Թրքահայ կեանք

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՍԻՐՈՅ ՍԵՂԱՆԸ

Ս. Վարդանանց եկեղեցին եւ Մէրամէթճեան վարժարանը այս տարի եւս առարկայ դարձան համայնքային շրջանակներու զօրակցութեան:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:

ԳԱՏԸԳԻՒՂԻ ԱՐԱՄԵԱՆ ՍԱՆՈՒՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՒԱՔՈՅԹ

Ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Ա­րա­մեան սա­նուց միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ 2015-2016 շրջա­նին բա­ցու­մը։ Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քէն բազ­մա­թիւ դէմ­քեր մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­ւա­քոյ­թին, ո­րու ըն­թաց­քին ստեղ­ծուե­ցաւ ո­գե­ւոր մթնո­լորտ։

ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԷՆ ԽՈՒՄԲ ՄԸ ՍԱՆԵՐ ՃԱՏՐԱԿԻ ՄԷՋ ՀԱՍԱՆ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐՈՒ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցան 2015 թուա­կա­նի Իս­թան­պու&s

«ՀԱՍԿՆԱԼ ԱՐԱՆ»…

«Ֆոթոիսթանպուլ 2015»ի շրջագծով երէկ երեկոյեան եզակի ձեռնարկ մը տեղի ունեցաւ Բերայի թանգարանի յարկէն ներս:Լուսանկարչութեան աշխարհահռչակ վարպետին ստեղծագործական ժառանգութեան զանազան երեսակները խոշորացոյցի տակ բերուեցան հեղինակաւոր ատենախօսներու կողմէ: Արա Կիւլէր հերթական անգամ անսահման համակրանքով շրջապատուեցաւ իր արուեստի հետամուտներուն կողմէ:

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ե­րէկ հիւ­րըն­կա­լեց Գալ­ֆաեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ո­րոնց հետ էր նաեւ հա­մա­նուն ուխ­տէն Քոյր Գա­յիա­նէ Տուլ­քա­տի­րեան։ Ա­տե­նա­պե­տու­հի Տիա­նա Գամ­բա­րո­սեան եւ իր ըն­կեր­նե­րը Գում­գա­բու այ­ցե­լած էին Նո­յեմ­բե­րի 22-ին նա­խա­տե­սուած Գալ­ֆաեա­նի տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ։

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ

Նոյեմբերի 1-ի ընտրութիւններուն ընդառաջ ՃՀՓ-ի կողմէ պատուիրակութիւն մը այցելեց ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթի խմբագրատունը:
Սեզկին Թանրըքուլու, Սելինա Տողան եւ Վազգէն Պարըն անդրադարձան կուսակցութեան որդեգրած ծրագրերուն եւ հեռանկարներուն:

ՅՈՒՇԱՆՈՒԷՐ՝ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻՆ

Սամաթիոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդի ատենապետ Եսայի Տէմիրի եւ իր ընկերներուն կողմէ շնորհակալութեան կարեւոր այցելութիւն մը:
Քատիր Թոփպաշ կրկնեց իր պատրաստակամութիւնը՝ աջակցելու համար մեր համայնքի եկեղեցիներու, վարժարաններու եւ գերեզմանատուներու խնդիրներու լուծման ջանքերուն:

ԾՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ

Եշիլգիւղի եկեղեցւոյ յարակից սրահին մէջ երէկ տեղի ունեցաւ Իսթանպուլահայ տիկնանց յանձնախումբերու ներկայացուցիչներուն հաւաքը:
Ատենապետուհի Թագուհի Կիւլ յառաջիկայ եղանակի ձեռնարկներուն համար յաջողութեան մաղթանքներ յղեց մեր բոլոր թաղերու յարակից մարմիններուն:

ՖԷՐԻԳԻՒՂՑԻՆԵՐԸ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մա­նուկ Էօ­ղէր եւ իր ըն­կեր­նե­րը նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լե­ցին Պատ­րիար­քա­րան։ Այս առ­թիւ, թա­ղի տա­րե­կան սի­րոյ սե­ղա­նին ըն­դա­ռաջ ա­նոնք ըն­դու­նուե­ցան Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի կող­մէ։

Էջեր