Արխիւ

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Եւ­րո­խոր­հուր­դի խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի (ԵԽԽՎ) ե­րէ­կուան նիս­տին ըն­թաց­քին օ­րա­կար­գի վրայ ե­կաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախն­դի­րը։ ԵԽԽՎ-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի պա­տուի­րա­կու­թեան ղե­կա­վար Հեր­մի­նէ Նաղ­դա­լեան եւ ան­դամ­նե­րէն Սա­մուէլ Ֆար­մա­նեան այս կա­պակ­ցու­թեամբ հան­դէս ե­կան ե­լոյթ­նե­րով։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Ա­մե­րի­կա­հայ յայտ­նի գրող Փի­թըր Պա­լա­քեան նուա­ճեց Փու­լի­ցէ­րի հե­ղի­նա­կա­ւոր մրցա­նա­կը։ Ան այս կա­րե­ւոր մրցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան դափ­նե­կիր­նե­րու շար­քին մաս կազ­մե­լու ի­րա­ւունք շա­հե­ցաւ բա­նաս­տեղ­ծու­թեան ա­նու­նա­կար­գէն ներս։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Սերժ Սարգսեան եւ Բակօ Սահակեան երէկ երեկոյեան Ստեփանակերտի մէջ խորհրդակցութիւն մը ունեցան բարձրաստիճան սպաներու հետ:
Բանակաշինութեան աշխատանքները միշտ առաջնահերթ:
Սէրկէյ Լաւրով Երեւան այցելութեան ընդառաջ այսօր կը տեսակցի Ժան-Մարք Էյրոյի հետ՝ շօշափելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութիւնը:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Պատ­րաս­տեց՝ ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Այ­լեւս հաս­տա­տուած ի­րո­ղու­թիւն է, որ ժա­մա­նա­կա­կից պա­տե­րազմ­նե­րը կը մղուին ռազ­մա­կան զէն­քե­րով եւ լրա­տու մի­ջոց­նե­րով: Ե­թէ զէն­քերն ու ռում­բե­րը կեան­քեր կը խլեն, քան­դում­ներ կը պատ­ճա­ռեն, լրա­տու  եւ քա­րոզ­չա­կան մի­ջոց­նե­րը ու­ղեղ­ներ կը լուան, հո­գի­ներ կը խա­թա­րեն:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

ՅԱԿՈԲ ԱՒԵՏԻՔԵԱՆ

Ըն­դա­մէ­նը մէկ շա­բաթ ա­ռաջ ե­թէ փո­ղո­ցը, աշ­խա­տա­վայ­րը կամ ո­րե­ւէ այլ տեղ հարց տա­յիր մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րէն ոե­ւէ մէ­կուն, թէ ի՞նչ կ՚ը­նէ, ե­թէ պա­տե­րազ­մը վերսկ­սի Ար­ցա­խի մէջ, պա­տաս­խա­նը, խիստ բոր­բո­քած ու ջղա­յին, կ՚ըլ­լար մօ­տա­ւո­րա­պէս այս­պէս. «Այդ ղա­րա­բաղ­ցի՛­նե­րը թող եր­թան պաշտ­պա­նեն Ար­ցա­խը», «Ես Սեր­ժի հա­մար ոչ մէկ բան կ՚ը­նեմ. ին­քը ին­չո՞վ ին­ծի օգ­նեց որ…», «Թող ի­րենց՝ այդ շիշ­կե­քի լա­կոտ­նե­րը եր­թան կռուե­լու», «Այդ ԴԱՀԿ-ի տղա­քը թող եր­թան ճա­կատ. ես եր­կիր, հող պաշտ­պա­նեմ, որ­պէս­զի Միհ­րա­նը օֆֆ­շոր­նե­րու մէջ փո՞ղ կու­տա­կէ»:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

