Արխիւ

Երկուշաբթի, Յունիս 6, 2016

ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, որ Հայաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգսեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ հա­մա­ձայ­նած են այս ա­միս նոր հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Միջ­նորդ­նե­րը այս մա­սին տե­ղե­կա­ցու­ցին՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն՝ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի եւ Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի հետ ան­ցեալ շա­բաթ ի­րենց ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րէն վերջ։

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Մանկական հիւանդանոցի մը աջակցութեան առաջադրութեամբ, «Նոր կեանքի ծիածան» հասարակական կազմակերպութեան ի նպաստ խանդավառ երեկոյթ:
Յայտնի մեներգչուհի Լէյլա Սարիբէկեան Իսթանպուլի մէջ առաջին անգամ երաժշտասէրներուն ներկայացաւ համերգով մը, որ բնորոշուեցաւ «Միասնութեան շուրջպարով»:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

4 ՅՈՒ­ՆԻՍ 2016, Շա­բաթ, Է­սաեան վար­ժա­րա­նի «ԲԱ­ԺԱ­ԿԻ ՕՐ» է։ Յի­շա­տակ­նե­րու վե­րա­կոչ­ման, ո­գե­ւոր եւ խան­դա­վառ օր մը՝ բո­լոր ա­նոնց հա­մար, որ Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն յի­շա­տակ մը ու­նին, ապ­րուած կեանք մը, սի­րոյ եւ ջերմ զգա­ցում­նե­րու շրջան մը, որ անջն­ջե­լի դրոշմ մը թո­ղած է ի­րենց հո­գիին խո­րը։

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Պէյ­րու­թի «Հայ­կա­զեան» հա­յա­գի­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նէն ներս վեր­ջերս գու­մա­րուե­ցաւ հո­գա­բար­ձու­նե­րու խոր­հուր­դի տա­րե­կան ժո­ղո­վը։ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րէն եւ Պէյ­րու­թէն հա­մախմ­բուած ժո­ղո­վա­կան­նե­րու եր­կօ­րեայ աշ­խա­տան­քին ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան հաս­տա­տու­թեան ռազ­մա­վա­րա­կան նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներն ու ա­պա­գա­յի վե­րա­բե­րեալ ծրագ­րե­րը։

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Մխիթարեան միաբանութեան դիմագրաւած տնտեսական դժուարութիւններուն համար կարգադրութիւն:
Տ. Լեւոն Արք. Զէքիեան վերջերս պապական պատուիրակ նշանակուեցաւ Սրբազան Քահանայապետին կողմէ:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան այցելութիւն մը տուաւ Տիարպաքըր:
Ս. Կիրակոս եկեղեցին ներկայիս ունի անմխիթար վիճակ, անհրաժեշտ են բարեզարդութեան աշխատանքներ:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Թուրքիա եւ Ատրպէյճան միասնաբար կը հակազդեն Գերմանիոյ խորհրդարանի նախաձեռնութեան դէմ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան. «Այս որոշումով մեր պատմութիւնը պիտի չփոխուի»:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Է­վիկ­տոր Լի­պըր­մա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար նշա­նա­կուե­լէն ետք, Իս­րա­յէ­լի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը յա­ջո­ղե­ցաւ Քը­նե­սէ­թի ան­դամ­նե­րու ամ­բող­ջա­կան նե­ցու­կը ա­պա­հո­վել: Ու հա­կա­ռա­կ ա­նոր, որ իս­րա­յէ­լեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հե­տե­ւող տար­բեր դէ­տեր խոր մտա­վա­խու­թիւն­ներ ու­նե­ցան, ծայ­րա­յե­ղա­կան կե­ցուածք­նե­րով Լի­պըր­մա­նի նա­խա­րար նշա­նա­կուե­լուն ա­ռըն­թեր ե­րե­ւե­լի է նաեւ, որ Վար­չա­պետ Պե­նիա­մին Նե­թա­նի­յա­հու այս քայ­լով պի­տի փոր­ձէ իր իշ­խա­նու­թիւ­նը փրկել միա­ժա­մա­նակ քա­ղա­քա­կան աջ թե­ւը դուրս հա­նե­լով խոր տագ­նա­պէ մը:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ սոփ­րա­նօ Գա­րին Պոզ­քուրթ վա­ղը հան­դէս պի­տի գայ հա­մեր­գով մը, որ կազ­մա­կեր­պուած է ի զօ­րակ­ցու­թիւն լէօ­սե­միէ տա­ռա­պող ե­րա­խա­նե­րուն։ Հա­մեր­գի յայ­տագ­րին մէջ Գա­րին Պոզ­քուրթ պի­տի եր­գէ թե­նոր Պիւ­լենտ Քիւ­լեք­ճիի հետ։

