Արխիւ

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թանգարանէն ներս հետաքրքրական ձեռնարկ:
Պատմաբան Տքթ. Թանէր Աքչամի կողմէ բացատրութիւններ տրուեցան Սիսի կաթողիկոսարանի դատին շուրջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանը այս շաբաթավերջին կը բացուի պաշտօնապէս:
Հոգատար մարմինը թարմ եռանդով գործի լծուած է համայնքի երախաներու արձակուրդին համար:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«Իմ հայրս՝ Ե­րուանդ Յա­կո­բեա­նը, քա­ռա­սուն որ­բե­րէն մէկն էր­…»: Սի­մոն Յա­կո­բեա­նը ծնած է Ե­թով­պիա: Հայ­րը՝ Ե­րուանդ, մէկն էր Եղեռնէն ճո­ղոպ­րած այն քա­ռա­սուն որ­բե­րէն, զորս թա­գա­ւոր Հայ­լէ Սե­լա­սիէ 1924-ին Ե­րու­սա­ղէ­մէն բե­րաւ Ե­թով­պիա:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Պատ­րիար­քա­րա­նը լոյս ըն­ծա­յած է «Քնար Ա­րե­ւա­գա­լի» գիր­քը, որ կը բո­վան­դա­կէ ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի ան­տիպ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րը։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյ «Ար­մաշ» մա­տե­նա­շա­րէն որ­պէս 11-րդ հա­տոր լոյս տե­սաւ ար­մա­շա­կան հայ­րե­րէն ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի՝ մե­ծա­նուն Տրա­պի­զոն­ցիի «Քնար Ա­րե­ւա­գա­լի» խո­րագ­րեալ ան­տիպ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու հա­ւա­քա­ծոն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

«Լոյս ի լուսոյ» համերգաշարին Իսթանպուլի հանգրուանը:
Այա Իրինիի մէջ տեղի ունեցաւ Տիգրան Համասեանի համերգը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ, ընդ­հան­րա­պէս ա­մէն յարգ ու պա­տիւ ի­րենց յար­մար կը նկա­տեն եւ միշտ ա­ւե­լի մե՛ծ ըլ­լա­լու ձգտում մը ու­նին։

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Յա­ճախ կը փոր­ձենք խորհր­դա­ծել հա­ւատ­քի մա­սին։ Սա­կայն ըստ էու­թեան, հա­ւատ­քը բա­ցատ­րել դժուար է, քա­նի որ իւ­րա­քան­չիւր ան­հատ տար­բեր հաս­կա­ցո­ղու­թիւն մը ու­նի ա­նոր մա­սին, եւ այդ իսկ պատ­ճա­ռով հա­ւատ­քը ըմբռ­նել, ի­ւրաց­նել եւ հաս­տա­տա­պէս թա­փան­ցել ա­նոր ի­մաս­տին դիւ­րին չ՚ըլ­լար շատ ան­գամ։

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

Տեսակցեցաւ՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Կուտինա կամ Քէօթահիա. քաղաք մը, որու անունը նոյնացած է հայկական արհեստի անկրկնելի արտադրանքին հետ՝ մինչեւ միջնադար հասնող ակունքներով:

Հայաստանի մէջ Կիւմրին կը ձգտի դառնալ այդ աւանդութիւններուն եւ վիթխարի ժառանգութեան կրողը՝ արհեստանոց-դպրոցով մը հանդերձ:

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

Հա­յաս­տա­նի ա­նուա­նի հա­մոյթ­ներն ու մե­նա­կա­տար­նե­րը իւ­րա­յա­տուկ ե­լոյթ­նե­րով, ջերմ բա­րե­մաղ­թանք­նե­րով, շնոր­հա­ւո­րանք­նե­րով ու հիաց­մուն­քի խօս­քե­րով նշե­ցին Օ­ֆե­լիա Համ­բար­ձու­մեա­նի 90-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը։

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

Յու­նիս 28-Յու­լիս 5 թուականներու միջեւ, Ար­ցա­խի մէջ 4-րդ­ ան­գամ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան «Տնջրէ» մի­ջազ­գա­յին փա­ռա­տօ­նը, ո­րուն կը մաս­նակ­ցին պա­տա­նի կա­տա­րող­ներ աշ­խար­հի տասն­մէկ եր­կիր­նե­րէ՝ Ի­տա­լիա­յէն, Սլո­վե­նիա­յէն, Պոս­նա­յէն, Ֆին­լան­տա­յէն, Շո­ւէ­տէն, Լե­հաս­տա­նէն, Լիթ­վիա­յէն, Սին­կա­փու­րէն, Հո­լան­տա­յէն, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թե­նէն եւ Ար­ցա­խէն:

