Թրքահայ կեանք

ՄԽԻԹԱՐԵԱՆՑԻՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՆ «ՄԱԿ»Ի ԺՈՂՈՎԻՆ

Բան­կալ­թըի Մխի­թա­րեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ՝ Քո­լին Քա­յըք­ճըօղ­լու, Ռո­պէրթ Սէր­տար Շա­հին, Լի­նա Չավ­տար, Նա­թան Սիւս­լիւ, Հե­լին Մու­րա­տեան, Մա­սիս Տէմի­րէլ եւ Այգ Թու­րաչ, ո­րոնք կ՚ան­դա­մակ­ցին «Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թիւն (ՄԱԿ)-Ման­րա­տի­պ» ա­կում­բին, ու­ղեկ­ցու­թեամբ ի­րենց ու­սուց­չու­հիին՝ Սե­սիլ Քո­ճա­յին, 12-16 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն, «Քո­չ» հա­մալ­սա­րա­նին մէջ մաս­նակ­ցե­ցան «ՄԱԿ-Ման­րա­տի­պ»ի անգ­լե­րէ­նով կա­յա­ցած ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին։

ԱՐՍԷՆ ԱՒԱԳԵԱՆ՝ ՎԵՐԱԴԱՐՁԱԾ

ՍԾՏՀԿ­-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րու­թեան մօտ Հա­յաս­տա­նի մնա­յուն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նշա­նա­կուած է Ար­սէն Ա­ւա­գեան։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ար­սէն Ա­ւա­գեան օ­տար ա­նուն մը չէ, քա­նի որ 2001-2005 թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ նոյն պաշ­տօ­նը վա­րած էր քա­ղա­քիս մէջ։

26-ՐԴ ՌՈՒԲԷՆ ՍԷՄԷՐՃԵԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ

Ռու­բէն Սէ­մէր­ճեա­նի յի­շա­տա­կին ձօ­նուած պաս­քէթ­պո­լի 26-րդ մրցա­շար­քը ե­րէկ հա­սաւ իր ա­ւար­տին։ Ա­ռաջ­նու­թեան դափ­նին նուա­ճեց Սա­հա­կեան սա­նուց միու­թեան խում­բը։

ՍԵՊՈՒՀ ՍՐԲԱԶԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ այս օ­րե­րուն քա­ղաքս կ՚այ­ցե­լէ Հա­յաս­տա­նէն Գու­գա­րաց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Սե­պուհ Արք. Չուլ­ճեան։ Ան մաս­նա­ւոր այ­ցե­լու­թիւ­նով մը ե­կած է քա­ղաքս եւ այս շրջագ­ծով ե­րէկ այ­ցե­լեց խմբագ­րա­տունս։

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ՅՈՒԶՈՒՄՆԱԼԻՑ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

Ե­րէկ ի­րիուն խան­դա­վառ մթնո­լորտ մը կը տի­րէր Գա­րա­կէօ­զեան Տան շրջա­փա­կէն ներս. տղա­քը ի­րենց վեր­ջին հրա­ժեշ­տը կու տա­յին դա­րա­ւոր կրթօ­ճա­խին՝ այլ վար­ժա­րան­նե­րէ ներս շա­րու­նա­կե­լու հա­մար ի­րենց ու­սու­մը։

ԱՐԱՄԵԱՆ-ՈՒՆՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՍԱՆԵՐԸ ԻՐԵՆՑ ՎԵՐՋԻՆ ՀՐԱԺԵՇՏԸ ՏՈՒԻՆ ԹԱՂԻ ԴԱՐԱՒՈՐ ԿՐԹՕՃԱԽԻՆ

​Գատըգիւղի Ա­րա­մեան-Ունճեան վարժարանը հրաժեշտ տուաւ այս տարուան շրջանաւարտներուն:

Հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ Արամեան սա­նուց միու­թեան սրա­հին մէջ, ուր ներկայ էին Տ. Յարութիւն Աբեղայ Տամատեան, Տ. Գրիգոր Ա. Քհնյ. Տամատեան, թաղի Ս. Թագաւոր եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի ատենապետ Արման Պիւքիւճեան ու իր գործակից ընկերներէն Կարէն Թալաս, վարժարանի հիմնադրի ներկայացուցիչ Սարվէն Սէրթշիմշէք, տնօրէնուհի Թալին Պէրպէրօղլու,  ուսուցչաց կազմը, եկեղեցւոյ Տիկնանց կազմի ատենապետուհի Վերժին Պիւքիւճեան, սանուց միութեան վարչայինները, ծնողներ եւ հիւրեր։

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ

Երկարատեւ աշխատութենէ յետոյ վերջերս լոյս տեսաւ Treasures of Faith (Հաւատքի գանձեր) գիրքը՝ շքեղ եւ գունաւոր տպագրութեամբ։ Գիրքը պատրաստուած է Մինէսոթայի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Ռոնալտ Մարիս, Արեւմտեան Միշիկընի համալսարանէն Փրոֆ. Տքթ. Մառլէն Պրէու եւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆՍ ՄԷՋ ՀԻՒՐ

Խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ու­րա­խու­թիւ­նը ու­նե­ցանք նախ­կին իս­թան­պու­լա­հայ ար­ժէ­քա­ւոր ա­տամ­նա­բոյժ Սար­գիս Ա­տա­մը։ Ան Թուր­քիա կ՚այ­ցե­լէր Վա­նի մէջ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար բժշկա­գի­տա­կան հա­մա­ժո­ղո­վի մը։

ՊԱՀԱՆՋԸ ԿԸ ՄԱԳԼՑԻ

​VADİP-ի երէկուան ժողովին ընթացքին օրակարգի վրայ եկաւ պատրիարքական ընտրութեան հարցը:
Բարդ հարցականներու խաչմերուկ:
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու խորհուրդ տուաւ հաշուի առնել նոր կառավարութեան ձեւաւորման գործընթացը, ինչ որ ուղղակիօրէն որոշիչ գործօն մըն է պետութեան կողմէ տրուելիք արտօնութեան առումով:

 

Էջեր