Լրահոս

ՅԱՂԹԱՀԱՐԵԼ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

Մեսուտ Թուֆանի եւ Զաւէն Խաչիկեանի գործերը կը ցուցադրուին Ֆրանսական մշակոյթի կեդրոնին մէջ։
Կարսի, Կիւմրիի եւ պատմական Անիի նկարահանումներուն փայլուն արդիւնքը կը գործէ խոր տպաւորութիւն ցուցահանդէսի բոլոր այցելուներուն վրայ - Ձեռնարկը բացուեցաւ Աւագ հիւպատոս Միւրիէլ Տոմենաքի խօսքով։

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ ՄԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

ԵՐԵՒԱՆ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԷ ՓԵՔԻՆԻ ՄԵՏԱՔՍԻ ՄԵԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ ՄՇԱԿԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան ե­րէ­կուան հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին շեշ­տեց, որ Հա­յաս­տան Չի­նաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը դի­տար­կէ որ­պէս իր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան կա­րե­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րէն մին։

«ՎԱՐՉԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԱԿՈՒՄԲ»

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան ե­րէկ հա­մախմ­բեց երկ­րի շարք մը նախ­կին վար­չա­պետ­նե­րը։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, «Վար­չա­պետ­նե­րու ա­կումբ» կո­չուած այս հա­ւա­քոյ­թը ա­ռա­ջի­նը ե­ղաւ իր նման­նե­րու շար­քին։

ԷՐՏՈՂԱՆԻ ԵՒ ՕՊԱՄԱՅԻ ՄԻՋԵՒ ԿԱՐԵՒՈՐ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ ՄԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա­յի հետ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ եր­կու նա­խա­գահ­նե­րը անդ­րա­դար­ձան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին։

ՀԱՄԱՏԵՂ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

Երեւանի եւ Փեքինի ղեկավարութիւններուն միջեւ երէկ տեղի ունեցան ամենաբարձր մակարդակի վրայ բանակցութիւններ։
Սերժ Սարգսեան պետական արարողակարգով հիւրընկալուեցաւ Սի Ծինփինի կողմէ։
Չինաստան հետաքրքրութիւն ցոյց կու տայ Հայաստանի եւ Իրանի միջեւ կառուցումը նախատեսուած երկաթուղիի ծրագրին նկատմամբ։

ՕՀԱՆԵԱՆ ՎՍՏԱՀԵՑՈՒՑ, ԹԷ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՒԺԵՐԸ ԿԸ ՎԵՐԱՀՍԿԵՆ ՍԱՀՄԱՆԸ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան յայ­տա­րա­րեց, որ սահ­մա­նի վրայ լա­րուա­ծու­թիւն ստեղ­ծե­լու մի­ջո­ցաւ Ատր­պէյ­ճան կը փոր­ձէ լու­ծել քա­նի մը խնդիր։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Սէյ­րան Օ­հա­նեան ե­րէկ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վէն ներս զրու­ցեց զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

ՉԻՉԷՔ CSIS-Ի ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ճեմիլ Չի­չէք այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ ան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Մի­ջազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նի (CSIS) եր­դի­քին տակ։

ՀԲԸՄ-ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Եւ­րո­պա­յի մաս­նա­ճիւ­ղին հա­մար պաշ­տօ­նի կո­չուե­ցաւ նոր վար­չու­թիւն մը։ ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ նշա­նա­կուած վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նի կո­չուած է Մար­տի 1-ի դրու­թեամբ։

Էջեր