Արխիւ

Երեքշաբթի, Մարտ 17, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին եր­կար քննար­կում­ներ ծա­ւա­լուե­ցան, թէ ինչ պէտք է ը­նէ մեր հա­մայն­քը յա­ռա­ջի­կայ Ապ­րի­լի 24-ին։ Կան­խաւ պէտք է ը­սել, որ մեր աշ­խար­հա­կան վա­րիչ­նե­րը շատ յա­պա­ղած են այս նիւ­թին վրայ ծան­րա­նա­լու հա­մար։ Ետ մնա­ցած են մեր հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րէն։ 

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Շան» սի­նե­մա­յի հրդե­հին յա­ջոր­դած տաս­նա­մեակ­նե­րուն Իսթանպուլի սրտին վրայ մնաց մեծ պա­րա­պու­թիւն մը, որ խորհր­դան­շա­կան էր՝ Թուր­քիոյ մէջ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն հան­դէպ որ­դեգ­րուած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մտայ­նու­թիւ­նը ցո­լաց­նե­լու ա­ռու­մով։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին ե­զա­կի ձեռ­նար­կի մը, որ յատ­կան­շա­կան էր մեր նոր սե­րուն­դի տե­սան­կիւ­նէն։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Ս. Յակոբ հիւանդանոցի նոր շէնքը պիտի կառուցուի արդի բոլոր չափանիշներուն համապատասխան ձեւով եւ օժտուած պիտի ըլլայ բոլոր հնարաւորութիւններով:
Շաբաթավերջի բժշկութեան տօնը այս տարի հայ կաթողիկէ հասարակութեան տեսանկիւնէն բնորոշուեցաւ պատմական ու կենսական ձեռքբերումով մը։
Շիշլիի քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ եւ իր անմիջական գործակիցները առարկայ դարձան հոգաբարձութեան երախտագիտական զգացումներուն:

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սէ­րը զօ­րու­թի՛ւն մըն է՝ ար­ժէ­քը եւ ազ­դե­ցու­թիւ­նը ան­վի­ճե­լի ո՛ւժ մը։ Երբ Քրիս­տոս մարդ­կա­յին բնու­թիւ­նը զգե­ցաւ, մար­դե­ղա­ցաւ՝ մարդ­կու­թիւ­նը Ի­րեն կա­պեց սի­րոյ այն­պի­սի կա­պով մը, որ ո­րե­ւէ զօ­րու­թեամբ չի խոր­տա­կուիր ե­թէ ո՛չ մար­դուն ի՛ր իսկ կամ­քո­վը։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Ֆրանսացի աշխարհահռչակ դաշնակահարը Երեւանի մէջ ողջունուեցաւ ծափահարութիւններու տարափով:
Ռիշար Քլայտէրման հայ ունկնդիրներու համար մեկնաբանեց Արամ Խաչատուրեանի գործերը:

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէ­կուան կի­րակ­նօ­րեայ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գա­հեց Պատ­­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Ան­գա­րա խիստ ո­ճով ար­ձա­գան­գեց Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նին, որ վեր­ջերս կոչ ուղ­ղեց, որ­պէս­զի Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րը «ճանչ­նան հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը»։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցե­ցաւ «Ե­գիպ­տո­սի տնտե­սու­թեան ա­ջակ­ցու­թեան եւ զար­գաց­ման» մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

«Թուրքիա-Հայաստան յարաբերութիւններու կարգաւորումը կը համապատասխանէ թէ՛  երկու երկիրներու եւ թէ տարածքաշրջանի շահերուն»:
Ըստ Եդուարդ Նալպանտեանի, ոեւէ մէկը չի կրնար դերակատարութիւն ունենալ Անգարա-Երեւան բնականոնացման ուղղութեամբ:

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Հանրապետութեան նախագահը շաբաթավերջին շփումներ ունեցաւ Չանաքքալէի եւ շրջակայքին մէջ։
Ըստ Էրտողանի, Ապրիլի 24-ի ոգեկոչումներուն պիտի մասնակցի շուրջ քառասուն պետութեան կամ կառավարութեան ղեկավար։

