ ա­ւար­տած է իր տոք­թո­րա­յի շրջա­նը՝ ա­տամ­նա­բու­ժա­կան կալուա­ծէն ներս։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 25, 2015

Պատ­րիար­քա­րա­նի մէջ այս ա­ռա­ւօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մայն­քա­յին կա­րե­ւոր ժո­ղով մը, ո­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։ Կը հա­ղորդուի, որ Հա­մայն­քա­յին վա­գըֆ­նե­րու հար­թա­կի (VADİP) ելմ­տա­կան յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը եւ վար­ժա­րան մը հո­վա­նա­ւո­րող ե­կե­ղե­ցի­նե­րու մա­տա­կա­րար մար­մին­նե­րուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մաս­նակ­ցած են այս խորհր­դակ­ցու­թեան։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը շա­բա­թա­վեր­ջին հիւ­րըն­կա­լեց Ան­տիո­քի Ա­սո­րի Կա­թո­լիկ ե­կե­ղեց­ւոյ պետ Իգ­նա­տիոս Եու­սէֆ Գ. Եու­նան Պատ­րիար­քը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցը կը հա­սուն­նայ փուլ առ փուլ։ Ե­րէկ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան Ազ­գա­յին ժո­ղով ու­ղար­կեց սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գի­ծը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Ե­րե­ւա­նի մօտ Ճա­բո­նի դես­պան Էյ­ճի Թա­կու­չի յայ­տա­րա­րեց, որ ա­մէն տա­րի իր երկ­րէն տա­սը հա­զար հո­գի կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տան։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղորդում­նե­րով, ան ը­սաւ, թէ ներ­կա­յիս դես­պա­նա­տու­նը կ՚ու­սում­նա­սի­րէ ա­ռեւ­տու­րի եւ ներդ­րում­նե­րու ո­լոր­տէն ներս հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հնա­րա­ւո­րութիւն­նե­րը։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​Սերժ Սարգսեան շաբաթավերջին Գեղարքունիքի եւ Կոտայքի մէջ այցելեց ճամբարներ:
«Աշխարհին մէջ կան շատ մարտահրաւէրներ, որոնք կրնան յաղթահարուիլ համատեղ ուժերով»:

Էջեր