Արխիւ

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Արցախի պատմական Գանձասարի վանքի համալիրէն ներս նորահաստատ մատենադարան:
Գիտամշակութային կեդրոնի բացման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Սերժ Սարգսեան:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէր ո­րո­շեց իր ար­խի­ւը յանձ­նել «Տո­ղուշ» խմբա­կին։ Այս ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը լայն ար­ձագանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ ուր կը շեշ­տուի, թէ մե­ծա­նուն վար­պե­­տին ար­խի­ւը կ՚ար­ժէ մօ­տա­ւո­րա­պէս 3 մի­լիոն եւ­րօ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ Պեր­լի­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ Աֆ­ղա­նիս­տա­նէ ներս ՆԱ­ԹՕ-ի հո­վա­նա­ւո­րու­թեան ներ­քեւ ի­րա­կա­նացուող «Վճռա­կան ա­ջակ­ցու­թիւն» ա­ռա­քե­լու­թեան Հիւ­սի­սա­յին հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կազ­մին մէջ ներգ­րա­ւուած եր­կիր­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար­նե­րու հա­ւա­քին։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չու­թե­նէն վերջ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Ո­ւա­շինկ­թըն, ուր Սպի­տակ Տան մէջ կը տե­սակ­ցի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

​Մոսկուա դէմ է Սուրիոյ համար դուրսէն ղեկավար պարտադրելու ուղղեալ փորձերուն:
Վլատիմիր Փութին եւ Հասան Ռուհանի համաձայնեցան՝ գործակցութիւնը ամրապնդել առկայ խնդրին շուրջ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

ԳՈ­ՀԱՐ սիմ­ֆո­նիք նուա­գա­խումբ-երգ­չա­խում­բի Պէյ­րու­թի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած վեր­ջին հա­մերգ­նե­րուն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Այս խում­բը գե­րա­զանց յա­ջո­ղու­թեամբ եւ բերկ­րան­քով հան­դէս ե­կաւ ի­րե­րա­յա­ջորդ չորս ի­րիկ­նա­շող հա­մերգ­նե­րով, օգ­տա­գոր­ծե­լով ա­մե­նաար­դիա­կան փոր­ձա­գի­տու­թիւ­նը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ա­նի­րա­ւու­թիւն­նե՜ր, ա­նար­դա­րու­թիւն­նե՜ր, ան­հա­ւա­սա­րու­թիւն­նե՜ր շատ ան­գամ կը վե­րագ­րուին դրա­մին, բայց ի՜նչ կրնայ ը­նել դրա­մը ինք­նին, կրնա՞յ բա­րի ըլ­լալ երբ զինք գոր­ծա­ծո­ղը չա՛ր է, եւ մո­լո­րած…։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայատառ գիրքերու աշխարհի մեծագոյն պահոցը՝ Հայաստանի ազգային գրադարանը, որ ներկայիս կը գործէ Երեւանի չորս մասնաշէնքերուն մէջ:
Տնօրէն Տիգրան Զարգարեան, որ աւելի քան քսանըհինգ տարուան գրադարանագործութեան փորձառութիւն մը ունի, հարցազրոյց մը տուաւ ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Թուր­քիա-Սու­րիա սահ­մա­նին վրայ այս ա­ռա­ւօտ ապ­րուե­ցաւ դէպք մը։ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը վար ա­ռին սահ­մա­նը խախ­տած ռազ­մաօ­դա­նաւ մը, ո­րու օ­դա­չու­նե­րը փրկուե­ցան ան­կար­գե­լով։ Թրքա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րուն մէջ շեշ­տուե­ցաւ, թէ ճշդել կա­րե­լի չէ ե­ղած սու­րիա­կա՞ն թէ ռու­սա­կան ըլ­լա­լը։ Նախ նշուեցաւ ռու­սա­կան ըլլալը, ապա հերքուեցաւ, իսկ Մոս­կուա­յի պաշտօնական աղ­բիւր­նե­րը հա­ղոր­դե­ցին, թէ վար առ­նուած օ­դա­նա­ւը ռու­սա­կան էր։ 

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Ան­նա Գէոր­գեա­նի մաս­նա­ւոր թղթակ­­ցու­թիւ­նը Ֆրանք­ֆուր­թէն.-

