Լրահոս

Հայաստանի ֆութսալի Հաւաքականը Մեկնեցաւ սպիտակ ռուսիա

Զուի­ցե­րիոյ Նիոն քա­ղա­քին մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ 2018-ի Եւ­րո­պա­յի ֆութ­սա­լի ա­խո­յե­նու­թեան զտու­մի մրցում­նե­րուն վի­ճա­կաձ­գու­թիւ­նը:

ԱՄՆ-Ի ՄԷՋ ՅայտնաբերՈՒԱԾ՝ 414 ոտքՈՎ կենդանի ՄԸ

Կեն­դա­նա­բան­նե­րը Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Գա­լի­ֆոր­նիա նա­հան­գի քա­րան­ձաւ­նե­րէն մէ­կուն մէջ յայտ­նա­բե­րած են բազ­մո­տա­նի ար­տա­սո­վոր ա­րա­րած մը, որ ու­նի 414 ոտք, ինչ­պէս նաեւ 200 թու­նա­ւոր գեղձ ու 4 սե­ռա­կան օր­կան:

ՊԱՇԻՔԱ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԱԾ

Թուրք զինեալ ուժերուն կողմէ պաշտպանուած փեշմերկէները արձանագրեցին կարեւոր յաջողութիւն մը:
Պաղտատի ղեկավարութիւնը կը շարունակէ վերապահութիւն ցոյց տալ Մուսուլի գործողութեան Անգարայի մասնակցութեան դէմ: Իրաքի զանազան շրջաններուն մէջ ԻՇԻՊ-ի ահաբեկիչները նոր յարձակումներ կը կատարեն:

«ԹՈՒՄՕ» ԿԵԴՐՈՆԻ ՄԱՍՆԱԳԷՏՆԵՐԷՆ ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳԱԼՍՏԵԱՆԻ ԳԼԽԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ ՔԱՂԱՔԻՍ ՄԷՋ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԱԾ ՄԱՐԴԱՄԵՔԵՆԱՇԻՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋՎԱՐԺԱՐԱՆԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿԸ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Ե­րե­ւա­նի «ԹՈՒ­ՄՕ» ստեղ­ծա­րար փոր­ձա­գի­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նի մաս­նա­գէտ­նե­րէն Սու­սան­նա Գալս­տեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ քա­ղա­քիս մէջ տա­րուած երկ­շա­բա­թեայ աշ­խա­տան­քը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ խան­դա­վառ հան­դի­սու­թիւ­նով մը։ Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք, Սու­սան­նա Գալս­տեան Կէ­տիկ­փա­շա­յի «Հրանդ Տինք» վար­ժա­րա­նին մէջ ա­շա­կերտ­նե­րու հետ աշ­խա­տանք տա­րաւ մար­դա­մե­քե­նա­ներ (ռո­պոթ) շի­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։

ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան հռչակ­ման 25-ա­մեա­կի յո­բե­լեա­նին առ­թիւ Փա­րի­զի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հե­տաքրք­րա­կան ցու­ցա­հան­դէս մը։ «Դա­րա­ւոր Հա­յաս­տա­նի նո­րան­կախ պե­տու­թիւ­նը» խո­րագ­րեալ այս ե­ռօ­րեայ ցու­ցա­հան­դէ­սը բա­ցուե­ցաւ ֆրան­սա­կան մայ­րա­քա­ղա­քի ին­նե­րորդ թա­ղա­մա­սի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն ներս։

ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՔԱՅԼ

Միացեալ Նահանգներու պաշտպանութեան նախարարը երէկ պաշտօնական այց մը տուաւ Անգարա։
Թուրքիա եւ Իրաք ընդհանուր ըմբռնումի մը հասած են Մուսուլի պարագային, իսկ գործնական մանրամասնութիւններուն շուրջ յառաջիկայ օրերուն շփումներ կը նախատեսուին երկու երկիրներուն միջեւ, Ուաշինկթընի ղեկավարութեան խրախուսանքով։
ԻՇԻՊ Քերքիւքի մէջ նոյնաժամանակ օգտագործեց կենդանի ռումբեր. զոհերու մասին մտահոգիչ լուրեր։

ԵՐԵՔ ՆՈՐ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒՄ

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի դէմ կա­տա­րուած մա­հա­փոր­ձին շրջագ­ծով տե­ղի ու­նե­ցան նոր ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, ոս­տի­կան զօ­րաց պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ուղ­ղեալ հար­ցաքն­նու­թեան ծի­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցան այս ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րը։

ՖՐԱՆՔՖՈՒՐԹԻ ՄԷՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՂԱՒԱՐ

​Գեր­մա­նիոյ մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ աշ­խար­հի մե­ծա­գոյն գրքի տօ­նա­վա­ճա­ռը, որ վա­ղը պի­տի հաս­նի իր ա­ւար­տին։ Աշ­խար­հի ա­ւե­լի քան 100 եր­կիր­նե­րէն 7100 հաս­տա­տու­թիւն­ներ կը մաս­նակ­ցին Ֆրանք­ֆուր­թի գրքի տօ­նա­վա­ճա­ռին, որ այս տա­րի կազ­մա­կեր­պուած է 68-րդ ան­գամ։

Էջեր