Արխիւ

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Ե­րե­ւա­նի «Ազգ» թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Յա­կոբ Ա­ւե­տի­քեան շա­բա­թա­վեր­ջին նշեց իր ծննդեան 70-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։ Այս առ­թիւ Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան մաս­նա­ւոր շնոր­հա­ւո­րա­կան մը ու­ղար­կեց Յա­կոբ Ա­ւե­տի­քեա­նին։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Սո­ֆիա­յի մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ման­կա­կան Եւ­րո­տե­սիլ-2015» մի­ջազ­գա­յին մրցոյ­թը, ո­րու ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցուց Մի­քա­յէլ Վա­րո­սեան, որ իր ներ­կա­յա­ցու­ցած «Love» ա­նուն եր­գով նուա­ճեց երկ­րորդ տե­ղը։

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

​Տատեան վրժ.ի նոր համալիրին բացումը լաւատեսութեան առիթ հանդիսացաւ:
Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի միասնականութեան կոչը բիւրեղացաւ կարեւոր նուաճումի պատկերին վրայ:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

​Հայաստանի ամերիկեան համալսարանի վերատեսուչն ու տեղակալը պիտի այցելեն քաղաքս:
Արմէն Տէր-Կիւրեղեան եւ Աշոտ Ղազարեան երկօրեայ խտացեալ ծրագրով մը շփումներ պիտի ունենան թրքահայ համայնքային շրջանակներուն հետ: Տեսակցութիւն մըն ալ նախատեսուած է Թուրքիոյ կարգ մը յառաջատար համալսարաններու ներկայացուցիչներուն մասնակցութեամբ, գործակցութեան հեռանկարով:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Արցախի պատմական Գանձասարի վանքի համալիրէն ներս նորահաստատ մատենադարան:
Գիտամշակութային կեդրոնի բացման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Սերժ Սարգսեան:

Երեքշաբթի, Նոյեմբեր 24, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ լու­սան­կա­րիչ Ա­րա Կիւ­լէր ո­րո­շեց իր ար­խի­ւը յանձ­նել «Տո­ղուշ» խմբա­կին։ Այս ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը լայն ար­ձագանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ ուր կը շեշ­տուի, թէ մե­ծա­նուն վար­պե­­տին ար­խի­ւը կ՚ար­ժէ մօ­տա­ւո­րա­պէս 3 մի­լիոն եւ­րօ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վը ե­րէկ ընտ­րեց իր նոր նա­խա­գա­հը։ Այս­պէս, խորհր­դա­րա­նէ ներս տե­ղի ու­նե­ցած քուէար­կու­թեան եր­րորդ փու­լի ար­դիւն­քին ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ թեկ­նա­ծու ա­ռա­ջադ­րուած Իս­մա­յիլ Քահ­րա­ման ընտ­րուե­ցաւ նա­խա­գահ՝ ա­պա­հո­վե­լով 316 քուէ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

«Հրանդ Տինք» հիմնարկին նախաձեռնութեամբ շաբաթավերջին կազմակերպուած խորհրդաժողովը համախմբեց հեղինակաւոր մասնագէտներ եւ ազդու գործիչներ:
Փրոֆ. Էլչին Մաճառ զեկուցում մը ներկայացուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան անցեալի մէջ առգրաւուած կալուածներուն կապակցութեամբ:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բա­րե­պաշ­տու­թեան ընդ­հա­նուր եւ հա­սա­րա­կաց կա­նոն մը կը պար­տա­ւո­րէ հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ձեռն­թափ ըլ­լալ միտ­քի եւ կամ մարմ­նոյ այն բո­լոր զբա­ղում­նե­րէն՝ ո­րոնք կեան­քի նիւ­թա­կան ըմբռ­նու­մին կը վե­րա­բե­րին։ Ա­սի­կա շատ ա­ւե­լի զգա­լի է մա­նա­ւանդ ա­պաշ­խարու­թեան օ­րե­րուն մէջ։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

Մխի­թա­րեան սա­նուց միու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին սկսան Ա­մա­նո­րի պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րը։ 