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Թոփ­գա­բուի Ս. Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ «Իլք­քան» սրա­հին մէջ  նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զի փոք­րիկ­նե­րու տա­րե­վեր­ջի հան­դէ­սը։

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նի երկ­րորդ, եր­րորդ եւ չոր­րորդ դա­սա­րա­նի ա­շա­կերտ­նե­րը այս տա­րի ի­րա­կա­նա­ցու­ցին մար­դա­սի­րա­կան շատ կա­րե­ւոր ծրա­գիր մը: Ըն­կե­րա­յին պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ծրա­գիր­նե­րու շրջագ­ծով, 2015-2016 կրթա­կան տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը ի­րենց ու­սու­ցիչ­նե­րուն հսկո­ղու­թեան ներ­քեւ ա­նոնք ընտ­րե­ցին ըն­թերց­ման հա­ճե­լի եւ ու­սու­ցո­ղա­կան գիր­քեր ու ամ­բողջ տա­րուան ըն­թաց­քին զա­նոնք տա­կաւ առ տա­կաւ ձայ­նագ­րե­ցին  խտա­սա­լիկ­նե­րու վրայ:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Պաքըրգիւղի Քառասուն Մանկանց Դպրաց Դաս-երգչախումբի երիտասարդաց կազմը երէկ երեկոյեան ելոյթով մը ներկայացաւ մեր համայնքին:
Խմբավար Հրանդ Չիզմէճեանի մականին ներքեւ կազմակերպուած համերգին ընթացքին արձանագրուեցաւ փայլուն յաջողութիւն մը ապագայի համար վառ յոյսերով:

Շաբաթ, Յունիս 4, 2016

Համայնքային շրջանակները երէկ երեկոյեան Թոփգաբուի Լեւոն-Վարդուհեան վարժարանին ի նպաստ համախմբուեցան Կայրէթթեփէի «Տետեման» պանդոկին մէջ:
Ս. Նիկողայոս եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին կողմէ առ ի երախտագիտութիւն ծաղկեփունջ մը յանձնուեցաւ Մոնիք Երկանեանին, որ կոչ ուղղեց մեր դպրոցներու գոյատեւման համար:

Ուրբաթ, Յունիս 3, 2016

«Ե­ռա­գոյն» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.-
Վեր­ջին ժա­մե­րուն Նոր Գիւ­ղի մէջ ա­ւե­լի քան ե­րե­սուն հրթիռ­ներ ին­կած են։

Ուրբաթ, Յունիս 3, 2016

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Փա­րի­զի մէջ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն հետ։ Ե­ռա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ Ճէյմս Ո­ւոր­լիք (Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ), Ի­կոր Փո­փով (Ռու­սաս­տան), Փիէռ Անտ­րիու (Ֆրան­սա), ինչ­պէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գա­հի անձ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ան­ճէյ Կասպր­չիկ քննար­կե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցի ներ­կայ փու­լին վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։