Հայ­կա­կան ե­րաժշ­տու­թեան ա­ռաս­պե­լա­կան վար­պետ­նե­րէն, աշ­խար­հահռ­չակ եր­գա­հան Տիգ­րան Ման­սու­րեան ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին ա­ռար­կայ դար­ձաւ գեր­մա­նա­ցի ե­րաժշ­տա­սէր­նե­րու ջերմ հա­մակ­րան­քին։ Շա­բաթ եւ Կի­րա­կի, Ֆրանք­ֆուր­թի շրջա­նէն ներս իր գոր­ծե­րը նուա­գուե­ցան հան­դի­սա­ւոր ե­րե­կոյթ­նե­րու ըն­թաց­քին, Տիգ­րան Ման­սու­րեա­նի ներ­կա­յու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին սկսան Ա­մա­նո­րի պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը։ 

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ նշուե­ցան թա­ղի դպրաց դա­սու հիմ­նադ­րու­թեան 124-րդ, Զուարթ­նոց երգչա­խում­բի կազ­մա­ւոր­ման 79-րդ եւ Հա­րիւր Ման­կանց երգ­չա­խում­բի ստեղծ­ման 59-րդ եր­րեակ տա­րե­դարձ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

​Գալֆաեան տան հիմնադրութեան 149-րդ տարեդարձը երէկ համայնքային շրջանակները խանդավառութեամբ համախմբեց Գումգաբուի մէջ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններուն:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

​Պաքըրգիւղի ընտանիքը Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրի պաշտօնական բացման հանդիսութեան առթիւ ապրեցաւ պատմական շաբաթավերջ մը:
Պաշտօնական հիւրերն ու համայնքային բարերարները երախտագիտական զգացումներով մեծարուեցան՝ կրթօճախի անկիւնադարձային այս հանգրուանին:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վը ե­րէկ ընտ­րեց իր նոր նա­խա­գա­հը։ Այս­պէս, խորհր­դա­րա­նէ ներս տե­ղի ու­նե­ցած քուէար­կու­թեան եր­րորդ փու­լի ար­դիւն­քին ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րուած Իս­մա­յիլ Քահ­րա­ման ընտ­րուե­ցաւ նա­խա­գահ՝ ա­պա­հո­վե­լով 316 քուէ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

«Հրանդ Տինք» հիմնարկին նախաձեռնութեամբ շաբաթավերջին կազմակերպուած խորհրդաժողովը համախմբեց հեղինակաւոր մասնագէտներ եւ ազդու գործիչներ:
Փրոֆ. Էլչին Մաճառ զեկուցում մը ներկայացուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անցեալի մէջ առգրաւուած կալուածներուն կապակցութեամբ:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բա­րե­պաշ­տու­թեան ընդ­հա­նուր եւ հա­սա­րա­կաց կա­նոն մը կը պար­տա­ւո­րէ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ձեռն­թափ ըլ­լալ միտ­քի եւ կամ մարմ­նոյ այն բո­լոր զբա­ղում­նե­րէն՝ ո­րոնք կեան­քի նիւ­թա­կան ըմբռ­նու­մին կը վե­րա­բե­րին։ Ա­սի­կա շատ ա­ւե­լի զգա­լի է մա­նա­ւանդ ա­պաշ­խարու­թեան օ­րե­րուն մէջ։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէն Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի սպան­նու­թեան քրէա­կան գոր­ծը իր մե­ղադ­րա­կան եզ­րա­կա­ցու­թեամբ ու­ղար­կած է թղթած­րա­րը վե­րահս­կող դա­տա­խա­զին։ Հան­րա­պե­տու­թեան աւագ դա­տա­խա­զու­թեան աղ­բիւր­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս հաս­տա­տե­ցին այս տե­ղե­կու­թիւ­նը։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Զբօսաշրջութեան բնագաւառէն ներս վերելք ապահովելու նպատակին ուղղեալ բազմակողմանի ծրագիր մը: ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալութեան եւ Սմիթսոնեան կաճառին համատեղ նախաձեռնութիւնը:

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անց­նող Յու­նուա­րին «Շար­լի Էպ­տօ» պար­բե­րա­կա­նի գրա­սե­նեակ­նե­րուն դէմ ե­ղած ա­հա­բեկ­չու­թե­նէն ետք Փա­րի­զդար­ձեալ դար­ձաւ մի­ջազ­գա­յին լրա­հո­սի գլխա­ւոր ա­ռանցք: Ար­մատ­նե­րով Մա­րո­քէն եւ­րո­պահ­պա­տակ Ապ­տիւլ Հա­միտ Ա­պա Ուտն ու իր ըն­կեր­նե­րը շատ ա­րագ կա­տա­րուած գոր­ծո­ղու­թիւ­նով մը պատ­ճառ դար­ձան հա­րիւ­րա­ւոր ան­մեղ մար­դոց սպան­ու­թեան:

Էջեր