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

Կէ­տիկ­փա­շա­յի Ս. Յով­հան­նէս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ե­րէկ նշուե­ցան թա­ղի դպրաց դա­սու հիմ­նադ­րու­թեան 124-րդ, Զուարթ­նոց երգչա­խում­բի կազ­մա­ւոր­ման 79-րդ եւ Հա­րիւր Ման­կանց երգ­չա­խում­բի ստեղծ­ման 59-րդ եր­րեակ տա­րե­դարձ­նե­րը։

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

​Գալֆաեան տան հիմնադրութեան 149-րդ տարեդարձը երէկ համայնքային շրջանակները խանդավառութեամբ համախմբեց Գումգաբուի մէջ:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ աւանդական արարողութիւններուն:

Երկուշաբթի, Նոյեմբեր 23, 2015

​Պաքըրգիւղի ընտանիքը Տատեան վարժարանի նորակառոյց համալիրի պաշտօնական բացման հանդիսութեան առթիւ ապրեցաւ պատմական շաբաթավերջ մը:
Պաշտօնական հիւրերն ու համայնքային բարերարները երախտագիտական զգացումներով մեծարուեցան՝ կրթօճախի անկիւնադարձային այս հանգրուանին:

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Է­սաեան վար­ժա­րա­նին մէջ նա­խըն­թաց օր խան­դա­վառ հան­դէս մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Թարգ­ման­չաց տօ­նին առ­թիւ։ 

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

«Ո­մանք» խում­բը, ո­րու գոր­ծու­նէու­թիւ­նը ե­րաժշ­տա­սէր շրջա­նակ­նե­րուն կող­մէ հետզ­հե­տէ ա­ւե­լի մօ­տիկ հե­տաքրք­րու­թեան կ՚ար­ժա­նա­նայ, ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ իր հեր­թա­կան հա­մեր­գով։ 

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Սի­րե­լի՛ ըն­թեր­ցող, յար­գար­ժա՛ն հայ­րե­նա­կից,

Ո­րո­շե­ցի գրիչ վերց­նել եւ խօ­սիլ քե­զի հետ  Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նեցող ի­րա­ւա­քա­ղա­քա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու մա­սին. գի­տեմ, որ օրուան ծանրա­բեռ­նուած աշ­խա­տան­քէն, ու­սու­մէն ետք, միեւ­նոյնն է, չես  զլա­նար լու­րեր ստա­նա­լու Հայ­րե­նի­քէն:

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րա­րի Եւ­րո­պա­յի եւ Եւ­րոա­սիոյ հար­ցե­րով տե­ղա­կալ Պրի­ճիթ Պրինք ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Թիֆ­լի­զի մէջ, ուր տե­սակ­ցե­ցաւ Վրաս­տա­նի Նա­խա­գահ Կէոր­կի Մարկ­վե­լաշ­վի­լիի հետ։ 

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

«Թաֆթս» հա­մալ­սա­րա­նի «Ֆլեթ­չըր»ի ի­րա­ւուն­քի եւ դի­ւա­նա­գի­տու­թեան դպրո­ցի տե­սուչ Տքթ. Ճէյմս Սթավ­րի­տիս եւ «Դա­ւի­թեան» հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ Ա­սօ Դա­ւի­թեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Մա­լիի Պա­մա­քօ քա­ղա­քին մէջ ե­րէկ ապ­րուե­ցաւ զգա­յա­ցունց դէպք մը։ Տեղ­ւոյն «Ռա­տի­սըն» պան­դո­կին մէջ «Էլ Քաի­տէ» ա­հա­բեկ­չա­կանկազ­մա­կեր­պու­թեան յա­րա­կից «Էլ Մու­րա­պի­թուն» խում­բին կող­մէ գե­րե­վա­րուե­ցաւ 170 հո­գի։

Շաբաթ, Նոյեմբեր 21, 2015

Հա­յաս­տա­նի Քննչա­կան կո­մի­տէն Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի սպան­նու­թեան քրէա­կան գոր­ծը իր մե­ղադ­րա­կան եզ­րա­կա­ցու­թեամբ ու­ղար­կած է թղթած­րա­րը վե­րահս­կող դա­տա­խա­զին։ Հան­րա­պե­տու­թեան աւագ դա­տա­խա­զու­թեան աղ­բիւր­նե­րը պաշ­տօ­նա­պէս հաս­տա­տե­ցին այս տե­ղե­կու­թիւ­նը։

Էջեր