Արխիւ

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

Թուր­քիա-Ռու­սաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու բնա­կա­նո­նաց­ման մթնո­լոր­տին մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին յայտ­նի դար­ձաւ, թէ Օ­գոս­տո­սի կէ­սին հան­դի­պում մը կը նա­խա­տե­սուի եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րուն՝ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վլա­տի­միր Փու­թի­նի մի­ջեւ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

«Հիւր­րի­յէթ» օ­րա­թեր­թին մէջ այ­սօր Ֆա­թիհ Չե­քիր­կէ ար­ձա­գանգ կը հան­դի­սա­նայ հե­տաքրք­րա­կան ի­րա­դար­ձու­թեան մը՝ Թուր­քիա-Հա­յաս­տան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ։ Այս­պէս, Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու դէ­պի Պա­քու կա­տա­րած վեր­ջին այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան տրա­մադ­րու­թիւ­նը շօ­շա­փած է՝ կա­րե­ւոր «խա­ղա­ղու­թեան ար­շաւ»ի մը հա­մար։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Զինեալ յեղաշրջման ձախող փորձէն վերջ, Թուրքիա ի գործ կը դնէ իր ամբողջ պաշարը՝ երաշխաւորելու համար ժողովրդավարութեան անշրջադարձելիութիւնը:
Նախագահը կը հիւրընկալէ կուսակցապետները:
Էրտողան երէկ տեսակցեցաւ Ընդհանուր սպայակոյտի նախագահ զօրավար Հուլուսի Աքարի հետ: Թաքսիմի հրապարակին վրայ մեծ հանրահաւաք: Բարձրագոյն զինուորական խորհուրդին ժողովը տեղի պիտի ունենայ այս Հինգշաբթի՝ առաջին անգամ Չանքայայի ապարանքին մէջ: Զուգահեռ կառոյցի արարքներուն լայնածաւալ հետաքննութիւնը կը շարունակուի:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Բնաւ տե­սա՞ծ էք տա­պա­լած ծառ մը։ Մին­չեւ իր տա­պա­լի­լը ան պար­տէ­զի մը պար­ծան­քը՝ ե­րէկ կան­գուն, իսկ այ­սօր՝ գետ­նա­մած… մե­ռա՜ծ…։ Տա­պա­լած այդ ծա­ռը ե­թէ մարդ մը ըլ­լար՝ յան­կար­ծա­մահ ե­ղաւ պի­տի ը­սէինք, պի­տի ցա­ւէինք։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ՕՀԱՆ ՊՈՏՐՈՒՄԵԱՆ

Պար­սիկ ի­մաս­տուն մը, ան­խոր­հուրդ խօս­քե­րէ զ­­գու­շու­թեան ար­ժէ­քը ցոյց տա­լու հա­մար, ը­սած է՝ «Ա­ւե­լի լաւ է խոր­հիլ, թէ ի՛նչ պի­տի ը­սեմ, քան զղջալ, թէ ին­չո՞ւ ը­սի»: Այս պա­տուէ­րը այն­քան կը յար­մա­րի մեր ի­րա­կա­նու­թեան, որ կար­ծէք, թէ յատ­կա­պէս մե­զի հա­մար ը­սուած ըլ­լար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա շուրջ տա­սը օ­րէ ի վեր ցնցիչ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րու շա­րան մը կ­­՚ապ­րի։ Պե­տա­կան հա­րուա­ծի ձա­խող փոր­ձը ե­կած է հիմ­նո­վին փո­խել երկ­րի կլի­ման։ Ա­ռա­ջին օ­րե­րուն խու­ճա­պի եւ տագ­նա­պի տպա­ւո­րու­թիւ­նը, զգա­ցու­մը գե­րակ­շիռ էր։ Երբ ան­ցան օ­րե­րը, բա­ւա­կան կարճ ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին սկսաւ գե­րակշ­ռել այն հա­մո­զու­մը, թէ երկ­րին կեան­քը պէտք է փու­թով վե­րա­դառ­նայ իր բնա­կա­նոն հու­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

Գուզ­կուն­ճու­քի Ս. Գրի­գոր Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ շա­բա­թա­վեր­ջին տե­ղի ու­նե­ցաւ նո­րոգ հան­գու­ցեալ Վար­սէն Օ­րուն­ճաք­ճըէ­լի յու­ղար­կա­ւո­րու­թիւ­նը։

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Համայնքային համակրելի բարերարը շաբաթավերջին աչքերը փակեց կեանքին:
Վրթանէս Սաաթճըի մարմինը յառաջիկայ օրերուն քաղաքս պիտի բերուի յուղարկաւորուելու համար:

Երկուշաբթի, Յուլիս 25, 2016

​Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանի եղանակի պաշտօնական բացման արարողութիւնները անցան խանդավառ մթնոլորտի մէջ:
Կրօնական եւ աշխարհիկ հանդիսութիւնները տեղի ունեցան Պատրիարքական Ընդհանուր Փոխանորդ Տ. Արամ Արքեպիսկոպոս Աթէշեանի հովանաւորութեամբ:

