Արխիւ

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

Համայն մարդկութիւնը այսօր կը դիմաւորէ 2019 թուականը։ Նոր յոյսերու, նոր մաղթանքներու հերթական փուլ մըն է այս մէկը։ Հայաշխարհն ալ բարձր տրամադրութիւնով եւ բարի ակնկալութիւններով կ՚ողջունէ Ամանորը։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱ­ԶԱ­ՐԵԱՆ

Տղամարդը կու լա՞յ... Լացաւ ան, սրտին խորերէն լացաւ, հոգիին պոռթկումէն գոյացած կուտակները ալ անկարող էին ծպտուելու, կծկուելու, դերի մը մէջ պահուելու. իր կարողութենէն շատ վեր էր այս պատահածը: Ծպտե՞լ, պահե՞լ, անկարելի էր այլեւս, մանաւանդ երբ արեւելքի մէջ կոփուած, պահպանողական ընտանիքի մը մէջ հասակ առած մը ըլլայ մէկը:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

Կեանքի անխափան հոլովոյթը շատ յաճախ կը տանի միապաղաղութեան։ Թէեւ միշտ կան ելեւէջներ, վերիվայրումները կը զուգորդեն կեանքը։ Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն, խորքին մէջ, այս է մարդ արարածի դիմագրաւածը։ Վերելքներն ու նահանջները ընդելուզուած են, միահիւսուած, միաձուլուած։ Մէկու մը վերելքը երբեմն կրնայ պայմանաւորել ուրիշի մը նահանջը կամ ընդհակառակն։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ՎԱՐԱՆԴ ՔՈՐԹՄՈՍԵԱՆ

2018 տարին արդէն թեւակոխեցինք եւ ազգովին ու անհատապէս մեր կեանքի պատմութեան էջերէն էջ մը եւս դարձուցինք: Էջ մը, որ լեցուն էր յաջողութիւններով ու ձախողութիւններով: Էջ մը, որ լեցուն էր յոյսերով եւ յուսախաբութիւններով: Էջ մը, որ լեցուն էր ուրախութիւններով եւ տխրութիւններով: Էջ մը, որ լեցուն էր վերելքներով եւ վայրէջքներով:

 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ԱԼԵՔՍ ՍՐԿ. ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ

Դարձեալ Նոր տարի է։ 2018-ի վրայ տարածուած 365 օրերը մեր ետին թողելով, կը դիմաւորենք 2019 տարին՝ նոր յոյզերով, երազանքներով եւ բարեմաղթանքներով։ Տարեսկիզբին, երբ ամէն ինչ նոր կը թուի ըլլալ, իսկ մենք լաւատեսութեամբ լիացած ու հոգեպէս դրական, ուրախ եւ խանդավառութեամբ լեցուն սրտով բարեմաղթութիւններ կը շռայլենք իրարու, յաճախ կը մոռնանք մերձաւոր տարուան օրերուն մեր անյաջողութիւնները եւ զանոնք մեր ետին ձգելով՝ կը շարունակենք նո՛յն յանկերգով կրկնել նոյն սխալներն ու տարեվերջին կը սկսինք զարմանալ մենք մեր ու մեր ըրածներուն վրայ։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անցեալ տարուան ամփոփման ուղղեալ մեր այս նիւթը պատրաստուած է հաշուի առնելով՝ Հայաստանի քաղաքական, անվտանգութեան, ընկերային, տնտեսական եւ մշակութային գլխաւոր իրադարձութիւնները։ Այս ամբողջին մէջ կ՚առանձնանայ «Թաւշեայ յեղափոխութեան» ամբողջ հոլովոյթը, որ իր ազդեցութիւնը ձգեց տարուան վրայ եւ կը պայմանաւորէ յառաջիկայ տարուան վերաբերեալ ակնկալութիւնները։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ԿՈՐԻՒՆ Ա. ՔՀՆՅ. ՖԷՆԷՐՃԵԱՆ

Ամէն մէկ նոր տարուայ սկիզբը սովորական ասոյթ եղած է ըսել. տարի մը եւս թողեցինք մեր ետին։
Իրականութեան մէջ ո՛չ ետեւ ու առջեւ գացող եւ ոչ ալ հին ու նոր բան կայ… 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Պո­լիս չեմ ծնած։
Ծնած եմ Պէյ­րութ, Լի­բա­նան, 27 տա­րի ա­ռաջ։ Կեան­քիս մեծ մա­սի ըն­թաց­քին Պո­լի­սը ին­ծի հա­մար, այն­պէս ինչ­պէս սո­վո­րա­կան լի­բա­նա­նա­հա­յուն, գրե­թէ գո­յու­թիւն չու­նէր։ 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

