Արխիւ

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

Սուրուչի մէջ ապաստան գտած սուրիահայ գաղթականներուն համար կատարուեցան արագ կարգադրութիւններ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան այս Կիրակի պիտի ուղեկցի ընտանիքներուն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Խո­րա­ման­կու­թիւն» իր լայն ա­ռու­մով կը նշա­նա­կէ խա­բէու­թիւն, չա­րահ­նար ա­րուեստ, կեղ­ծա­ւո­րու­թիւն, նեն­գու­թիւն։ Ուս­տի երբ մարդ կը ծած­կէ իր բուն նպա­տա­կը եւ տե­սակ-տե­սակ կեր­պե­րով, ճամ­բա­նե­րով, ա­նուղ­ղա­կի ձե­ւեր ընտ­րե­լով կը ձգտի խա­բել իր շուր­ջին­նե­րը, ան կ՚ա­նուա­նուի «խո­րա­մանկ», խո­րա­ման­կու­թեամբ «գոր­ծը քա­լեց­նող» մարդ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 28, 2015

ԳԷՈՐԳ ՊԵ­ՏԻ­ԿԵԱՆ

Եր­բեք պի­տի չու­զէիր գրիչդ ձեռք առ­նել ու սկսիլ թուղ­թը մրո­տել, ե­թէ ան­շուշտ գա­ղա­փար­ներդ ուռ­ճա­ցած չըլ­լա­յին ու չնե­ղէին ու­ղե­ղիդ բո­լոր բջիջ­նե­րը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս օ­րե­րուն երկ­րի քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու հար­ցին շուրջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Վրաստանի մէջ ՆԱԹՕ-ի ուսումնական կեդրոնը այսօր կը բացուի պաշտօնապէս:
Ընդհանուր քարտուղար Սթոլթենպերկ Թիֆլիզի ղեկավարութեան հետ քննարկեց տարածքաշրջանային հարցեր:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Երեսփոխանի թեկնածուներուն կուսակցական ցուցակները Սեպտեմբերի 18-ին պիտի ներկայացուին Բարձրագոյն ընտրական խորհուրդին:
Թուղրուլ Թիւրքէշ ընդունեց մաս կազմել նախընտրական շրջանի ժամանակաւոր կառավարութեան՝ փոխ-վարչապետի կարգավիճակով:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը նա­խըն­թաց օր Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­խում­բի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

ՄԻ­ՆԱՍ ԳՈ­ՃԱ­ՅԵԱՆ

Տա­րի­ներ ա­ռաջ մեր ե­րախ­տաշատ եւ վաս­տա­կա­շատ ու­սուց­չու­հի­նե­րէն ու ա­պա տնօ­րէնու­հի­նե­րէն Տիկ. Սօ­սի Պե­տիկեան, ու­սու­ցիչ­նե­րու կող­մէ իր ու­շադ­րու­թեան յանձ­նուած ար­դար դժգո­հու­թիւն մը ունկնդ­րե­լէ ետք (բա­րո­յա­կան եւ նիւ­թա­կան գնա­հա­տան­քի խնդրան­քի մը առ­թիւ), պահ մը լուռ մնա­լէ ետք, սա­պէս պատաս­խա­նեց քիչ մը ընկ­ճուած ձայ­նով.

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Յ. ՊԱ­ԼԵԱՆ

Հա­մեստ­նե­րը կը գրեն ազ­գի ի­րաւ պատմու­թիւ­նը: Ա­նոնք կը պա­հեն ազ­գի առ­հաւա­կան ար­ժէք­նե­րը:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չա­կան բա­ժի­նը կը շա­րու­նա­կէ ի­րե­րա­յա­ջորդ ձե­ւով գրա­սէր­նե­րու տրա­մադ­րու­թեան տակ դնել հե­տաքրք­րա­կան գոր­ծեր։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Հայաստան եւ Պաղեստին կը պատրաստուին փոխադարձաբար դեսպանատուներ հաստատել Ռամալլայի եւ Երեւանի մէջ:
Դեսպան Մամուէլ Հասսասեան. «Հայ-արաբական բարեկամութիւնը կը բխի՝ մարդկութեան խաղաղութեան հանդէպ երկու ժողովուրդներու ունեցած պաշտամունքէն»:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ան­կեղ­ծու­թիւն»ը ա­ռա­քի­նու­թիւն մըն է, որ մարդ­կա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կ՚ամ­րաց­նէ եւ հաս­տատ հի­մե­րու վրայ կը պա­հէ։ Ար­դա­րեւ յա­ճախ խօ­սե­ցանք եւ խորհր­դա­ծե­ցինք ան­կեղ­ծու­թեան մա­սին այս սիւ­նակ­նե­րու մէջ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լուսա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ Ս. Պա­տա­րագ մա­տոյց Հայց. Ա­ռա­քելա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ Զուի­ցե­րիոյ Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. Գու­սան Վարդապետ Ալ­ճա­նեան, որ տուաւ նաեւ օրուան պատ­գա­մը։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ո­րո­շած է պար­գե­ւատ­րել Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու Իս­թան­պու­լի կար­գա­դիր յանձ­նա­խում­բի սիւ­նե­րէն Ղա­զա­րոս Ու­նա­նը, որ եր­կար տա­րի­ներ բե­ղուն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րած է նաեւ Հա­մա­հայ­կա­կան խա­ղե­րու հա­մաշ­խար­հա­յին կո­մի­տէին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան ան­ցեալ Կի­րա­կի նա­խա­գա­հեց Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 27, 2015

​Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկի գործունէութեան յատկանշական հանգրուանը:
Վարչութիւնը աշխատանքի ձեռնարկած է՝ գրքոյկ մը հրատարակելու համար:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Նիսի հայութիւնը ցասումով հետեւեցաւ կարգալոյծ Կիւրեղեանի կողմէ Սուրբ Աստուածածնի տօնին օրը կատարուած իբր թէ արարողութիւններուն:
Սրբապղծութեան թատրոն…:
Ֆրանսահայոց Նոր Թեմակալ Առաջնորդ Տէր Վահան Եպիսկոպոս Յովհաննէսեանի տուած այցելութենէն վերջ ստեղծուած յարաբերական լաւատեսութիւնը դժբախտաբար չարդարացաւ: Ծխական խորհուրդի ատենապետ Արթօ Օգսայեանի եւ իր ընկերներուն յամառ պայքարը կը շարունակուի բոլոր ուղղութիւններով:
Ֆրանսական դատական իշխանութիւնները նախկին վարչայինները ամիսներ առաջ զրկած են Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ անունով գործելու իրաւունքէն, իսկ ներկայիս հետաքրքրութեամբ կը սպասուի յառաջիկայ Հոկտեմբերի 6-ին նախատեսուած վճռաբեկի նիստի արդիւնքին, որ կրնայ ճակատագրական նշանակութիւն ունենալ:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Եւ­րո­խոր­հուր­դի «Ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» յանձ­նա­ժո­ղո­վի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նան Ե­րե­ւա­նի մէջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Թուր­քիոյ եւ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն մի­ջեւ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը ստո­րագ­րուե­ցաւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցին շուրջ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 26, 2015

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու դար­ձանք, թէ Ե­րե­ւա­նի մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է աշ­խար­հահռ­չակ տու­տու­կա­հար Ճի­վան Գաս­պա­րեա­նի կո­ղա­կի­ցը՝ պա­րու­հի Աստ­ղիկ Զար­գա­րեան։

Էջեր