Արխիւ

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր կ՚այ­ցե­լէ Փա­րիզ։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան կը մաս­նակ­ցի Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի ազ­գա­յին եւ կրօ­նա­կան փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն դէմ բռնու­թիւն­նե­րու կան­խար­գիլ­ման ձօ­նուած մի­ջազ­գա­յին հա­մա­ժո­ղո­վին, ո­րուն հրա­ւի­րուած են շուրջ վեց տաս­նեակ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­ներ։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

«Եւ­րօ-2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի հան­դի­պում­նե­րուն շրջագ­ծով ե­րէկ ե­րե­կո­յեան Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Սեր­պիան։ Ե­րե­ւա­նի «Վազ­գէն Սարգ­սեան» հան­րա­պե­տա­կան մար­զա­դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս հան­դի­պու­մը։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական գործընկերութեան օրակարգի խնդիրները խոշորացոյցի տակ:
Սերժ Սարգսեան եւ Վլատիմիր Փութին տեսակցեցան՝ քննարկելով երկկողմանի համագործակցութեան ընթացքը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Տաղլըճայի մէջ ապրուած դէպքէն վերջ Թուրքիա աննախընթաց դիմադրութիւն մը ցոյց կու տայ ահաբեկչութեան դէմ՝ ամուր միասնականութեամբ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի գլխաւորութեամբ երէկ երեկոյեան Պէշթէփէի մէջ տեղի ունեցաւ անվտանգութեան գագաթաժողով մը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա կ՚ապ­րի ծանր շրջան մը։ Շա­բաթ­նե­րէ ի վեր ա­մէն օր ա­րիւ­նա­հե­ղու­թիւն կ՚ապ­րուի երկ­րին մէջ։ Զի­նուոր­ներ, ոս­տի­կան­ներ թի­րախ կը դառ­նան ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րու։ Հան­րա­յին կար­ծի­քը խոր մտա­հո­գու­թեամբ ու ցա­սու­մով կը հե­տե­ւի այս տմար­դի զար­գա­ցում­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սրբու­հի Ժան տ՚Արք կ՚ը­սէ. «Ե­թէ Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին մէջ չեմ, թող Աս­տուած հա­ճի հոն դնել զիս, իսկ ե­թէ հոն եմ, թո՛ղ Աս­տուած հա­ճի պա­հել զիս հոն»։­

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան ար­դէն պաշ­տօ­նա­պէս ձեռ­նար­կած է աշ­խա­տան­քի։ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան նա­խըն­թաց օր նո­րան­շա­նակ նա­խա­րա­րը ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մին։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Սերժ Սարգսեան եւ Վլատիմիր Փութին այսօր հանդիպում մը կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ:
Երկու նախագահները կ՚ադրադառնան հայ-ռուսական համագործակցութեան ընթացքին եւ հեռանկարներուն:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­մէ­նի Սա­ֆէր քա­ղա­քին մէջ, Ուր­բաթ օր, «Ան­սար Ալ­լահ»ի եւ Ա­լի Ապ­տալ­լա Սա­լէ­հի ու­ժե­րուն կող­մէ գրան­ցուած յար­ձա­կու­մը ծանր հա­րուած կը հաս­ցնէր շրջան հա­սած Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու եւ Պահ­րէյ­նի ու­ժե­րուն: Գրո­հին հե­տե­ւան­քով կը զոհուէին հա­րիւր­վեց զի­նուոր­ներ:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

​Հաքքեարիի Տաղլըճա գաւառակէն երէկ երեկոյեան հասած լուրերը սուգի մատնեցին երկիրը:
ՓՔՔ-ի յարձակման պատճառով տասնհինգ նահատակ։ Թուրք զինեալ ուժերու ռազմաօդանաւերը դէպքէն անմիջապէս վերջ սաստիկ ռմբակոծումներ կատարեցին ահաբեկչական լծակներուն դէմ։
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի խօսքով, տարբեր գործընթաց մը սկսած է։ Անգարայի մէջ Տավուտօղլուի գլխաւորութեամբ անվտանգութեան գագաթաժողով։

 

