Լրահոս

ԷՐՏՈՂԱՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՄԷՋ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՃՕ ՊԱՅՏԸՆԻ ՀԵՏ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան, որ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 71-րդ նս­տաշր­ջա­նի բաց­ման փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րուն մաս­նակ­ցե­լու հա­մար կը գտնուի Նիւ Եոր­քի մէջ, տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տը­նի հետ։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, Էր­տո­ղան Ճօ Պայ­տը­նը հիւ­րըն­կա­լեց իր ի­ջե­ւա­նած պան­դո­կին մէջ

ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ՝ ԱՇԽԱՐՀԻՆ

Հանրապետութեան նախագահը երէկ Նիւ Եորքի մէջ ելոյթ մը ունեցաւ ՄԱԿ-ի ամպիոնէն:
Էրտողան. «Թուրքիա կը պաշտպանէ Սուրիոյ տարածքային ամբողջականութիւնը ու կը շարունակէ աշխատիլ՝ այդ երկրէն ներս թռիչքներու համար փակ գօտիի մը ստեղծման նպատակով։ «Եփրատի վահան» գործողութիւնը կը քաջալերէ այն ուժերը, որոնք Իրաքի մէջ կը ձգտին ահաբեկիչներէն ազատագրել Մուսուլ քաղաքը»:

«ԵՓՐԱՏԻ ՎԱՀԱՆ»ԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆ Է ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քար յայ­տա­րա­րեց, թէ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին ի­րա­ւա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան շրջագ­ծին մէջ եւ Թուր­քիա աչք չէ դրած ո­րե­ւէ այլ երկ­րի հո­ղե­րուն։ 

«ԱՐՏԱԴՐՈՒԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆ»

Ե­րե­ւա­նի «Մե­րի­տիան» ցու­ցա­հան­դէս­նե­րու կեդ­րո­նին մէջ ե­րէկ բա­ցուե­ցաւ «Ար­տադ­րուած է Հա­յաս­տա­նի մէջ-2016» տօ­նա­վա­ճա­ռը։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հան­դի­սա­ցաւ բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թեան պա­տուոյ հիւ­րը։

ԷՐՏՈՂԱՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԿԸ ՄԵԿՆԻ

Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան վա­ղը պի­տի մեկ­նի Նիւ Եորք՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի 71-րդ նս­տաշր­ջա­նի աշ­խա­տանք­նե­րու բաց­ման։ Իր ու­ղե­ւո­րու­թիւ­նը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Սեպ­տեմ­բե­րի 26-ը եւ այդ ըն­թաց­քին ան ե­լոյ­թով մը հան­դէս պի­տի գայ ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին առ­ջեւ։

ՏՈՂԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՄԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՊԵՐԼԻՆԻ ՄԷՋ

ՃՀՓ­-ի Իս­թան­պու­լի ե­րես­փո­խան­նե­րէն Սե­լի­նա Տո­ղան վեր­ջերս Պեր­լի­նի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ՝ հա­ւա­տի ա­զա­տու­թեան խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րու մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին, ո­րու աշ­խա­տան­քը տե­ւեց եր­կու օր։

ՄԵՐ ՈՒԶԱԾԸ ԱՌԻՆՔ

​Պերլին Անգարայի կողմէ յառաջ քշուած նախապայմանը կատարած է՝ Պունտեստակի որոշումէն վերջ:
Նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու. «Հասկցան, որ քմահաճ վերաբերմունք չեն կրնար ցոյց տալ Թուրքիոյ հանդէպ»:

Էջեր