Արխիւ

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2016

ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ

Ինչ լաւ ե­ղաւ, երբ Սփիւռ­քի հա­յու­թիւ­նը ար­հես­տա­կան ար­բա­նեակ­նե­րու մի­ջո­ցով սկսաւ վայ­լել Հայ­րե­նի­քի հե­ռուս­տա­կա­յան­նե­րը: Սփիւռ­քաբ­նակ հա­յու բա­ռա­պա­շա­րը հարս­տա­ցաւ, նա­խա­դասու­թիւն­նե­րու շա­րա­հիւ­սու­թիւնն ու ար­տայայ­տու­թիւն­նե­րու դար­ձուածք­նե­րը ա­ռա­ւել կո­կիկ դար­ձան:

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ան­տե­սա­նե­լին տես­նել, անլ­սե­լին լսել, անն­կա­րագ­րե­լին փոր­ձել նկա­րագ­րել… այս բո­լո­րը դժուար են, բայց ո՛չ ան­կա­րե­լի։

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2016

​Պունտեստակի մօտ Յունիսի 2-ին քննարկուելիք հայկական բանաձեւին ընդառաջ այցելութիւն դէպի Երեւան:
Գերմանիոյ խորհրդարանի փոխ-նախագահ Էտէլկարտ Պուլման տեսակցեցաւ Սարգսեանի եւ Նալպանտեանի հետ:

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2016

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջին վրայ կը կար­դանք.- 
Սա­ղի­մա­հայ հա­մայն­քի ան­դամ­նե­րէն Սե­րովբ Սա­հա­կեան յայտ­նեց, թէ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թիւ­նը կը ջա­նայ իւ­րաց­նել իր հօ­րե­նա­կան տու­նը։

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2016

Ե­րե­ւա­նի մօտ Աւստ­րա­լիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Փի­թըր Թէշ, ո­րու նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ, ե­րէկ իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը յանձ­նեց Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նին։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Ե­րէկ, հա­ճոյքն ու­նե­ցանք խմբագ­րա­տանս մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու Պա­քըր­գիւ­ղի Քա­ռա­սուն Ման­կանց Դպրաց Դաս-երգ­չա­խում­բի խմբա­վար Հրանդ Չի­զէմ­ճեա­նը, ո­րուն կ՚ըն­կե­րա­նա­յին Շմա­ւոն Տա­վուլ­ճեան եւ Գլո­տին Էժ­տէ­րեան։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Վարդանանց Դպրաց Դաս-երգչախումբի թատերախումբին երէկուան առաջին ներկայացումը փայլուն անցաւ:
Սարօ Սիրականեանի կողմէ բեմադրուած «Թիւ 5 խելագարը» յաջողութիւն արձանագրեց՝ արժանանալով թատերասէրներու ծափերուն:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Ե­րե­ւա­նի Գա­ֆէս­ճեան ա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ (ԳԱԿ) պաշ­տօ­նա­պէս բա­ցուած է քան­դա­կա­գործ, Ա­լեք­սանդր Թա­մա­նեա­նի ար­ձա­նի հե­ղի­նակ Ար­տա­շէս Յով­սէ­փեա­նի «Սա­սուն­ցի Դա­ւիթ» որմ­նա­քան­դա­կը:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ սփիւռ­քա­հայ հռչա­կա­ւոր ա­րուես­տա­գէտ, յայտ­նի դաշ­նա­կա­հար Շա­հան Արծ­րու­նի յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն բարձր պար­գե­ւի մը ար­ժա­նի պի­տի դառ­նայ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պե­տա­կա­նու­թեան կող­մէ։ Այս­պէս, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ո­րո­շած է Շա­հան Արծ­րու­նին պար­գե­ւատ­րել «Մով­սէս Խո­րե­նա­ցի» մե­տայ­լով։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ մե­ծա­րան­քի հան­դի­սա­ւոր ցե­րե­կոյթ մը։ Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Գէոր­գեան հո­գե­ւոր ճե­մա­րա­նի հան­դի­սու­թիւն­նե­րու դահ­լի­ճի եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ ձեռ­նար­կը։ Մե­ծար­ման ցե­րե­կոյ­թը կազ­մա­կեր­պուած էր ի պա­տիւ Ճե­մա­րա­նի դա­սա­խօս­նե­րէն Տ. Ե­ղի­շէ Ա. Քհնյ. Սարգ­սեա­նի, Պար­գեւ Շահ­պա­զեա­նի եւ Պետ­րոս Պե­տի­րեա­նի։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ե­րէկ բռնա­րարք մը կա­տա­րեց այն ցա­մա­քու­ղիին վրայ, որ կը միաց­նէ Վա­նի Չալ­տը­րան եւ Աղ­րըի Տո­ղու­պէ­յա­զըտ գա­ւա­ռակ­նե­րը։ Ճա­նա­պար­հի եր­թե­ւե­կու­թիւ­նը ար­գե­լա­փա­կած ա­հա­բե­կիչ­նե­րը Սո­ղուք­սուի շրջա­նէն ներս հրկի­զե­ցին տասն բեռ­նա­տար­ներ։