Երկուշաբթի, Մարտ 16, 2015

Գարակէօզեան տան երդիքին տակ շաբաթավերջին համախմբուեցան համայնքային 11 միջնակարգներէ 33 աշակերտներ։
Մասնագիտական հաստատութիւններու հետ համագործակցութեամբ հերթական անգամ կազմակերպուած ծրագիրը պսակուեցաւ յաջողութեամբ։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Պա­գըր­գիւ­ղի Ծն. Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ու­թե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը, ո­րոնք մեր այ­ցե­լու­թեան փու­թա­ցած էին ու­ղեկ­ցու­թեամբ հա­յե­րէ­նի ու­սուց­չու­հի Հե­րա Իս­քէն­տէ­րօղ­լուի։ Այս առ­թիւ թեր­թիս լրա­հա­ւա­քի պա­տաս­խա­նա­տու Ա­րի Թաշ հա­ճե­լի մթնո­լոր­տի մը մէջ զրու­ցեց ա&shy

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չա­տու­նը ներ­կա­յիս գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է «Կիւ­լի­զա­րի սեւ հար­սա­նի­քը» ա­նուն գիր­քը, ո­րու հե­ղի­նակն է Ար­մե­նու­հի Գե­ւո­նեան։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Նո­րա­գոյն ծննդա­կան (genetic) հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րով ա­պա­ցու­ցուած է հայ ժո­ղո­վուր­դի ծագ­ման թուագ­րու­թեան իս­կու­թիւ­նը, որ 5-րդ դա­րուն տուած է պատ­մա­հայր Մով­սէս Խո­րե­նա­ցին։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Հա­լէ­պի «Մար­տի­րոս Սա­րեան» ա­կա­դե­միոյ սա­նե­րուն աշ­խա­տանք­նե­րը վեր­ջերս ե­ռօ­րեայ ցու­ցա­հան­դէ­սով մը ներ­կա­յա­ցուե­ցան Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարը հարցազրոյց մը տուաւ Սլովենիոյ «Delo» օրաթերթին։
Նալպանտեան. «Ատրպէյճան կը հրահրէ լարուածութիւնը մեր տարածքաշրջանէն ներս։ Մենք այսօր հնարաւորութիւն ունինք շարունակելու բանակցութիւնները ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներուն միջնորդութեամբ։ Բոլորին յայտնի է, որ պատերազմը խնդրի լուծման միջոց չէ եւ բոլոր պատերազմներէն վերջ պէտք է վերադառնալ սեղանի շուրջ»։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան Քուէյ­թի շփում­նե­րը ա­ւար­տե­լով ան­ցաւ Գա­հի­րէ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի կող­մէ գլխա­ւորուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը ներ­կայ կը գտնուի «Ե­գիպ­տո­սի տնտե­սու­թեան ա­ջակ­ցու­թեան եւ զար­գաց­ման» մի­ջազ­գա­յին տնտե­սա­կան հա­մա­ժո­ղո­վին։

Շաբաթ, Մարտ 14, 2015

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու յայ­տա­րարեց, որ Ապ­րի­լի 24-ի նա­խա­շե­մին Թուր­քիա մի­ջոց­նե­րու կը ձեռ­նար­կէ Հա­յաս­տա­նի քայ­լե­րուն դէմ։ «A Haber» ­կա­յա­նին տուած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ Չա­վու­շօղ­լու ը­սաւ, թէ Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի բո­լոր խնդիր­նե­րու կի­զա­կէ­տին կը գտնուի Հա­յաս­տան։ Իր այս յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը ար­ձա­գանգ գտած են ինչ­պէս Ատր­պէյ­ճա­նի, այն­պէս ալ Հա­յաս­տա­նի զա­նգուա­ծա­յին լրատուու­թեան մի­ջոց­նե­րուն մօտ։

Էջեր