Արխիւ

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​Սերժ Սարգսեան շաբաթավերջին Գեղարքունիքի եւ Կոտայքի մէջ այցելեց ճամբարներ:
«Աշխարհին մէջ կան շատ մարտահրաւէրներ, որոնք կրնան յաղթահարուիլ համատեղ ուժերով»:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Վեր­ջին շա­բաթ­նե­րուն Լի­բա­նան այ­ցե­լող­նե­րը նկա­տած են, որ երկ­րին մէջ խնդրի վե­րա­ծուած աղ­բա­հա­նու­թեան հար­ցը կրնայ քա­ղա­քա­կան տագ­նա­պի վե­րա­ծուիլ: Մինչ 22 Օգոստոս Շա­բաթ ե­րե­կոյ քա­ղա­քա­ցիա­կան աք­թի­ւիսթ­ներ բո­ղո­քի մեծ հա­ւաք մը կա­տա­րե­ցին Պէյ­րու­թի սրտին վրայ գտնուող վարչապետարանին՝ «Մեծ Սա­րայլ»ին մօտ, ան­դին այ­սօր՝ Եր­կու­շաբ­թի, մայ­րա­քա­ղա­քի բո­լոր փո­ղոց­նե­րուն մէջ ե­րե­ւե­լի պի­տի դառ­նան «աղ­բաբլ­րակ»նե­րը:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

​Էրտողան այսօր կը տեսակցի Իսմէթ Եըլմազի հետ, ինչ որ կը բնորոշէ նախընտրական շրջանի սկիզբը:
Տավուտօղլու զանազան կուսակցութիւններէ նախարարի թեկնածուներուն առաջարկ պիտի ներկայացնէ անհատական հիմքով:

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015

Սուրիոյ փոքրիկները կը կորսնցնեն իրենց մանկութիւնը…

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ այս տա­րի 28-րդ ան­գամ կազ­մա­կեր­պուած ամ­րան սթա­ժի ծրա­գի­րը եզ­րա­փա­կուե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

ՏՔԹ. ՆՈՒ­ՊԱՐ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

Ջեր­մա­կո­րի­զա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւ­նը, որ կնքուե­ցաւ Աւստ­րիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Վիեն­նա­յի մէջ, Ի­րա­նի եւ վեց գեր­պե­տու­թեանց մի­ջեւ, ան­կաս­կած պատ­մա­կան ան­կիւ­նա­դար­ձա­յին, ու­շագ­րաւ դէպք մըն է։ Այդ վեց պե­տու­թիւն­ներն են Միա­ցեալ Ազ­գե­րու Կազ­մակեր­պու­թեան Ա­պա­հո­վու­թեան խոր­հուր­դի հինգ մնա­յուն ան­դամ­նե­րը - Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րը, Ռու­սաս­տա­նը, Ֆրան­սան, Մեծն Բրի­տա­նիան ու Չի­նաս­տա­նը - ինչ­պէս նաեւ Գեր­մա­նիան։ Այս ա­ռի­թով մաս­նա­կից ե­ղաւ Եւ­րո­պա­կան միու­թիւ­նը եւս։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Կիւմրիի ոճրագործի դատավարութեան առաջին փուլին լայն արձագանգները կը շարունակուին:
Փաստաբանները կը դժուարանան համոզուիլ, թէ Փերմեաքով առանձին էր Աւետիսեանները սպաննելու ժամանակ:

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Հանրապետութեան նախագահը երէկ հրապարակեց կանխահաս ընտրութեան թուականը:
Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան. «Ժամանակ կորսնցնելու հետամուտ չեղայ ու պիտի չըլլամ»:

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լի­բա­նա­նի ա­պա­հո­վու­թեան մար­մին­նե­րը ան­ցեալ Շա­բաթ օր, Օ­գոս­տո­սի 15-ին, յա­ջո­ղե­ցան ձեր­բա­կա­լել Շէյխ Ահ­մէտ Ա­սի­րը: Ձեր­բա­կա­լու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէյ­րու­թի օ­դա­կա­յա­նին մէջ: Ա­սիր եւ ա­նոր ըն­կե­րա­կից­նե­րէն մէ­կը յա­ջո­ղած էին անց­նիլ «Ռա­ֆիք Հա­րի­րի» օ­դա­կա­յա­նին բո­լոր խու­զար­կու­թեան կէ­տե­րը ու ի­րենց տե­ղե­րը գրա­ւել Գա­հի­րէ մեկ­նող օ­դա­նա­ւին մէջ:

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Երուսաղէմի պատրիարքը այս շաբթուան սկիզբէն ի վեր կը գտնուի Իսթանպուլի մէջ:
Մանուկեան, որուն կ՚ընկերանայ Տ. Պարէտ Ծ. Վրդ. Երէցեան, վաղը հրաժեշտ պիտի առնէ քաղաքէս:

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

ՍԱՐԳԻՍ ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

​Աչ­քը լո՜յս ա­մե­րի­կա­ցի քուէար­կող­նե­րուն, նաեւ՝ բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք կը հա­ճո­յա­նան ա­մե­րի­կեան քա­ղա­քա­կան կեան­քի… խեղ­կա­տա­կու­թիւն­նե­րով։ Նա­խա­գա­հա­կան յա­ռա­ջի­կայ ընտ­րա­պայ­քա­րի կրկէ­սը բա­ցուա՜ծ է եւ կը խոս­տա­նայ ա­ւե­լի քան տա­րի մը հա­ճե­լի ժա­ման­ցի դրուագ­ներ ներ­կա­յաց­նել զան­գուած­նե­րուն, զա­նոնք զբա­ղեց­նել դա­տար­կա­բա­նու­թեան նո­րա­գոյն հնարք­նե­րով, ա­մե­նէն ու­ժեղ մրցա­կի­ցը դառ­նա­լով պատ­կե­րաս­փիւ­ռի սնա­մէջ կա­տա­կեր­գու­թիւն­նե­րուն…

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

Ե­ԴՈ­ՒԱՐԴ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Կո­մի­տա՜ս…
Հայ բազ­մա­դա­րեան մշա­կոյ­թի ան­պա­րա­գիծ մե­ծու­թիւ­նը։
Կո­մի­տա՜ս…
Հայ ե­րաժշ­տու­թեան ո­գե­ղէն տա­ճա­րը եւ հայ հո­գիի խորհր­դա­նի­շը։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սուրբ Օ­գոս­տի­նոս Աւ­րե­լիոս ծնած է Ափ­րի­կէի Տա­գաս­տէ քա­ղա­քը՝ նախ­կին Նու­մի­տիան, այժմ Ալ­ճե­րիա, 354 թուա­կա­նին։ Ե­կե­ղեց­ւոյ մե­ծա­գոյն հայ­րե­րէն Սուրբ Օ­գոս­տի­նոս բարձ­րա­ցած է աս­տուա­ծա­յին Սի­րոյ եւ Միու­թեան գա­գաթ­նա­կէ­տե­րը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

​ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարը երէկ աշխատանքային շփումներ ունեցաւ Երեւանի մէջ:
Սերժ Սարգսեան եւ Նիքոլայ Պորտիուժա քննարկեցին Հայաստանի յառաջիկայ նախագահութեան շուրջ հարցեր:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Նահատակներու յուղարկաւորութիւններուն մթնոլորտը ուղղակիօրէն կը պայմանաւորէ ներքին քաղաքական իրադարձութիւններուն ընթացքը:
Վարչապետը փափաք յայտնեց, որ մինչեւ Երկուշաբթի ԱՔ կուսակցութեան, ՃՀՓ-ի եւ ՄՀՓ-ի միջեւ համաձայնութիւն մը գոյանայ՝ Ազգային մեծ ժողովի երդիքին տակ կանխահաս ընտրութեան ձեռնարկելու որոշումը ընդունելու առաջադրութեամբ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

«Մահմետական մը քրիստոնեայ դառնալու համար պէտք է նախ դիմէ իր հոգեւոր առաջնորդին»:
Տ. Կոմիտաս Վարդապետ Յովնանեան անդրադարձաւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ դիրքորոշման:

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

2015 թուա­կա­նի մթնո­լոր­տին մէջ Ե­րուանդ Օ­տեա­նի «Ա­նի­ծեալ տա­րի­ներ» գիր­քը լոյս տե­սաւ պարս­կե­րէ­նով։ «Ար­մէն-փ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս թարգ­մա­նու­թիւ­նը մաս կը կազ­մէ Թեհ­րա­նի մէջ 100-րդ տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ո­գե­կո­չում­նե­րու ծրագ­րին։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, յա­ռա­ջի­կայ Հոկ­տեմ­բե­րի 24-ին Նիւ Ճըր­զիի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ հա­մերգ մը, ո­րու կազ­մա­կեր­պիչն է Հա­մազ­գա­յին հայ կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին միու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սո­վո­րու­թիւն է, տա­րին ան­գամ մը յի­շել մայ­րե­րը՝ «Մայ­րե­րու օր»ուան տօ­նին առ­թիւ։ Ը­սե­լիք չու­նինք այդ մա­սին ան­շուշտ, բայց երբ կա՛յ մայ­րու­թեան մեծ տի­պար մը՝ Աս­տուա­ծա­մայ­րը, ա­պա ու­րեմն մենք ալ կ՚ու­զենք ամ­բողջ շա­բաթ մը յի­շել մայ­րե­րը՝ Աս­տուա­ծա­մօր Վե­րա­փոխ­ման յա­ջոր­դող օ­րե­րուն, քա­նի որ ըստ Ե­կե­ղեց­ւոյ, տօ­նը կը տե­ւէ ի­նը լման օ­րեր։

Ուրբաթ, Օգոստոս 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի մէջ այս շրջա­նին վե­րա­նո­րոգ­ման կ՚են­թար­կուի Օ­ձու­նի պատ­մա­կան վան­քը։ Երկ­րի հիւ­սի­սին գտնուող այս հնա­մե­նի սրբա­վայ­րը Հա­յաս­տա­նի ճար­տա­րա­պե­տա­կան ժա­ռան­գու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն հարս­տու­թիւն­նե­րու շար­քին կը դա­սուի։

Էջեր