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

Հա­յաս­տա­նի Մշա­կոյ­թի փոխ-նա­խա­րար Ա­րեւ Սա­մուէ­լեան տե­ղե­կա­ցուց, թէ 2004 թուականէն մին­չեւ այ­սօր Հա­յաս­տա­նի տա­րած­քին վե­րա­կանգ­նուած է շուրջ վաթ­սու­նութ պատ­մա­կան յու­շար­ձան։ Այդ նպա­տա­կով պե­տա­կան պիւտ­ճէէն ծախ­սուած է շուրջ 4 մի­լիառ դրամ։

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

Երեւանի Բաղրամեան պողոտայի եւ Ազատութեան հրապարակի ցոյցերը կը շարունակեն բնորոշել Հայաստանի քաղաքական օրակարգը - «Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութեան բողոքի ալիքը թեւակոխեց իններորդ օրը:
Վլատիմիր Գասպարեան. «Երիտասարդութիւնը մեր ապագան է եւ ոստիկանութիւնը չի պատրաստուիր կոտորել երիտասարդները»:

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

Արեւելեան գործընկերութեան անդամ երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներուն մասնակցութեամբ քննարկումներ:
Նախարար Եդուարդ Նալպանտեան. «Հայաստան Եւրոպական միութեան հետ ունի համապարփակ գործընկերութիւն ու կը կարեւորէ քաղաքական երկխօսութեան աշխուժացումը, նաեւ խորացումը առեւտրական ու տնտեսական համագործակցութեան»:

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

​ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Բաղ­րա­մեա­նի վրայ յայտ­նուած տե­սա­րա­նը մի քա­նի կա­րե­ւոր ի­րադ­րու­թիւն­ներ պար­զեց: Մեր բո­լո­րին մտա­վա­խու­թիւ­նը ոս­տի­կա­նու­թեան ուժ կի­րա­ռե­լու վտանգն էր:

Երեքշաբթի, Յունիս 30, 2015

​Մխիթարեանի 2014-2015 կրթական շրջանի հունձքին համար կազմակերպուած շրջանաւարտութեան հանդէսը փայլուն անցաւ:
Վկայականները բաշխուեցան հանդիսաւոր պայմաններով - Դափնեկիրները արժանացան մասնաւոր գնահատանքի - Տղաքը ծափողջոյններու տարափին մէջ հատեցին կարկանդակ մը:

Երկուշաբթի, Յունիս 29, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան այ­սօր աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­լու­թիւն մը կու տայ Սպի­տակ Ռու­սիոյ մայ­րա­քա­ղա­քը՝ Մինսք։ Ե­րե­ւա­նի պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան մաս­նակ­ցու­թիւն կը բե­րէ Եւ­րո­միու­թեան Ա­րե­ւե­լեան գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար­նե­րու հան­դիպ­ման։

Երկուշաբթի, Յունիս 29, 2015

​Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ շինիչ պատգամներ:
«Ցուցարարներն ու իրաւապահները կարողացան ձեւաւորել փոխադարձ վստահութիւն»:

Երկուշաբթի, Յունիս 29, 2015

Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի տնօ­րի­նու­թեամբ Տ. Յո­վա­կիմ Եպսկ. Մա­նու­կեան նշա­նա­կուե­ցաւ Մեծն Բրի­տա­նիոյ թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ, ա­զա­տուե­լով Ար­թի­կի թե­մա­կալ ա­ռաջ­նոր­դի եւ Մայր Ա­թո­ռ Սուրբ Էջմիածնի Մի­ջե­կե­ղե­ցա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բաժ­նի տնօ­րէ­նի պաշ­տօն­նե­րէն։

Երկուշաբթի, Յունիս 29, 2015

Օրթագիւղի Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդը զանազան ծրագրերով միշտ կը խրախուսէ համայնքին նոր սերունդը:
Կրթաթոշակառու բազմատասնեակ համալսարանականները շաբաթավերջին հիւրընկալուեցան տարեվերջի առթիւ կազմակերպուած անմիջական հաւաքոյթով մը:

Երկուշաբթի, Յունիս 29, 2015

Կեդրոնականի 2014-2015 տարեշրջանի հունձքը ոգեւոր ապրումներով հրաժեշտ առաւ վարժարանէն:
Գումգաբուի մէջ շաբաթավերջին կազմակերպուած շրջանաւարտութեան հանդէսը ստեղծեց մեծ խանդավառութիւն:

Էջեր