Լրահոս

«ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՉԻ ՓԱՓԱՔԻՐ ՊԱՏԵՐԱԶՄ»

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Պեր­լին, ուր ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան կող­մէ։ Հարկ է նշել, որ ներ­կա­յիս Գեր­մա­նիա ԵԱՀԿ-ի շրջա­նա­յին նա­խա­գահ եր­կիրն է։ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րու մթնո­լոր­տին մէջ Սերժ Սարգ­սեան հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Գեր­մա­նիոյ Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի հետ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

Նա­զար Հան­չէր կը տե­ղե­կաց­նէ.-

Հա­յաս­տա­նի բռնցքա­մար­տի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը այ­սօր ժա­մա­նեց Թուր­քիա։ Տասն­հինգ մար­զիկ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը Ե­րե­ւան-Իս­թան­պուլ ու­ղիղ թռիչ­քով հա­սաւ քա­ղաքս եւ դար­ձեալ օ­դա­յին ճա­նա­պար­հով ու­ղե­ւո­րուե­ցաւ Սամ­սուն, ուր կը մաս­նակ­ցի մրցա­շար­քի մը։ Խում­բը կը գլխա­ւո­րէ Հա­յաս­տա­նի բռնցքա­մար­տի դաշ­նակ­ցու­թեան նա­խա­գահ Դե­րե­նիկ Գաբ­րիէ­լեան։

ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐ ՄԸ՝ ՐԱՖՖԻ ԳԱԶԷԶԵԱՆ ԶՈՀ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ

Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ ծանր բա­խում­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Կը հա­ղոր­դուի, որ Դա­մաս­կո­սի ա­րուար­ձան­նե­րէն մէ­կուն մէջ ե­րէկ զո­հուած է հայ զի­նուոր մը։ Բե­րիոյ թե­մի «Գան­ձա­սար» պար­բե­րա­կա­նի կող­մէ կա­տա­րուած հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ զո­հուած զի­նուո­րը հա­լէ­պա­հայ Րաֆ­ֆի Գա­զէ­զեանն է, որ Սու­րիոյ կա­ռա­վա­րա­կան բա­նա­կին մէջ կը ծա­ռա­յէր։

ԶԳՈՒՇԱՒՈՐ ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

Արցախի ճակատին վրայ երկկողմանի համաձայնութեամբ երէկ կէսօրուան ժամերուն որոշուեցաւ կրակը դադրեցնել առաջնագծին, ներկայ յարաբերական կայունութեան մթնոլորտին մէջ Ատրպէյճանի զօրքերը ատեն­-ատեն կը շարունակեն կրակել, բայց ոչ նոյն թափով, իսկ գիշերը հանգիստ էր:
Վլատիմիր Փութին հեռախօսազրոյցներ ունեցաւ Սերժ Սարգսեանի եւ Իլհամ Ալիեւի հետ: Ֆրանք Վալթէր Շթայնմայէր ողջունեց շփման գծին ապահովուած լիցքաթափումը:

«ՈՒԺԸ ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴԷՆ ՃԱՌԱԳՈՂ ԼՈՅՍԻՆ ՄԷՋ Է»

Ար­ցա­խի ճա­կա­տի վեր­ջին բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով նա­հա­տա­կուած հայ զի­նուոր­նե­րուն յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­զում­նա­խառն մթնո­լոր­տի մը մէջ։ Ինչ­պէս Ար­ցա­խի զա­նա­զան քա­ղաք­նե­րու, այն­պէս ալ Ե­րե­ւա­նի մէջ տե­ղի կ՚ու­նե­նան յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւն­նե­րը եւ սգա­հան­դէս­նե­րը։

ՄԻՇՏ ՈՒՍ-ՈՒՍԻ…

Վարչապետ Տավուտօղլու անիծեց Հայաստանի կողմէ գործուած յանձակումները Ատրպէյճանի վրայ:
Խորհրդարանի երեք կուսակցութիւններուն յայտարարութիւնը:
Ըստ Չավուշօղլուի, անհրաժեշտութեան պարագային Պաքուի կողքին ըլլալը չի նշանակեր բախումներու դրդել զայն:

 

ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ ՊԵՐԼԻՆԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եր­կօ­րեայ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ կը գտնուի Պեր­լի­նի մէջ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան հան­դի­պում­ներ կ՚ու­նե­նայ Գեր­մա­նիոյ Նա­խա­գահ Եոա­խիմ Կաու­քի, Պուն­տես­տա­կի նա­խա­գահ Նոր­պերթ Լամ­մեր­թի, Վար­չա­պետ Ան­կե­լա Մեր­քէ­լի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ֆրանք Վալ­թէր Շթայ­նմա­յէ­րի հետ։

ՄԵՏՎԵՏԵՒ ՎԱՂԸ ԵՐԵՒԱՆ ԿԸ ԺԱՄԱՆԷ

Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տեւ վա­ղը պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը պի­տի տայ Ե­րե­ւան։ Հարկ է նշել, որ այս շաբ­թուան երկ­րորդ կէ­սին Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խա­տե­սուած է Եւ­րոա­սիոյ տնտե­սա­կան միու­թեան (ԵՏՄ) ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րուն ժո­ղո­վը։ Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ բռնկած բա­խում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով այդ ժո­ղո­վը յե­տաձ­գուե­ցաւ։

ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՄՈՍԿՈՒԱ Կ՚ՈՒՂԵՒՈՐՈՒԻ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան Մոս­կուա պի­տի այ­ցե­լէ այս Ուր­բաթ՝ Ապ­րի­լի 8-ին։ Ան հան­դի­պում մը պի­տի ու­նե­նայ Ռու­սաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Սէր­կէյ Լաւ­րո­վի հետ։

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ԻՆՔՆԱԲՈՒԽ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

Հա­յաս­տա­նի մէջ ժո­ղո­վուր­դը ինք­նա­բուխ օ­ժան­դա­կու­թեան շար­ժու­մի մը ծնունդ տուած է՝ զօ­րակ­ցե­լու հա­մար Ար­ցա­խի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կին։ Ե­րե­ւա­նի կեդ­րո­նին ստեղ­ծուած են հա­ւա­քա­կէ­տեր, ուր կա­մա­ւոր­նե­րը կը ստանձ­նեն ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ տրա­մադ­րուած օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը։

Էջեր