Լրահոս

ՅՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՏԵՍԱԿՑԵՑԱՒ ՄԱՔՍԻՄ ՍՈՔՈԼՈՎԻ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան շա­բա­թա­վեր­ջին տե­սակ­ցե­ցաւ Ռու­սաս­տա­նի Փո­խադ­րու­թեան նա­խա­րար Մաք­սիմ Սո­քո­լո­վի հետ, որ այ­ցե­լեց Ե­րե­ւան։ Հարկ է նշել, որ Մաք­սիմ Սո­քո­լով միեւ­նոյն ժա­մա­նակ հա­մա­նա­խա­գահն է Հա­յաս­տան-Ռու­սաս­տան տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան միջ­կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին։

ԼԵՒՈՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ ԲՈՒԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԸ ՄԵԿՆԻ ԱՄՆ

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ա­ռա­ջին նա­խա­գահ եւ ընդ­դի­մա­դիր «Հայ ազ­գա­յին գոնկ­րէս»ի ա­ռաջ­նորդ Լե­ւոն Տէր-Պետ­րո­սեան բուժ­ման նպա­տա­կով կը մեկ­նի Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖՈՒԹՊՈԼԻ ՀԱՒԱՔԱԿԱՆԸ ԲԱՐԵԿԱՄԱԿԱՆ ԵՐԿՈՒ ՄՐՑՈՒՄԸ՝ ԱՄՆ-Ի ՄԷՋ

Յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սի վեր­ջը եւ Յու­նի­սի սկիզ­բը, Հա­յաս­տա­նի ֆութ­պո­լի ազ­գա­յին հա­ւա­քա­կա­նը բա­րե­կա­մա­կան եր­կու մրցում պի­տի կա­տա­րէ Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ: Այդ եր­կու մրցում­ներն ալ պի­տի կրեն բա­րե­գոր­ծա­կան բնոյթ:

ՇԻԻ ԿՐՕՆԱՒՈՐԻ «ՊԱՏԺՈՒՄ»ԷՆ ԵՏՔ ՌԻԱՏ-ԹԵՀՐԱՆ ԼԱՐՈՒՄԸ ՆՈՐ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ՇԵՄԻՆ

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​2 Յու­նուա­րին Սէու­տա­կան Ա­րա­բիոյ Ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կող­մէ հրա­պա­րա­կուած հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը, որ կը յայտ­նէր ծայ­րա­յե­ղական­նե­րու դէմ գոր­ծադ­րուած մա­հա­պա­տի­ժին մա­սին, քա­ղա­քա­կան պայ­թու­մի մը հե­տե­ւանք­նե­րը ու­նե­ցաւ:

ՊԱՇԻՔԱՅԻ ՌԱԶՄԱԽԱՐԻՍԽԻՆ ՎՐԱՅ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄ

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի մէջ, Մու­սու­լի մեր­ձա­կայ­քին հաս­տա­տուած Պա­շի­քա­յի թրքա­կան ռազ­մա­խա­րիս­խը ե­րէկ են­թար­կուե­ցաւ ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձակ­ման։ Ծա­նօթ է, որ այդ խա­րիս­խին մօտ թուրք զի­նուոր­նե­րը կը մար­զեն Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան են­թա­կայ զօր­քե­րը։

ՀՈԳԵՒՈՐ ՄԵԾ ՑՆԾՈՒԹԻՒՆ

Թրքահայ հաւատացեալները լիուլի ապրեցան տարուան առաջին տաղաւարին առթած զգացումները՝ մեր բոլոր թաղերու աւանդական արարողութիւններով:
Գումգաբուի ընդունելութեան ընթացքին համայնքային շրջանակները զիրար ողջունեցին Սուրբ Ծննդեան տօնական աւետիսով:

ՈՒԺԻ ԼԵԶՈՒՆ ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ

Հայաստանի Պաշտպանութեան  նախարար Սէյրան Օհանեան. «Ոչ ոք խաղաղութիւն պիտի նուիրէ մեզի»:
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց փոխ-նախարար Կրիկորի Քարասին անհանգստութիւն յայտնեց Արցախի ճակատին վրայ առկայ իրավիճակին շուրջ:

Էջեր