Լրահոս

ՊԱՏԵՐԱԶՄ… ԴԱՐՁԵԱ՞Լ

Արցախի ճակատին վրայ տեղի կ՚ունենան՝ 1994 թուականին հաստատուած հրադադարէն ի վեր ամենախոշորածաւալ բախումները. կը տուժեն նաեւ խաղաղ բնակիչները:
Ահազանգային ծայրայեղ կացութիւն:
Անկանխատեսելի հետեւանքներով արկածախնդրութիւն:
Հարաւային Կովկասը կը դառնայ ռազմական գործողութիւններու թատերաբեմ-Երեւանի եւ Ստեփանակերտի կողմէ մատուցուած տուեալները հարցականի տակ կը թողուն Պաքուի պնդումները:

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ԱՋԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Էրտողան Իլհամ Ալիեւին ցաւակցութիւն յայտնեց Լեռնային Ղարաբաղի մէջ զոհուած ազէրի զինուորներուն համար:
Թուրքիա կը շարունակէ անվերապահօրէն դիրք գրաւել Ատրպէյճանի կողքին: Հայաստանի իշխանութիւններուն կողմէ բողոքի ձայներ կը բարձրանան:

ՈՒԹ ՆՈՐ ՆԱՀԱՏԱԿ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րը կը շա­րու­նա­կեն պայ­քար մղել ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ։ Շա­բա­թա­վեր­ջին դժբախ­տա­բար ութ զի­նուոր­ներ նա­հա­տա­կուե­ցան՝ ՓՔՔ­-ա­կան­նե­րուն հետ ծա­գած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով։

ՆԱԹՕ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԿՈՂՔԻՆ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ ՆԱ­ԹՕ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Եէնս Սթոլ­թեն­պեր­կի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, վար­չա­պե­տա­րա­նի աղ­բիւր­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րը կապ հաս­տա­տած է վար­չա­պե­տին հետ։

ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ՄԷՋ ԲԱՆԱՁԵՒ

Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի խորհր­դա­րա­նը ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, ո­րու հի­ման վրայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­յոց տե­սա­կէտ­նե­րու ու­րա­ցու­մը յետ այ­սու պի­տի հա­մա­րուի յան­ցա­գոր­ծու­թիւն։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՈՒՌՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳ

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները այսօր Վիեննայի մէջ ժողով մը կը գումարեն՝ քննարկելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան վերջին մտահոգիչ իրադարձութիւնները։ Ուաշինկթընէն, Մոսկուայէն եւ Փարիզէն կը հնչեն հրադադարը վերականգնելու եւ բանակցային սեղան վերադառնալու ուղղեալ կոչեր։
Սերժ Սարգսեան. «Մեր խնդիրները մենք պէտք է լուծենք»։
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը վաղը Պերլինի մէջ պիտի տեսակցի Գերմանիոյ Վարչապետ Անկելա Մերքէլի հետ, որ ներկայ շրջանին կը գլխաւորէ ԵԱՀԿ-ը։

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը 110 տարեկան

Ապ­րիլ 2016-ին Հայ­կա­կան Բա­րե­գոր­ծա­կան Ընդ­հա­նուր Միու­թիւ­նը (ՀԲԸՄ) կը դառ­նայ 110 տա­րե­կան։ Ար­դա­րեւ, տասնմէկ տաս­նա­մեակ­ներ ա­ռաջ Միու­թեան հիմ­նա­դիր-նա­խա­գահ Պօ­ղոս Նու­պա­րի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ե­գիպ­տո­սի մէջ ծնունդ ա­ռած այս կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը տա­րուէ տա­րի ուռ­ճա­նա­լով այ­սօր հա­սած է օրհ­նա­բեր տա­րի­քի մը, ու­սա­նե­լի լայն փոր­ձա­ռու­թեամբ, բա­րե­սի­րա­կան եւ ազ­գա­յին ա­մե­նա­տար­բեր ծրա­գիր­նե­րով, հա­մա­հայ­կա­կան հա­մա­պար­փակ հե­ռան­կար­նե­րով։

Ի՞ՆՉ ԷՐ CIA-Ի ԳԼԽԱՒՈՐ ՏՆՕՐԷՆԻՆ ՄՈՍԿՈՒԱ ԱՅՑԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌԸ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​28 Մար­տը կա­րե­ւոր թուա­կան պէտք է հա­մա­րել ռուս-ա­մե­րի­կեան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու վեր­ջին հանգ­րուա­նի տո­մա­րին մէջ: Այդ օր Մոս­կուա ժա­մա­նեց ա­մե­րի­կեան CIA-ի տնօ­րէն Ճոն Պրե­նըն: Ճիշդ է, որ այ­ցե­լու­թիւ­նը կը զու­գա­դի­պէր Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րիի այ­ցե­լու­թե­նէն ետք, սա­կայն այս մա­կար­դա­կի այ­ցե­լու­թիւն­ներ աչ­քի կը զար­նեն, ո­րով­հե­տեւ գաղտ­նի սպա­սար­կու­թեան գոր­ծիչ­նե­րու մի­ջեւ կա­յա­ցած փոխ­հա­մա­ձայ­նու­թիւն­նե­րը կ՚ու­նե­նան շատ ա­ւե­լի մեծ ազ­դե­ցու­թիւն, քան քա­ղա­քա­կան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցու­ցած ար­դիւնք­նե­րը:

Էջեր