Լրահոս

ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ ՀՄԱՅԵՑ ԻՐ ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԸ

Բե­մին վրայ ե­ռան­դուն, խան­դա­վառ, սրա­միտ եւ իս­կա­կան ա­րուես­տա­գէ­տի բո­լոր տուեալ­նե­րով տաս­նեակ տա­րի­նե­րէ ի վեր սե­րունդ­ներ եւ սե­րունդ­ներ հմա­յած ու տա­կա­ւին հմա­յող 91-ա­մեայ Շարլ Ազ­նա­ւու­րին ներ­կա­յու­թիւ­նը իս­կա­կան հմայք մը ըլ­լա­լէ բա­ցի, ո­չինչ կրնայ ըլ­լալ եւ պահ մը հան­դի­սա­տե­սին մտա­ծել տալ, թէ ան շատ հե­ռու է նոյ­նիսկ 70-ա­մեա­կի դռնե­րը բա­խե­լէ:

ԸՍՏ ՃՈՆ ՔԵՐԻԻ, ԻՐԱՆԻ ՀԵՏ ԿՆՔՈՒԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱՌԱՒԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԸ ԴԱՐՁՆԷ ՏԱՐԱԾՔԱՇՐՋԱՆԸ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի յայ­տա­րա­րեց, որ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայնու­թիւ­նը տա­րած­քաշր­ջա­նը պի­տի դարձ­նէ անվ­տանգ։

ՌԻԱՏ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ԻՐ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ ՓՈԽԵԼ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՆԴԷՍՊ. ԻՆՉՈ՞Ւ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սպա­սե­լի էր, որ Սու­րիոյ տագ­նա­պին ա­ռըն­չուող «հո­վա­նա­ւո­ր» եր­կիր­նե­րը նոր քա­ղա­քա­կան ձե­ւա­չա­փեր որ­դեգ­րեն: Նոր մօ­տե­ցում­նե­րու հիմ­նա­կան դրոյթ­նե­րը ար­դէն պատ­րաստ են:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան եւ Հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան Ա­նա­տո­լուի քա­ղաք­նե­րու շարք մը հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

Էջեր