Թրքահայ կեանք

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՀԻՄՆԱՐԿԷՔ

Ս. Յակոբ հիւանդանոցի նոր շէնքը պիտի կառուցուի արդի բոլոր չափանիշներուն համապատասխան ձեւով եւ օժտուած պիտի ըլլայ բոլոր հնարաւորութիւններով:
Շաբաթավերջի բժշկութեան տօնը այս տարի հայ կաթողիկէ հասարակութեան տեսանկիւնէն բնորոշուեցաւ պատմական ու կենսական ձեռքբերումով մը։
Շիշլիի քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ եւ իր անմիջական գործակիցները առարկայ դարձան հոգաբարձութեան երախտագիտական զգացումներուն:

ԽԱՆԴԱՎԱՌ ՔԷՐՄԷՍ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԶՕՐԱԿՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հա­մայն­քա­յին շրջա­նակ­նե­րը շա­բա­թա­վեր­ջին մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րին ե­զա­կի ձեռ­նար­կի մը, որ յատ­կան­շա­կան էր մեր նոր սե­րուն­դի տե­սան­կիւ­նէն։

ՄՏԱԽԱՂԵՐՈՒ ՀՐՃՈՒԱՆՔ

Գարակէօզեան տան երդիքին տակ շաբաթավերջին համախմբուեցան համայնքային 11 միջնակարգներէ 33 աշակերտներ։
Մասնագիտական հաստատութիւններու հետ համագործակցութեամբ հերթական անգամ կազմակերպուած ծրագիրը պսակուեցաւ յաջողութեամբ։

ՖԷՐԻԳԻՒՂԻ ՄԷՐԱՄԷԹՃԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ Ը. ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ ԵՐԷԿ ԱՅՑԵԼԵՑԻՆ ԽՄԲԱԳՐԱՏՈՒՆՍ

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նի ու­թե&sh

ՊԱԳԸՐԳԻՒՂԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԿՈՂՄԷ ՊԱՀՔԻ ՍԵՂԱՆ ՄԸ ՍԱՐՔՈՒԵՑԱՒ ԾՆՈՒՆԴ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԵՐԷԿՈՒԱՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԷՆ ՎԵՐՋ

Պա­գըր­գիւ­ղի Ծն. Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա­րե­ւա­գա­լի ա­րա­րո­ղու­թիւն, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց Տ. Սա­հակ Եպսկ. Մա­շա­լեան։

ԶԷՔԻԵԱՆ ԳԵՐԱՊԱՅԾԱՌԻ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ

Հայ կա­թո­ղի­կէից վիճակաւոր Տ․ Լե­ւոն Արք․ Զե­քիեան ե­րէկ երեկոյեան բա­նա­խօ­սու­թիւն մը սար­քեց Ս․ Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ

ԳՈՒՄԳԱԲՈՒԻ ՄԷՋ ՄԻՋԻՆՔ

Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան նախագահեց Աթոռանիստ Մայր եկեղեցւոյ ժամերգութեան արարողութեան։
Պէզճեան սրահի երդիքին տակ սարքուած աւանդական սեղանին մասնակիցները ապրեցան հոգեւոր մեծ ուրախութիւն ներկայ նուիրական շրջանին։

Էջեր