Լրահոս

ԸՍՏ ՃՈՆ ՔԵՐԻԻ, ԻՐԱՆԻ ՀԵՏ ԿՆՔՈՒԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ ԱՌԱՒԵԼ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԸ ԴԱՐՁՆԷ ՏԱՐԱԾՔԱՇՐՋԱՆԸ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ճոն Քե­րի յայ­տա­րա­րեց, որ Ի­րա­նի մի­ջու­կա­յին ծրագ­րին շուրջ ա­պա­հո­վուած հա­մա­ձայնու­թիւ­նը տա­րած­քաշր­ջա­նը պի­տի դարձ­նէ անվ­տանգ։

ՌԻԱՏ ԿԸ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԻ ԻՐ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ ՓՈԽԵԼ ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՆԴԷՍՊ. ԻՆՉՈ՞Ւ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սպա­սե­լի էր, որ Սու­րիոյ տագ­նա­պին ա­ռըն­չուող «հո­վա­նա­ւո­ր» եր­կիր­նե­րը նոր քա­ղա­քա­կան ձե­ւա­չա­փեր որ­դեգ­րեն: Նոր մօ­տե­ցում­նե­րու հիմ­նա­կան դրոյթ­նե­րը ար­դէն պատ­րաստ են:

ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ ՀԱՒԱՔ

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լու ե­րէկ Ան­գա­րա­յի մէջ տե­սակ­ցե­ցաւ Ա­րե­ւե­լեան եւ Հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան Ա­նա­տո­լուի քա­ղաք­նե­րու շարք մը հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։

ԱՐԴԵՕՔ ԹԱԼԵՊԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ISIS-Ի ՄԷԿ ԹԵՒԸ ՊԻՏԻ ԴԱՌՆԱ՞Յ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­րեք օր տե­ւած լռու­թիւ­նէ մը ետք Աֆ­ղա­նիս­տա­նի «Թա­լե­պան շար­ժու­մ­»ը յայ­տա­րա­րեց, իր նոր ա­ռաջ­նոր­դին նշա­նակ­ման մա­սին: Յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը նաեւ կը յայտ­նէր, որ շար­ժու­մի նախ­կին ղե­կա­վար Մոլ­լա Օ­մար մա­հա­ցած է:

Էջեր