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կրօն եւ բնու­թիւն՝ եր­կուքն ալ միեւ­նոյն ծնո­ղին զա­ւակ­ներն են, Հօր զա­ւակ­նե­րը, որ հա­ւա­տար­մու­թեամբ կը գոր­ծադ­րեն Ա­նոր կամ­քը եւ քա­նի որ նո՛յն Հօր որ­դի­ներն են, եր­բեք ի­րա­րու չեն հա­կա­ռա­կիր։ Ա­րուես­տա­կան կեր­պով, կրօ­նը եւ բնու­թիւ­նը հա­կադ­րել՝ նուա­զա­գոյն բա­ցատ­րու­թեամբ, ան­խո­հե­մու­թիւն է եւ սխա՛լ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Մուս­թա­ֆա Սա­րը­կիւ­լի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ պոլ­սա­հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն ան­դամ­նե­րը ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան «Փե­լիթ» ծա­ղա­րա­նի սե­փա­կա­նա­տէր Սե­լա­հատ­տին Ա­յա­նի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Պոլիսէն եւ Ատըեամանէն 19 երախաներ երէկ մկրտուեցան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ կանոններուն ու ծէսին համաձայն:
Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հաւաքական մկրտութեան հանդիսապետեց Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Ե­րե­ւան: Իր ա­նու­նը կրող կա­ռու­ցուող թա­ղա­մա­սի տան մէջ կամ ճա­շա­րա­նը յա­ճախ միա­սին ե­ղած էինք Վա­հագն Յով­նա­նեա­նի հետ: Ար­տա­կարգ անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը, ո­րուն հա­մար հայ­րե­նի­քը եւ ա­նոր կա­ռու­ցու­մը ո՛չ լու­սան­կար էին, ո՛չ ճառ, այլ՝ կեան­քի ա­րա­րում:

 

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Ներսէսեան Դպրաց Դաս-երգչախումբը կը շարունակէ վառ պահել Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կանթեղը:
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն հանդիսապետեց եւ օրուան պատգամը տուաւ Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Մե­սե­չու­սե­ցի «Լես­լի» հա­մալ­սա­րա­նի «Լեն­տըր» ա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ վերջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նի ա­ւե­լի քան յի­սուն ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու գոր­ծե­րու հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը: Ա­նոնց կար­գին էր ա­րուես­տա­գէտ Ա­րա Ա­զատ:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Փա­րի­զի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ՝ Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեա­նե­րուն առ­ջեւ առ­կայ հիմ­նախն­դիր­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ մի­ջազ­գա­յին խորհր­դա­ժո­ղով մը։ Ֆրան­սա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին նա­խա­տե­սուած խորհր­դա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն պի­տի շօ­շա­փուին Ի­րա­քի եւ Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը եւ հար­ցե­րը պի­տի քննար­կուին այդ հա­մա­տես­քին մէջ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ. Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը 2-3 Սեպ­տեմ­բեր թուա­կան­նե­րուն մի­ջեւ Յու­նաս­տա­նի մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Ա­թէն­քի մէջ մաս­նակ­ցե­ցաւ «Քրիս­տո­նեայ-իս­լամ խա­ղաղ հա­մա­գո­յակ­ցու­թիւ­նը Մի­ջին Ա­րե­ւել­քէ ներս» խո­րագ­րեալ հա­մա­գու­մա­րի բաց­ման նիս­տին։ Այս առ­թիւ ան ար­տա­սա­նեց նաեւ իր խօս­քը։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ե­րէկ, Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան նշա­նա­կուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար։ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան այս նշա­նա­կու­մը կա­տա­րեց երկ­րի Սահ­մա­նադ­րու­թեան 55-րդ յօ­դուա­ծի չոր­րորդ կէ­տի տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

«Եւ­րօ 2016»ի ո­րա­կա­ւոր­ման փու­լի շըր-ջագ­ծով, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը հա­կա­ռա­կորդ մար­զա­դաշ­տի վրայ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Սեր­պիոյ հետ։ Ար­տագ­նայ խա­ղի ար­դիւն­քին հայ­կա­կան ընտ­րա­նին 2-0 զի­ջեց իր մրցակ­ցին։

Էջեր