«Փարոս» հրատարակչութիւնը լոյս ընծայեց «Ադրիանուպոլիս եւ իր հայ համայնքը» ծաւալուն գիրքը:
Ֆրանսահայ իրաւաբան Ռոյ Առաքելեանի կողմէ հեղինակուած գործը ծանօթացուեցաւ երէկուան շնորհանդէսով:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Դպրե­վան­քի տե­սուչ Տ. Թոր­գոմ Վար­դա­պետ Տօ­նո­յեա­նի ե­լոյ­թը Գում­գա­բուի շա­բա­թա­վեր­ջի հա­մեր­գին ըն­թաց­քին:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Ֆէ­րի­գիւ­ղի ըն­տա­նի­քը ե­րէկ վեր­յի­շեց թա­ղի վար­ժա­րա­նի բա­րե­յի­շա­տակ հիմ­նա­դիր ող­բա­ցեալ Զե­նոբ է­ֆէն­տի Մէ­րա­մէթ­ճեա­նը, ո­րու Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան շիր­մին մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն մը։ Իր մա­հուան տա­րե­լի­ցին առ­թիւ մաս­նա­ւոր հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն մը կա­տա­րուե­ցաւ, թա­ղի Ս. Վար­դա­նանց ե­կե­ղեց­ւոյ հո­վիւ Տ. Զօհ­րապ Քհնյ. Ճի­վա­նեա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Գա­րո՜ւն է այ­լեւս… ա­հա­ւա­սիկ բո­լորս կը վկա­յենք բնու­թեան վե­րա­կեն­դա­նու­թեան՝ թէ ի՛նչ­պէս ձմե­ռուան ձիւ­նը հա­լե­ցաւ, ծա­ղիկ­ներ ծլե­ցին, ծա­ռե­րը ծաղ­կե­ցան, դաշ­տեր կա­նա­չով պա­տուե­ցան, դաշ­տե­րու մէջ ծա­ղիկ­ներ բա­ցուե­ցան, եւ գա­րու­նը ե­կաւ ա­մէ­նու­րեք։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին պի­տի այ­ցե­լէ Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միա­ծին։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Հա­յաս­տա­նի մէջ թո­ղար­կած են տասն­վեց խա­ղե­րէ բաղ­կա­ցած ծրար մը, որ կը սոր­վեց­նէ ա­րե­ւե­լա­հա­յե­րէն ու ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն (որ յատ­կա­պէս ար­դիա­կան է Սփիւռ­քի մէջ): Playland Armenia խա­ղը մշա­կած է Digital Pomegranate ըն­կե­րու­թիւ­նը՝ «Գա­լուստ Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նադ­րա­մին ա­ջակ­ցու­թեամբ:

Երեքշաբթի, Ապրիլ 19, 2016

Կա­զիան­թէ­պի Քի­լիս գա­ւա­ռա­կը ե­րէկ են­թար­կուե­ցաւ Սու­րիոյ տա­րած­քէն կա­տա­րուած ռմբա­կո­ծու­թեան։ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման կող­մէ վե­րահս­կուած տա­րած­քէն ար­ձա­կուե­ցան չորս Քաթ­յու­շա հրթիռ­ներ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Սու­րիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցած խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն պաշ­տօ­նա­կան ար­դիւն­քը շա­բա­թա­վեր­ջին հրա­պա­րա­կուե­ցաւ պատ­կան մար­մին­նե­րուն կող­մէ։ Կը հա­ղոր­դուի, որ 250 ընտ­րեալ ե­րես­փո­խան­նե­րու շար­քին կը գտնուի եր­կու հայ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Ի­րա­նի Նա­խա­գահ Հա­սան Ռու­հա­նի, որ Իս­լա­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեան 13-րդ գա­գա­թա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­լու հա­մար այ­ցե­լեց Թուր­քիա, շա­բա­թա­վեր­ջին հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի հետ։ Էր­տո­ղան այս առ­թիւ ընդգ­ծեց, որ Թուր­քիա եւ

