Արխիւ

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները Երեւանի եւ Ստեփանակերտի ղեկավարութեանց հետ կարեւոր բանակցութիւններ վարեցին Պաքու մեկնելէ առաջ:
Ըստ Ճէյմս Ուորլիքի, միջնորդները անհանգստացած են հրադադարի խախտումներուն ժամանակ ծանր զինատեսակներու գործադրութեան երեւոյթով:

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

Հայ մշա­կոյ­թի շաբ­թուան առ­թիւ Գալ­ֆաեան Տան մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հան­դի­սու­թիւն մը։ Դպրո­ցի ու­սուց­չու­հի­նե­րէն Ա­րու­սեակ Մկրտի­չեան, Սի­րա­նոյշ Էօզ­նի­կո­լեան, Թա­մար Ներ­կիզ, Այ­լին Եա­նար, Սե­լին Եա­մաչ, Էպ­րու Եըլ­մազ եւ Է­լի­զա­պէթ Զին­կիլ­լիօղ­լու ա­շա­կերտ­նե­րուն ար­դէն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տուած էին Հա­յոց գի­րե­րու գիւ­տին, Թարգ­ման­չաց շարժ­ման եւ Թարգ­ման­չաց տօ­նին շուրջ։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

Այս տա­րի եւս Գա­տը­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ա­ռի­թն ու­նե­ցաւ մէկ­տե­ղուե­լու Ս. Թարգ­ման­չաց վար­դա­պե­տաց տօ­նա­կա­տա­րու­թեան խոր­հուր­դին շուրջ։ Թա­ղի Ս. Թա­գա­ւոր ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ կա­տա­րուած հան­դի­սու­թիւն­նե­րով՝ թէ՛ կրտսեր եւ թէ ե­րէց սե­րուն­դի ան­դամ­ներ հա­ղորդ դար­ձան Մշա­կոյ­թի շաբ­թուան փո­խան­ցած պատ­գա­մին։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

​VADİP-ի ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ նաեւ Կի­րա­կի, Ֆէ­րի­գիւ­ղի սի­րոյ սե­ղա­նի եզ­րա­փա­կիչ փու­լին ապ­րուած վէ­ճը՝ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի եւ Օր­թա­գիւ­ղի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի մի­ջեւ։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով հար­ցին այժ­մէա­կան բնոյ­թը՝ ե­րէկ հա­մայն­քա­յին վա­րիչ­նե­րը հե­տաքրք­րուե­ցան այս նիւ­թին վե­րա­բե­րեալ Իս­կէն­տէր Շա­հին­կէօ­զի մօ­տե­ցում­նե­րով։ Իբր այդ, ան հան­դէս ե­կաւ շարք մը մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

Համայնքային վաքըֆներու հարթակը (VADİP) երէկ երեկոյեան Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի «Պիլէք» հանգստարանի սրահին մէջ գումարեց 2015-2016 շրջանի առաջին ժողովը։
Ատենապետ Պետրոս Շիրինօղլու. «Մեր հաւաքական կեանքէն ներս առկայ է լուրջ պառակտում մը, եթէ չհամախմբուինք, չկազմակերպուինք, ապա բոլորը կը ջլատուին ու մեր համայնքը աստիճանաբար կը հալի»։
Թրքահայ դպրոցներու տրազերծ կարգավիճակի ու մասնաւորներու շարքին պատկանելով հանդերձ, «տնտեսական ձեռնարկ» համարուելէ խուսափելու հարցին շուրջ առայժմ չկայ յստակութեան։

Երեքշաբթի, Հոկտեմբեր 27, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Գիրք կար­դալ, ընդ­հան­րա­պէս ըն­թեր­ցա­նու­թիւն, մար­դուս հա­ճոյք պատ­ճա­ռող զբա­ղում մըն է, քա­նի որ մար­դուս մէջ հե­տաքրք­րու­թիւ­նը, տե­ղե­կու­թիւն ու­նե­նա­լը եւ սոր­վի­լը ըն­դո­ծին զգա­ցում մըն է։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան գօտիին մէջ։
Ըստ Ճէյմս Ուորլիքի, Սերժ Սարգսեան եւ Իլհամ Ալիեւ պիտի տեսակցին մինչեւ տարեվերջ՝ Դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի մէջ կայանալիք սահմանադրութեան բարեփոխման հանրաքուէէն վերջ։ Եռանախագահները այսօր կ՚այցելեն Արցախ, ուր կը մասնակցին շփման գծի դիտարկման։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը ե­րէկ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց Քիե­ւի Փե­չո­րեան վան­քի ուխ­տա­ւոր­նե­րը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

Սրբոց Յակոբեանց վանքէն ներս Միաբանական ընդհանուր ժողով՝ Ամեն. Ս. Պատրիարք Հօր նախագահութեամբ:
Սաղիմական միաբանները նկատի առին կալուածներու վերաբերեալ հարցեր եւ հաստատեցին վարձակալական նոր կանոն մը:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

«Ու ծա­կում հո­գիս» խո­րագ­րի ներ­քոյ գեր­մա­նա­խօս ըն­թեր­ցո­ղի դա­տին յանձ­նուած են անմահ Պա­րոյր Սե­ւա­կի ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

