Լրահոս

ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ ՊԱՏՈՒՈՅ ՀԻՒՊԱՏՈՍ

Փոր­թու­գա­լի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը պա­տուոյ հիւ­պա­տոս մը նշա­նա­կած է Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Այս­պէս, դես­պան Մա­րիօ Կու­տի­նիօ տէ Մար­թո­սի մի­ջո­ցաւ պա­տուոյ հիւ­պա­տոս նշա­նա­կուած է Սա­մուէլ Սա­մուէ­լեան։

ՍԱՐՍԱՓԱԶԴՈՒ ԵՒ ԱՐԻՒՆԱԼԻ

​Թուրքիա երէկ երեկոյեան հերթական անգամ ցնցուեցաւ մայրաքաղաք Անգարայի սրտին վրայ ապրուած ահաբեկչական վայրագ յարձակման հետեւանքով: Մղձաւանջային դէպքը խլեց 37 անմեղ անձի կեանք, բազմաթիւ վիրաւորներ: Թուրք զինեալ ուժերը դարձեալ ռմբակոծեցին Քանտիլը: Ըստ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի, նման արարքները կը բարձրացնեն պայքարի վճռականութիւնը:

ՏԱՎՈՒՏՕՂԼՈՒ-ՄԵՐՔԷԼ ՀԵՌԱԽՕՍԱԶՐՈՅՑ

ՄԱԿ-ի միջ­նոր­դու­թեամբ Ժը­նե­ւի մէջ այ­սօր նա­խա­տե­սուած են Սու­րիոյ ճգնա­ժա­մին ուղ­ղեալ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ երկ­րի ղե­կա­վա­րու­թեան եւ ընդ­դի­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թեամբ։

ՊԱՐԱՔ ՕՊԱՄԱՅԻ «ՀԱՒԱՏԱՄՔ»Ը

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​2009 թուա­կա­նին Ե­գիպ­տո­սի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Գա­հի­րէի մէջ իր ար­տա­սա­նած խօս­քին ըն­թաց­քին Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Նա­խա­գահ Պա­րաք Օ­պա­մա կը մե­ղադ­րէր ա­րաբ­նե­րը, շրջա­նին մէջ տի­րող ա­ղօտ ի­րա­վի­ճակ­նե­րուն ա­նոնց ու­նե­ցած պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան ա­ռըն­թեր:

ՄՕՏԱԼՈՒՏ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ. «ՀԱՅԵՐԸ ԵՒ ՊԱՂ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ»

1-3 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն Մի­ջի­կը­նի հա­մալ­սա­րա­նի (Տիլ­պոռն) Հա­յա­գի­տա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նին նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ «Հա­յե­րը եւ Պաղ պա­տե­րազ­մը» խո­րագ­րեալ մի­ջազ­գա­յին գի­տա­ժո­ղով մը։

ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ԱՌԵՒՏՈՒՐԻ ԵՒ ԺԱՄԱՆՑԻ ՆՈՐ ԿԵԴՐՈՆ ՄԸ

Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին մէջ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը բա­ցուե­ցաւ «Ռո­սիա Մոլ» ա­ռեւ­տու­րի եւ ժա­ման­ցի կեդ­րո­նը։ Բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը պա­տուեց Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան։

ԺԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ…

Հովանաւորութեամբ յայտնի բարերար Արէտ եւ Մոնիք Երկանեան ամոլի՝ ամառնամուտի նուէր:
Պարի պետական անսամպլ եւ «Մարալ»:
28 Ապրիլին նախատեսուած ելոյթին ընդառաջ Կարպիս Չափքան ներկայացուց կազմակերպչական աշխատանքները:

Էջեր