Տ. ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Նոր տարին կամ Ամանորը կարեւոր հանգրուան մըն է մարդկային կեանքին մէջ՝ ուր կարծես ակնթարթի մը արագութեամբ ամէն ինչ կը փոխուի՝ հինը կը սրբուի եւ նորը կու գայ՝ նորոգելով ամէն ինչ որ արդէն «անցեալ» է եղած։ Մարդիկ միշտ «նոր»ը կ՚ուզեն, նորոգուիլ կ՚ուզեն եւ կ՚ապրին նոր յոյսերով, նոր ակնկալութիւններով…։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Ամանորը բոլոր հարթութիւններու վրայ գնահատականներու, հաշուեկշիռներու եւ արժեւորումներու հանգրուան մըն է։ Նոր շրջանի մը վերաբերեալ ակնկալութիւնները բոլորի ուշադրութեան առարկայ կը դառնան, բնականաբար։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

«Երանի՜ այն ծառաներուն, որոնց տէրը 
երբ կու գայ՝ 
արթուն կը գտնէ զիրենք» (Ղկ. 12.37)։

 

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա­ՒԱԳ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ՏԱ­ՄԱ­ՏԵԱՆ

Ամէն անգամ որ Ամանորի սեմին կը հասնինք, կ՚անդրադառնանք, թէ ժամանակը որքան արագ ընթացած է։ Մանաւանդ մանուկներ կը խանդավառուին Կաղանդ պապուկի ակնկալութեամբ։ Ակնկալութիւն՝ ընդհանրապէս անակնկալներով լեցուն նուէրներու տոպրակի բացման։

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Դարեր ի վեր հայոց մէջ գոյութիւն ունեցած է Կաղանդի գիրը: Ասիկա հինէն եկած աւանդոյթ մըն է, որ որդեգրած են մեր թերթերն ու ամսագրերը, բայց առաւելաբար՝ արեւմտահայ իրականութեան մէջ: Արեւելահայերէն մամուլն ալ անդրադարձած է Կաղանդի նիւթին, բայց նոյն աշխուժութիւնը, աւանդոյթը, գիր պատրաստելու եւ Կաղանդի խոհերը ի մի բերելու ճոխութիւնը չէ եղած արեւելահայերէն թերթերուն մէջ, ինչ որ եղած է արեւմտահայերէն թերթերուն մէջ:

Երկուշաբթի, Դեկտեմբեր 31, 2018

ԱՐԵՒԻԿ ՊԱՊԱՅԵԱՆ

Ահաւասիկ եկաւ Ամանորը։ Տօն, երբ բոլոր երազներն ու փափաքները ունակ են իրականանալու։ Ամանորի կախարդական գիշերը՝ դեկտեմբերի 31-ին մարդիկ ակամայ հոգւոյն խորքերուն մէջ՝ հրաշքներու, նորի, բարիի, ապագայի, երազներու հանդէպ ծածուկ պահուած փափաքներ կ՚ունենան ու վստահ կ՚ըլլան, թէ հենց այս գիշեր իրենց բոլոր ցանկութիւններն ու իղձերը կրնան իրականանալ յառաջիկայ տարի։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 29, 2018

Իրանի եւ Ատրպէյճանի միջեւ համաձայնութիւն գոյացաւ՝ երկաթուղիի մը եւ մայրուղիի մը կառուցման շուրջ։ Թեհրանի պաշտօնական աղբիւրները տեղեկացուցին, որ Ատրպէյճանի Աստարա եւ Իրանի նոյնպէս Աստարա կոչուած շրջաններուն միջեւ պիտի կառուցուին մայրուղի մը ու երկաթուղի մը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 29, 2018

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի կողմէ երէկ ստորագրուած հրամանագրերու հիման վրայ երկրի արտասահմանեան դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններէն ոմանց գլուխը անցան նոր անուններ։ Այս ծիրին մէջ Կարէն Նազարեան նշանակուեցաւ Վատիկանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 29, 2018

Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարութիւններուն միջեւ լիակատար փոխըմբռնում գոյութիւն ունի յարաբերութիւններու ապագային մասին:
Նիկոլ Փաշինեանի եւ Վլատիմիր Փութինի Մոսկուայի հանդիպման ընթացքին ամփոփուեցան վերջին ութ ամիսներուն տեղի ունեցած ծաւալուն քննարկումները:

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 29, 2018

 Գալֆաեան Տան ընտանիքը Նոր տարւոյ եւ Սուրբ Ծննդեան առթիւ ապրեցաւ մեծ ուրախութիւն։ Վերջին օրերուն զանազան ձեռնարկներ տեղի ունեցան դպրոցին մէջ։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 29, 2018

Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանին մէջ ներկայ Ամանորի շրջանը բնորոշուեցաւ մեծ խանդավառութեամբ։ Դպրոցէն ներս նախընթաց օր տեղի ունեցաւ հանդէս մը, որու ընթացքին տղաքը ողջունեցին Կաղանդ պապուկը։

Շաբաթ, Դեկտեմբեր 29, 2018

Մխիթարեան վարժարանին մէջ երէկ տեղի ունեցաւ Կաղանդի հանդէս մը, որու ընթացքին փոքրիկները մեծ խանդավառութիւն ապրեցան Կաղանդ պապուկի այցելութեամբ։ Օրուան տեւողութեան դպրոցէ ներս ստեղծուեցաւ խրախճանքի մթնոլորտ մը։

Էջեր