Ուրբաթ, Յունիս 3, 2016

​Գերմանիոյ խորհրդարանը երէկ 1915-ի դէպքերը պաշտօնապէս ճանչցաւ որպէս ցեղասպանութիւն, ինչ որ աննկարագրելի զայրոյթ մը պատճառած է Անգարային։
Պունտեսթակէն աղմկայարոյց որոշում։ Հայկական հարցին վերաբերեալ զգայացունց իրադարձութիւնը եկաւ յեղաշրջել Թուրքիոյ օրակարգը: Ըստ Հանրապետութեան Նախագահ Էրտողանի, յարաբերութիւնները պիտի ազդուին լրջօրէն: Երեւանի ղեկավարութիւնը կ՚ողջունէ Պերլինի նախաձեռնութիւնը։ Հայերը պարզեցին գերմաներէնով շնորհակալութեան պաստառներ։ Քուէարկութենէն վերջ Անկելա Մերքէլ յիշեցուց կողմերուն միջեւ ռազմավարական կապերուն խորութիւնը։ Դեսպան Հիւսէյին Ավնի Քարսլըօղլու ետ կանչուեցաւ խորհրդակցութիւններու համար։

Ուրբաթ, Յունիս 3, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

​Թուր­քիա-Գեր­մա­նիա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ ե­րէ­կուան դրու­թեամբ ծա­գե­ցաւ տագ­նապ մը։ Պուն­տես­թակ հա­ւա­նու­թիւն տուաւ հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին։ Պեր­լին ե­կաւ հա­մալ­րել շար­քը այն մայ­րա­քա­ղաք­նե­րուն, ո­րոնք 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը կը բնու­թագ­րեն հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րուն կամ ո­րա­կում­նե­րուն հա­մա­հունչ՝ այ­սինքն որ­պէս ցե­ղաս­պա­նու­թիւն։

Ուրբաթ, Յունիս 3, 2016

Մոս­կուա­յի մէջ սկսաւ հայ մե­ծա­նուն եր­գա­հան եւ դաշ­նա­կա­հար, Խորհր­դա­յին Հա­յաս­տա­նի ժո­ղովր­դա­կան ա­րուեստա­գէտ Առ­նօ Բա­բա­ջա­նեա­նի ծննդեան 95-ա­մեա­կին նուի­րուած «Քա­նի դեռ կը յի­շեմ, կ՚ապ­րիմ» խո­րագ­րեալ հա­մեր­գա­շա­րը:

Ուրբաթ, Յունիս 3, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սուրբ Գիր­քի մէջ յի­շուած ծա­ղիկ­նե­րու մա­սին ամ­փոփ տե­ղե­կու­թիւն­ներ տալ կը շա­րու­նա­կենք։ Սաղ­մո­սաց գիր­քին մէջ Սաղ­մո­սեր­գուն կ՚ը­սէ. «Ար­դա­րը ար­մա­ւե­նիի պէս պի­տի ծաղ­կի, Լի­բա­նա­նի ե­ղեւ­նիի պէս պի­տի մեծ­նայ». (Սաղ­մո­սաց ՂԲ 12)։ Կը տես­նուի, որ ծա­ռե­րու եւ ընդ­հան­րա­պէս բոյ­սե­րու յատ­կու­թիւն­նե­րը շատ գե­ղե­ցիկ օ­րի­նակ են ար­դա­րին, այ­սինքն՝ բա­րե­պաշտ մար­դուն, բնա­ւո­րու­թեան, նկա­րագ­րին եւ օգ­տա­կա­րու­թեան։

Հինգշաբթի, Յունիս 2, 2016

Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ կը պատ­րաս­տուի այ­ցե­լել Պեր­լին։ Յա­ջորդ շաբ­թուան սկիզ­բին՝ Յու­նի­սի 7-ին պի­տի ի­րա­կա­նա­նայ իր այս ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը։ Իլ­համ Ա­լիեւ Պեր­լի­նի մէջ պի­տի տե­սակ­ցի Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի եւ այդ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թե­նէն յա­ռա­ջա­տար դէմ­քե­րու հետ։

Էջեր