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

Վարչապետ Պինալի Եըլտըրըմի նախարարաց խորհուրդը այսօր կը գումարէ անդրանիկ ժողովը, Հանրապետութեան նախագահ Էրտողանի գլխաւորութեամբ:
Նոր Սահմանադրութիւնն ու նախագահական դրութեան հաստատումը կը դասուին առաջնահերթ:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Լի­բա­նա­նեան լրա­տուա­կան աղ­բիւր­ներ վերջերս կը փո­խան­ցէին «Հիզ­պուլ­լահ» կու­սակ­ցու­թեան կա­րե­ւո­րա­գոյն ղե­կա­վար­նե­րէն հա­մա­րուած Մուս­թա­ֆա Պա­տըր Ալ Տի­նի սպան­ու­թեան լու­րը: Բօ­թը կը փո­խան­ցուէր նախ «Հիզ­պուլ­լահ»ի բան­բեր հան­դի­սա­ցող կա­յան­նե­րուն, ա­պա կը տա­րա­ծուէր ամ­բողջ ա­րա­բա­կան մա­մու­լին կող­մէ:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

ՄԱԿ-ի Համաշխարհային մարդասիրական գագաթաժողովին ընթացքին տարակարծութիւններու դրսեւորում:
Փոխ-նախարար Աշոտ Յովակիմեան Իսթանպուլի իր ելոյթին մէջ ընդգծեց Իլհամ Ալիեւի անձնական պատասխանատուութիւնը՝ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին լայնածաւալ ռազմական գործողութիւններուն շրջագծով:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

​Խորհր­դա­ծու­թիւ­նը կը վե­րա­բե­րի հայ­կա­կան սփիւռք­նե­րու: Հա­յաս­տան ա­ռան­ձին պա­րա­գայ է: Այդ մա­սին ալ խօ­սող­ներ կան, պէտք է խօ­սուի:

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ե­ղիա Մար­գա­րէի մա­սին Աս­տուա­ծա­շունչ Մա­տեա­նի Գ Թա­գա­ւո­րաց գիր­քին մէջ սա­պէս գրուած է.

«Ե­ղիան Ա­քաա­բին՝ որ Իս­րա­յէ­լի վրայ թա­գա­ւոր էր, ը­սաւ.- Իս­րա­յէ­լին Տէր Աս­տուա­ծը, ո­րուն առ­ջեւ կը կե­նամ, կեն­դա­նի է, որ այս տա­րի­նե­րուն մէջ ցօղ եւ անձ­րեւ պի­տի չգայ ա­ռանց իմ խօս­քիս։

Երեքշաբթի, Մայիս 24, 2016

Գարակէօզեան Տան սեփականութիւնը՝ KEY PLAZA-ի չորրորդ յարկին վրայ պաշտօնապէս գործել սկսաւ Վաքըֆներու խորհուրդին մօտ փոքրամասնութեանց ներկայացուցչին գրասենեակը, որու երէկուան բացման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ գտնուեցաւ Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արք. Աթէշեան - Խորհրդանշական կարմիր ժապաւէնը հատուեցաւ բարեմաղթութիւններով եւ ծափողջոյններով:​
Վաքըֆներու ընդհանուր տնօրէն Տքթ. Ատնան Էրթէմ ջերմ մթնոլորտի մը մէջ համախմբուեցաւ ոչ-իսլամ համայնքներու հաստատութիւններու ղեկավարներուն հետ: Ֆէրիգիւղի յունաց եկեղեցւոյ յարակից սրահին մէջ սարքուած ճաշկերոյթին ընթացքին անմիջական զրոյց ծաւալուեցաւ բոլոր ներկաներուն միջեւ:

Երեքշաբթի, Մայիս 24, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Պո­լի­սի հա­րուստ հայ ըն­տա­նիք­նե­րու մէջ կա­րե­ւոր եւ յայտ­նի տեղ կը բռնէին կա­թո­լիկ Տիւ­զեան­նե­րը՝ Աբ­բա­յեան, այ­սինքն՝ Վե­նե­տի­կի Մխի­թա­րեան­նե­րու ժո­ղո­վուրդ եւ Միու­թեան գա­ղա­փա­րին ջերմ պաշտ­պան, այս իսկ պատ­ճա­ռով ալ Գոլ­լէ­ճեան­նե­րէն ա­տուա՛ծ։

Երեքշաբթի, Մայիս 24, 2016

ԱԼԵՔՍ ԱՇՃԵԱՆ

Անդ­րա­նիկ այն հա­զուա­թիւ հա­յե­րէն էր, որ կը բնա­կէր Սու­րիոյ Տա­րաա քա­ղա­քը, ուր­կէ կայծ ա­ռած էր եր­կի­րին մղձա­ւան­ջը: Հայ­րը, որ եր­կա­թա­գործ մըն էր, գոր­ծի բե­րու­մով Դա­մաս­կո­սէն տե­ղա­փո­խուած էր Տա­րաա եւ հոն հաս­տա­տուած:

Երեքշաբթի, Մայիս 24, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Լոն­տո­նի գլխա­ւոր փո­ղոց­նե­րէն մէ­կուն վրայ կը գտնուի աշ­խար­հահռ­չակ հայ ճար­տա­րա­պետ, Բրի­տա­նա­կան ճար­տա­րա­պե­տա­կան թա­գա­ւո­րա­կան հիմ­նար­կի ան­դամ, հա­յազ­գի Մի­շէլ Մո­սէս­եա­նի ղե­կա­վա­րած ճար­տա­րա­պե­տա­կան ըն­կե­րու­թիւ­նը: Հպար­տու­թիւն է անց­նիլ Hexton փո­ղո­ցէն եւ հոն գտնուած գրա­սե­նեակ­նե­րու կար­գին կար­դալ Mossessian Architecture գրու­թիւ­նը:

Էջեր