Թրքահայ կեանք

ԵՐԵՒԱՆԷՆ ԱԼԵՔՍ ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ ԵՒ ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Վեր­ջին օ­րե­րուն հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ե­րե­ւա­նէն Ա­լեքս Գա­լայ­ճեան-Լիա­նա Գրի­գո­րեան ե­րի­տա­սարդ ա­մո­լը։ Շատ հա­ճե­լի զրոյց մը ու­նե­ցանք մեր հիւ­րե­րուն հետ, ո­րոնք մե­զի յայտ­նե­ցին, թէ հա­մա­ցան­ցի մի­ջո­ցաւ ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն կը հե­տե­ւին ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ օ­րա­թեր­թին։ Ա­լեքս Գա­լայ­ճեան ծնած է Հա­լէ­պի մէջ ա­պա ան­ցած է Պէյ­րութ՝ ու­սում ստա­նա­լու Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ճե­մա­րա­նէն ներս։

ՍՐԲԱԶԱՆՆԵՐՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱԶՐՈՅՑ

Ընտրեալ-տեղապահն ու պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդը այս առաւօտ կանուխ շատ կարեւոր հանդիպում մը ունեցան Գումգաբուի մէջ:
Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան եւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան խտացեալ ջանքերով կ՚որոնեն հասարակաց յայտարար մը: Հաւաական է նոր շփում մը կուսակալութեան հետ՝ Շիրինօղլուի մասնակցութեամբ:

«ՀՐԱՆԴ ՏԻՆՔ» ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԱՅՍ ՏԱՐՈՒԱՆ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐԸ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Կէ­տիկ­փա­շա­յի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ։ Մեր հիւ­րե­րը ե­ղան այս տա­րուան ա­ւար­տա­կան դա­սա­րա­նէն Ճու­լիա Բեր­գա­մա­լեան, Ար­թուր Նո­րի­կեան, Ա­նա­հիտ Ա­դա­մեան, Ճու­լիեթ­թա Պօ­ղո­սեան, Ժան­նա Մի­քա­յէ­լեան։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՀԱՆԴԷՍ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ բա­նաս­տեղ­ծա­կան հան­դէս մը, ո­րով ստեղ­ծուե­ցաւ մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն։ Ան­ցեալ տա­րի­նե­րուն ձե­ւա­ւո­րուած նա­խըն­թա­ցին վրայ դպրո­ցէն ներս այս տա­րի եւս կազ­մա­կեր­պուե­ցաւ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան օր մը։

ԳՈՒԶԿՈՒՆՃՈՒՔԻ ՄԷՋ ԱՐԵՒԱԳԱԼ

Ե­րէկ, Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ վեր­ջին Ա­րե­ւա­գա­լը, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց եւ քա­րո­զեց Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Տ. Շա­հէն Քհնյ. Օ­հա­նեան։

ՈՒՇԱԴԻՐ ՍՊԱՍՈՒՄ

Պատրիարքական Աթոռին շուրջ ստեղծուած տագնապալի կացութիւնը միշտ առաջնահերթ օրակարգի վրայ:
Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեան եւ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան պիտի կարենա՞ն հասնիլ համաձայնութեան:

ԷՍԱԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ Ի ՆՊԱՍՏ ՔԷՐՄԷՍ

​Է­սաեան վար­ժա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Ս. Զատ­կի ա­ւան­դա­կան եր­կօ­րեայ քէր­մէ­սը։ Դպրո­ցի ծնո­ղաց միու­թեան եւ քէր­մէ­սի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բին ջան­քե­րով կազ­մա­կեր­պուած ծրա­գիր մըն է այս մէ­կը։

ՄԷԿ-ԵՐԿՈՒ ՕՐ ԵՒՍ…

Տ. Գարեգին Արք. Պեքճեան եւ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան երէկ հանդիպում մը ունեցան Պատրիարքարանի երդիքին տակ: Շուրջ երեք ժամ տեւեցին զանազան ձեւաչափերով քննարկումները, որոնց մասնակցեցան նաեւ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան, Պետրոս Շիրինօղլու, Թորոս Ալճան եւ Սեպուհ Ասլանկիլ:
Ընտրեալ-տեղապահը երէկ երեկոյեան Մայր եկեղեցւոյ խորհրդարանին մէջ զրուցեց մամլոյ ներկայացուցիչներու եւ իր խումբ մը համախոհներուն հետ

ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ ԿՈՉ

Պետրոս Շիրինօղլու հրապարակաւ հրաժարելու կը հրաւիրէ Տ. Գարեգին Արքեպիսկոպոս Պեքճեանը:
Ընտրեալ-տեղապահը երէկ յետմիջօրէին ժամանեց քաղաքս, սակայն չգնաց Պատրիարքարան: Այսօր՝ Գումգաբուի մէջ կարեւոր ժամադրութիւն: Համայնքային շրջանակները ուշադրութեամբ կը հետեւին իրադարձութիւններուն:

Էջեր