Թրքահայ կեանք

ՎԵՐԱԴԱՐՁ՝ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

Էսաեան սանուց միութեան «Մարալ» երգի-պարի համոյթի շարքերը կը համալրուին նոր մասնակիցներով, որոնք կը կրկնապատկեն ոգեւորութիւնը:
2015-2016 շրջանի պարապմունքները շաբաթավերջին սկսան Իրիս եւ Կարպիս Չափքան ամոլի վերահսկողութեան ներքեւ, երկու խումբերու ձեւաչափով:

«ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ» ՆԱԽԱԳԾԻՆ ՇՐՋԱԳԾՈՎ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐՈՒ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔ՝ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

«Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը, որ 2010 թուա­կա­նէն ի վեր կը գոր­ծէ Պեր­լի­նի մէջ, նպա­տակ կը հե­տապն­դէ զա­նա­զան ծրագ­րե­րու մի­ջո­ցով վե­րա­կանգ­նել Օս­մա­նեան կայս­րու­թեան տա­րած­քին ապ­րած հա­յու­թեան բնաշ­խարհն ու կեն­սա­կեր­պը։ «Յու­շա­մա­տեան» նա­խա­գի­ծը վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը հա­մա­գոր­ծակ­ցի նաեւ հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րուն հետ՝ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ ՆՈՐ ԵՂԱՆԱԿԻ ԽԱՆԴԱՎԱՌ ԲԱՑՈՒՄ

Ս․ Վար­դա­նանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի ման­կա­կան ու պա­տա­նե­կան կազ­մե­րը ե­րէկ պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցին ի­րենց նոր ե­ղա­նա­կը։ Թա­ղի պա­տա­նի­ներն ու մա­նուկ­նե­րը հա­ւա­քուե­ցան ե­կե­ղեց­ւոյ «Շի­րի­նօղ­լու», «Ա­լա­ճա­ճեան» սրահ­նե­րուն եւ վեր­նա­տան մէջ։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆ ԱՅՑԵԼԵՑ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Թուրքիոյ Աւետարանական եկեղեցիներու միութեան վարչութեան ատենապետ Իհսան Էօզպէք ընկերակցութեամբ անդամներ՝ Պեհնան Քոնութքանի, Տանիէլ Կիւնայի, Ռեֆիք Թոփճուի եւ Ալի Քալքանտելէնի, այցելեցին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի կողմէ։

ԹՈՓԳԱԲՈՒԻ ՍԱՆՍԵՐԸ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ՍԱՐԳԻՍ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

Թոփ­գա­բուի Լե­ւոն-Վար­դու­հեան վար­ժա­րա­նի եօթ­նե­րորդ եւ ու­թե­րորդ դա­սա­րա­նի սա­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Յու­նաս­տա­նի հիւ­պա­տո­սու­թեան «Սիս­մա­նոկ­լիօ Մա­կա­րօ» կեդ­րո­նը, ուր «Փա­րոս» հան­դէ­սի չոր­րորդ տա­րե­դար­ձին առ­թիւ կը ցու­ցադ­րուին ա­նուա­նի գե­ղան­կա­րիչ Սար­գիս Մու­րա­տեա­նի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը՝ «Ան­ցեա­լէն դէ­պի ա­պա­գայ» խո­րագ­րով։

ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ՄԷՋ ՀԻՒՐԵՐ

Իսթանպուլի Ապահովութեան տնօրէնի օգնական Ճենկիզ Տեմիրճան, Ֆաթիհի Ապահովութեան տնօրէն Հաքան Եըլմազ եւ Մուհիտտին Եէթիշ քաղաքավարական այցելութիւն մը տուին Պատրիարքարան, ուր ընդունուեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի կողմէ։

ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ ՏԱՆ ՄԷՋ ԱՍՈՒԼԻՍ

Գա­րա­կէօ­զեան Տան տնօ­րէ­նու­թիւ­նը ներ­կայ կրթա­կան շրջա­նին եւս ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ, որ­պէս­զի ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը հա­ղորդ դառ­նայ գե­ղա­րուես­տի։ Դպրո­ցի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը ըն­կե­րամ­շա­կու­թա­յին զա­նա­զան ծրագ­րեր կը կազ­մա­կեր­պեն, որ­պէս­զի տղա­քը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­նան գե­ղա­րուես­տա­կան ար­ժէք­նե­րու հետ շփուե­լու։

ԲԱԶՄԱԿՈՂՄԱՆԻ ԳՈՐԾԱՐՔ

​Գուզկունճուքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը համաձայնութեան հասաւ Սկիւտարի քաղաքապետարանին հետ, որ վարձած է երբեմնի Ներսէսեան-Երմոնեան վարժարանի շէնքը, ստանձնելով նաեւ վերանորոգութեան պատասխանատուութիւնը:
Պատմական կրթօճախը պիտի վերածուի աշակերտական հանրակացարանի: Ամսավճարներէն բաժին դուրս պիտի բերուի նաեւ Գալֆաեան Տան եւ Սուրբ Խաչ դպրեվանքին համար: Ատենապետ Այվազեան եւ իր ընկերները նոյն միջոցներով կը ծրագրեն իրականացնել նաեւ ազգապատկան այլ կալուածի մը բարեկարգումը:

Էջեր