Լրահոս

ՎԱՐՉԱՊԵՏՆԵՐՈՒ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հետ, որ յա­ռա­ջի­կայ շաբ­թուան մէջ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան, ուր պի­տի մաս­նակ­ցի նաեւ Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղո­վին։

ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐՈՒ ԶՐՈՅՑ

Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան եւ Պարաք Օպամա երէկ երեկոյեան հանդիպում մը ունեցան Սպիտակ տան մէջ:
Իշիպ-ի ոչնչացման քայլերուն շուրջ խորհրդակցութիւն:
Հանրապետութեան նախագահը հարցազրոյց մը տուաւ CNN հեռուստակայանի յայտնի աշխատակից Քրիստիան Ամանփուրին. «Թուրքիա մնաց առանձին»:

ՏԻԱՐՊԱՔԸՐԻ ՄԷՋ ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄ. ԿԱՆ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ տմար­դի յար­ձա­կում մը ի­րա­կա­նա­ցուց Տիար­պա­քը­րի Պաղ­լար գա­ւա­ռա­կին մէջ։ Ժա­մը շուրջ 17.00-ին, ճա­նա­պար­հին վրայ զե­տե­ղուած ռում­բի մը հե­տե­ւան­քով յար­ձակ­ման են­թար­կուե­ցաւ զրա­հա­պատ մի­նի­պիւս մը, որ կը փո­խադ­րէր ոս­տի­կան­ներ։

ԱՐՏԱՅԱՆՁՆՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

Պել­ժիոյ դա­տա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ո­րո­շե­ցին Սա­լահ Ապ­տիւս­սե­լա­մը ար­տա­յանձ­նել Ֆրան­սա­յի։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, Ապ­տիւս­սե­լամ 13 Նո­յեմ­բեր 2015-ին Փա­րի­զի մէջ պա­տա­հած ա­հա­ւոր ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րու գլխա­ւոր հե­ղի­նակ­նե­րէն մին էր։

Թոքիոյի Մէջ Հայկական Մշակոյթի Շաբաթ

Ճա­բո­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Թո­քիո­յի մէջ ի­րա­կա­նա­ցած է հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի շա­բաթ, ո­րուն ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցած են բազ­մաբ­նոյթ ձեռ­նարկ­ներ՝ հայ եւ ճա­բոն­ցի ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

ԱՆՀՐԱԺԱՐԵԼԻ ԿԱՊԵՐ

«Թուրքիա հակուած է մտածել, որ ԱՄՆ իր թիկունքին է ու կը հասկնայ զինքը» ըսաւ Հանրապետութեան նախագահը Ուաշինկթընի մէջ: Էրտողանի խօսքերով, երկու երկիրներու միջեւ փոխադարձ շահերու հիման վրայ ձեւաւորուած դաշնակցային յարաբերութիւնը այլընտրանք չունի:

Էջեր