Բան­կալ­թըի «Նոս­տալ­ժի» գրա­խա­նութ-մշա­կոյ­թի տան եւ «Պիր­զա­ման­լար» գե­ղա­րուես­տաս­րա­հին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ 6-7 Սեպ­տեմ­բեր 1955 թուա­կա­նի դէպ­քե­րու 60-րդ տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած հա­ւա­քոյթ մը։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Մեր համայնքի հրատապ խնդիրներու լուծման գրաւականը անոր վարիչներու զօրակցութեան եռանդին, գործակցութեան ոգիին մէջ է:
Ֆէրիգիւղի երէկուան սիրոյ սեղանի եզրափակիչ փուլին Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան եւ Իսկէնտէր Շահինկէօզ բարձրաձայնեցին տարակարծութիւններ:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

Ս. Վարդանանց եկեղեցին եւ Մէրամէթճեան վարժարանը այս տարի եւս առարկայ դարձան համայնքային շրջանակներու զօրակցութեան:
Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեան նախագահեց կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն:

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Իմ սի­րե­լի՜ ըն­թեր­ցա­սէր բա­րե­կամ­ներ, հայ գի­րի ու գրա­կա­նու­թեան հա­ւա­տա­րիմ, ազ­նիւ՝ սրտա­կից ու հա­մա­խոր­հուրդ ու­ղե­կից­ներ, Մես­րոպ Մաշ­տո­ցի հո­գին ու ո­գին ապ­րեց­նող գրա­սէր­ներ, մշա­կոյ­թի ա­միս՝ Հոկ­տեմ­բե­րի օ­րե­րուն ձեզ կ՚ող­ջու­նեմ։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տին­քի մա­հա­փոր­ձի հար­ցաքն­նու­թեան շրջագ­ծով պատ­րաս­տուած նոր մե­ղադ­րա­կա­նին մէջ ծան­րա­գոյն պա­տի­ժը պա­հան­ջուե­ցաւ եր­կու նախ­կին ոս­տի­կա­նա­պետ­նե­րու՝ Ռա­մա­զան Ա­քեիւ­րէ­քի եւ Ա­լի Ֆուատ Եըլ­մա­զէ­րի պա­րա­գա­յին։

Երկուշաբթի, Հոկտեմբեր 26, 2015

Թուր­քիա կը շա­րու­նա­կէ լայ­նա­ծա­ւալ պայ­քար մղել ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ։ Այս ա­ռա­ւօտ Տիար­պա­քը­րի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման դէմ լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Խա­չե­լու­թե­նէն եւ Յա­րու­թե­նէն յե­տոյ Քրիս­տո­սի պա­րապ գե­րեզ­մա­նը եւ Խա­չը՝ Քրիս­տո­սէ մնա­ցած տե­սա­նե­լի ա­ռար­կա­նե­րէն էին, եւ ա­նոնց վրայ կեդ­րո­նա­ցաւ քրիս­տո­նեա­նե­րու ու­շադ­րու­թիւ­նը, յար­գանքն ու հո­գա­ծու­թիւ­նը, քա­նի որ Աս­տուա­ծու­թեան լրիւ ամ­բող­ջու­թիւ­նը ա­նո՛ր մէջ հա­ճե­ցաւ բնա­կիլ եւ ա­նո՛վ հաշ­տեց­նել ա­մէն ինչ իր հետ՝ խա­ղա­ղու­թիւն ը­նե­լով խա­չի վրայ թա­փած իր ա­րիւ­նով ե՛ւ երկ­րի վրայ, ե՛ւ եր­կին­քի մէջ ե­ղած­նե­րու հա­մար։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

Շիշլիի քաղաքապետութեան մօտ հաստատուեցաւ Հասարակական հաւասարութեան միաւոր մը, որ արդիւնքն է մարդու իրաւանց նկատմամբ նախանձախնդրութեան:
Ծանօթացման հանդիսաւոր հաւաքոյթին ընթացքին ելոյթով մը հանդէս եկաւ քաղաքապետ Հայրի Ինէօնիւ, որ վերյիշեց նաեւ Պոյսան Եաքարը:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

«Կարէն Տէմիրճեան» մարզահամերգային համալիրին մէջ վերատեսուչ ակադեմիկոս Անաթոլի Թորքունով պարգեւատրեց Նախագահ Սերժ Սարգսեանը:
Նոյն շրջագծով կազմակերպուեցաւ նաեւ ցուցահանդէս մը, որ ձօնուած էր Արեւելեան լեզուներու «Լազարեան» ճեմարանի հիմնադրութեան 200-ամեայ յոբելեանին: Շուրջ յիսուն երկիրներէ երեք հարիւր մասնակիցներ քննարկեցին տարածքաշրջանային եւ միջազգային բնոյթով հրատապ հարցեր:

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015

Ֆէ­րի­գիւ­ղի Մէ­րա­մէթ­ճեան վար­ժա­րա­նէն խումբ մը ա­շա­կերտ­ներ վեր­ջերս մաս­նակ­ցե­ցան 2015 թուա­կա­նի Իս­թան­պու­լի ճատ­րա­կի փոք­րե­րու ա­ռաջ­նու­թեան։ Պէյ­լիք­տիւ­զի­ւի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան մշա­կոյ­թի կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ այս մրցա­շար­քը, ո­րու ար­դիւն­քին դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին մաս կազ­մե­ցին Լի­տիա Փու­լատ, Տա­րօն Սի­րա­կա­նեա

Էջեր