Արխիւ

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Հա­յաս­տա­նէն եւ Անգ­լիա­յէն հնա­գէտ մաս­նա­գէտ­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ ար­շա­ւա­խումբ մը վեր­ջերս ի յայտ բե­րաւ ժայ­ռա­պատ­կեր­ներ, ինչ որ ստեղ­ծած է լայն ար­ձա­գանգ։ Հա­յաս­տա­նի Սիւ­նի­քի մար­զի եւ Ար­ցա­խի սահ­մա­նագլ­խուն գտնուող Ծղուկ լեռ­նա­յին գօ­տիի յա­րա­կից տա­րած­քէն ներս հնա­գէտ­նե­րու եւ ա­րուես­տա­բան­նե­րու աշ­խա­տա­խում­բը յայտ­նա­բե­րեց ու փաս­տագ­րեց ա­ւե­լի քան հա­զար ժայ­ռա­պատ­կեր­ներ։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

«Մաշտոց» հայ մշակոյթի պահպանման ու զարգացման հիմնադրամ՝ Ղրտեաններու միջոցներով:
Երեւանի Մատենադարանի գործունէութեան ընդլայնման առաջադրութեամբ նախաձեռնութիւն:

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Աշ­խար­հահռ­չակ տու­տու­կա­հար Ճի­վան Գաս­պա­րեան յա­ռա­ջի­կայ ամ­սուան սկիզ­բին հա­մեր­գով մը հան­դէս պի­տի գայ Ե­րու­սա­ղէ­մի մէջ։ 

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Գո­նիա­յի մէջ վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ ճատ­րա­կի կա­րե­ւոր մրցա­շարք մը, որու ար­դիւնք­նե­րուն հի­ման վրայ յայտ­նի դար­ձան այն խում­բե­րը, ո­րոնք բարձ­րա­ցան՝ Թուր­քիոյ ճատ­րա­կի սիւ­փէր լի­կը։

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Թա­գա­ւոր մը, կը պատ­մուի, թէ ե­րազ մը տե­սած էր՝ եր­կին­քէն փո­խա­նակ անձ­րե­ւի ա­ղուէս կը տե­ղար։ Ան մտա­հո­գուած՝ ան­մի­ջա­պէս հրա­ման ար­ձա­կեց.
«Ո՛վ որ ե­րազս ին­ծի բա­ցատ­րէ, ա­նոր հա­զար ոս­կի կու տամ»։ Թա­գա­ւո­րին այս հրա­մա­նը լսող աղ­քատ մարդ մը կու գայ եւ կ՚ը­սէ. «Ե­թէ ե­րեք օր ժա­մա­նակ տաս ին­ծի, ե­րազդ կը մեկ­նեմ քե­զի»։­

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

Ատրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարը այցելեց ճակատի առաջնագիծը:
Զաքիր Հասանովի ուղեւորութիւնը իրականացած է Իլհամ Ալիեւի հրահանգին հիման վրայ:

Ուրբաթ, Օգոստոս 7, 2015

«Հա­պէր Թիւրք» օ­րա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, որ 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն շրջագ­ծով խումբ մը հա­յեր ա­րա­րո­ղու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են Ա­րա­րատ լե­րան գա­գա­թին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր այ­ցե­լու­թիւն մը տուաւ Իս­թան­պու­լի Գլխա­ւոր քա­ղա­քա­պետ Քա­տիր Թոփ­պա­շին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Գնա­լը կղզիի մէջ գե­ղա­րուես­տա­սէր­նե­րը ե­րէկ ող­ջու­նե­ցին ե­րի­տա­սարդ ա­րուես­տա­գի­տու­հի Գլո­տիա Էտ­նա Եաղ­սը­զօղ­լուի ա­ռա­ջին ցու­ցա­հան­դէ­սը։ «Ճաշ» ճա­շա­րա­նէն ներս բա­ցուած ցու­ցա­հան­դէ­սը խո­րագ­րուած էր «Նե­րաշ­խար­հիս գոյ­նե­րուն ձայ­նը»։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Ե­կե­ղե­ցա­սէր շրջա­նակ­նե­րը ե­րէկ խոր յու­զում ապ­րե­ցան՝ վե­րա­հա­սու դառ­նա­լով մեր ե­կե­ղեց­ւոյ ե­րէց սպա­սա­ւոր­նե­րէն Տ. Պսակ Աւագ Քահանայ Թէ­զէն­լեա­նի վախ­ճան­ման։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

​Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Յայտնի գրող Կոստան Զարեանի աղջիկը՝ Նուարդ Իտալիոյ մէջ լուրջ համբաւի տիրացած էր որպէս քանդակագործ ու նկարչուհի:
Ճիշդ տասը տարի առաջ՝ 2005 թուականին ան Սանթա Մարինելլա քաղաքին մէջ կնքած էր իր մահկանացուն, մենակեաց կեանք մը ապրելէ վերջ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­տեա­նի նիստ, գլխա­ւո­րու­թեամբ նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նի։ Ընդ­հան­րա­պէս չորս հար­ցեր ընդգր­կուած էին ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին ան­հա­ւա­տա­լի վայ­րա­գու­թիւ­նով մը ող­բեր­գու­թեան տե­ղի տուած ռուս զի­նուոր Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ՝ Օ­գոս­տո­սի 12-ին։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

Թիւրք­մե­նիս­տա­նի Նա­խա­գահ Կուր­պան­կու­լու Պեր­տի­մու­հա­մէ­տով այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Թուր­քիա։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, ան վա­ղը Իս­թան­պու­լի մէջ պի­տի հիւ­րըն­կա­լուի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

ԱՄՆ-ի անօդաչու թռչող սարքերը ռմբակոծումներ կատարեցին ԻՇԻՊ-ի դէմ:
Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան հեռախօսազրոյց մը ունեցաւ Հասան Ռուհանիի հետ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Այն աշակերտի թեկնածուները, որոնք չունին մկրտութեան վկայական, պիտի չկարենան արձանագրուիլ իսթանպուլահայ վարժարաններ:
Համայնքային վարիչները բարձր կը գնահատեն պետութեան կողմէ մեր տնօրէններուն համար սահմանուած նոր լիազօրութիւնները, որոնք պիտի օգտագործուին շինիչ, խտրականութենէ հեռու մօտեցումներով եւ հայկական ինքնութեան ստորոգելիները առանց շուքի տակ թողելու:
​Պատրիարքարանի երէկուան ժողովին ընթացքին որդեգրուած հիմնական սկզբունքներուն գործադրութիւնը յառաջիկայ շրջանին պիտի վերահսկուի յատուկ յանձնախումբի մը կողմ:

Հինգշաբթի, Օգոստոս 6, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կեան­քին նկատ­մամբ ան­տար­բեր ըլ­լալ՝ «կեան­քին պար­տուիլ» կը նշա­նա­կէ։ Մինչ­դեռ կեան­քը իր ամ­բող­ջու­թեամբ ծնուն­դէն մին­չեւ մահ, պայ­քա՛ր մըն է տե­ւա­կան։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մէջ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նոյն նա­խա­րա­րու­թեան «Վազ­գէն Սարգ­սեան» ռազ­մա­կան կա­ճա­ռի եւ ռազ­մաու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու տա­րե­վեր­ջի եզ­րա­փա­կիչ հան­դի­սու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի ընդ­լայն­ման եւ հա­րե­ւա­նու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան գծով կո­մի­սար Եո­հան­նէս Հահն ե­րէկ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցաւ Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար եւ ա­ւագ բա­նագ­նաց Վոլ­քան Պոզ­քը­րի հետ։

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 5, 2015

Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուի գլխա­ւո­րու­թեամբ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ գու­մա­րուած Բարձ­րա­գոյն զի­նուո­րա­կան խոր­հուր­դի ժո­ղով­նե­րու ար­դիւն­քին հի­ման վրայ ճշդուե­ցաւ Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու հրա­մա­նա­տա­րու­թեան նոր կազ­մը։

Էջեր