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Հռո­մէա­կան Կա­թո­լիկ Ե­կե­ղեց­ւոյ Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆրան­սիս­քոս Ա. Սրբա­զան Պա­պը եւ Տ.Տ. Պար­թո­լո­մէոս Ա. Ուղ­ղա­փա­ռաց Տիե­զե­րա­կան Պատ­րիար­քը շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լե­ցին Յու­նաս­տա­նի Ե­գէա­կան ծո­վու Մի­տիլ­լի կղզին։ Եր­կու հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րը Վա­տի­կա­նէն եւ Իս­թան­պու­լէն Մի­տիլ­լի ու­ղե­ւո­րուե­ցան՝ աշ­խար­հի ու­շադ­րու­թիւ­նը հրա­ւի­րե­լու հա­մար գաղ­թա­կա­նաց հար­ցին վրայ։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Խոր ցա­ւով վե­րա­հա­սու ե­ղանք, թէ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ իր մահ­կա­նա­ցուն կնքած է ԺԱ­ՄԱ­ՆԱԿ-ի ըն­տա­նի­քի հա­րա­զատ­նե­րէն Պե­թի Գօ­չու­նեան-Ա­ղա­ճան։ Այս վեր­ջի­նը դուստրն էր թեր­թիս ան­մո­ռա­նա­լի ա­ւագ խմբա­գիր Մար­տի­րոս Գօ­չու­նեա­նի եւ թոռ­նու­հին՝ թեր­թիս հիմ­նա­դիր­նե­րէն Սար­գիս Գօ­չու­նեա­նի։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

«Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման ֆորում»ին նախաձեռնութեամբ ասուլիս-քննարկում:
Կալաթասարայի «Ճեզայիր» համալիրին մէջ կազմակերպուած հաւաքոյթի ծրագիրը կը բաղկանար երեք նիստէ:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Մինչ Արցախի ճակատին վրայ չեն դադրիր կրակոցները, Երեւան միջազգային հանրութեան կը ներկայացնէ նոր փաստեր:
Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարարութիւնը ռազմական կցորդները տեղեակ կը պահէ շփման գծի իրավիճակին շուրջ:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նէն հիւ­րա­բար քա­ղաքս գտնուող բարձ­րաս­տի­ճան հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րը ե­րէկ կի­րակ­նօ­րեայ Ս. Պա­տա­րա­գի մաս­նակ­ցե­ցան Սա­մա­թիոյ Ս. Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ Այս­պէս, Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Կրթա­դաս­տիա­րակ­չա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու վե­րա­տե­սուչ Տ. Գէորգ Եպսկ. Սա­րո­յեան նա­խա­գա­հեց Սա­մա­թիոյ ե­րէ­կո­ւան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 18, 2016

Պա­քըր­գիւ­ղի Տա­տեան սա­նուց միու­թեան թա­տե­րա­խում­բը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հան­դէս ե­կաւ ներ­կա­յա­ցու­մով մը։ «Hangisi babası» խա­ղը ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ թա­ղի վար­ժա­րա­նի նո­րա­կա­ռոյց հա­մա­լի­րի «Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ» սրա­հի եր­դի­քին տակ։ Ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնուե­ցան Պա­քըր­գիւ­ղի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ Ա­թէշ Իւ­նալ Էր­զէն, Գա­րա­կէօ­զեան Տան խնա­մա­կա­լու­թեան ա­տե­նա­պետ եւ յայտ­նի հա­մայն­քա­յին բա­րե­րար Տիգ­րան Կիւլ­մէզ­կիլ, Պա­քըր­գիւ­ղի Ծնունդ Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Մե­սուտ Էօզ­տե­միր եւ իր ըն­կեր­նե­րը, Տա­տեան վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­սէն Ար­շըք, տնօ­րէ­նու­հի Ա­լիս Պայ­րամ եւ բազ­մա­թիւ թա­տե­րա­սէր­ներ։

Էջեր