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

Հա­մայն աշ­խար­հի ու­շադ­րու­թիւ­նը հետզ­հե­տէ կը լա­րուի Ռիո­յի մօ­տա­լուտ ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն վրայ։ Աշ­խար­հի օ­րա­կար­գը չի բնո­րո­շուիր դրա­կան լու­րե­րով, հա­մաշ­խար­հա­յին ընդ­հա­նուր եր­թը բա­ւա­կա­նին մտա­հո­գիչ է, սա­կայն այդ բո­լո­րը եր­բեք բա­ւա­րար չեն ըլ­լար, որ­պէս­զի մարդ­կու­թեան ու­շադ­րու­թիւ­նը շե­ղի պատ­մու­թեան մե­ծա­գոյն մար­զա­կան կազ­մա­կեր­պու­թե­նէն՝ ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րէն, ո­րոնք շու­տով պի­տի սկսին Ռիո­յի մէջ։

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

«Մենք իրաւունք չունինք թոյլ տալու, որ մեր ամբողջ հանրութիւնը այս լարուածութեան պատանդը դառնայ»:
Սերժ Սարգսեան եւ Լեւոն Տէր-Պետրոսեան երէկ անդրադարձան Երեւանի վերջին դէպքերուն:

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

Հանրապետութեան նախագահ Էրտողան երէկ այցելեց խորհրդարան եւ տեսակցեցաւ Հաքան Ֆիտանի հետ:
Ըստ Ալայի, Ոստիկան զօրքերը պիտի կապուին Ներքին գործոց նախարարութեան: Արտակարգ դրութեան շրջագծով Պաշտօնաթերթին մէջ լոյս տեսաւ կառավարութեան առաջին օրէնքի համազօր որոշմնագիրը:

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

ՍԱՐ­ԳԻՍ ՓՈ­ՇՕՂ­ԼԵԱՆ

Չեմ գի­տեր աշ­խար­հի մէջ քա­նի՞ հա­զար լե­զու­ներ կան, ո­րով մար­դիկ կը հա­ղոր­դակ­ցին ի­րարու հետ. բայց կայ լե­զու մը՝ հաս­կա­ցո­ղու­թեան լե­զուն, որ ի հար­կէ պէտք է անց­նի զգա­ցո­ղու­թեան բո­վէն, որ­պէս­զի ար­դիւ­նա­ւո­րուի, ե­թէ հաս­կա­ցո­ղու­թիւն-զգա­ցո­ղու­թիւն ըն­թա­նան նոյն հար­թա­կի վրայ:

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

ՍԵ­ՒԱԿ ՅԱ­ԿՈ­ԲԵԱՆ

Յար­գե­լի ըն­թեր­ցող մը ե­րէկ իր դժգո­հու­թիւ­նը յայտ­նեց, թէ ին­չո՞ւ այս սիւ­նա­կով տա­կա­ւին կը յա­պա­ղիմ իմ տե­սան­կիւ­նէն դի­տածս ար­ձա­նագ­րե­լու այս­տեղ՝ ինչ կը վե­րա­բե­րի ան­ցեալ Կի­րա­կի ա­ռա­ւօ­տէն ի վեր Հայ­րե­նի­քի մէջ տի­րող բո­լո­րիս ծա­նօթ կա­ցու­թեան:

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

Գեր­մա­նիոյ Հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նէն ստա­ցանք հե­տե­ւեալ հա­ղոր­դագ­րու­թիւ­նը, զոր կը հրատարակենք։

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ մեր նոր սե­րուն­դի կրթա­կան մշակ­նե­րէն Գա­րօ­լին Սի­սի Ֆէ­նէր­ճեան յա­ջո­ղու­թեամբ կը խո­րաց­նէ իր մաս­նա­գի­տու­թիւ­նը։ Ան վեր­ջերս ա­ւար­տած է «Ե­տի­թե­փէ» հա­մալ­սա­րա­նի կրթա­կան գի­տու­թիւն­նե­րու բաժ­նի կրթու­թեան կա­ռա­վար­ման ու հա­կակշռ­ման բա­ժի­նը։

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Ու­շադ­րու­թիւն ե­թէ դարձ­նենք, սի­րե­լի՜­ներ, սա մեր ապ­րած կեան­քին, հոն պի­տի տես­նենք որ ան­հա­մար հա­կադ­րու­թիւն­ներ կը գտնուին՝ ո­րոնք ո­րո­շե­լու, զա­տե­լու եւ ա­նոնց­մէ նպաս­տա­ւո­րը, օգ­տա­կա­րը ընտ­րե­լու եւ ըստ այնմ մեր կեան­քին ըն­թացք մը տա­լու պար­տա­ւո­րու­թեան տակ կը գտնուինք։ Եւ ա­սի­կա լուրջ պա­տաս­խա­նա­տուու­թեան հարց մըն է, թէ՛ մեր ան­հա­տա­կան եւ թէ՛ ըն­կե­րա­յին կեան­քին հա­մար։

Շաբաթ, Յուլիս 23, 2016

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Քա­ղա­քա­գէտ Մի­քա­յէլ Զո­լեա­նի կար­ծի­քով, ե­թէ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ա­րագ քայ­լե­րու չձեռ­նար­կեն ու չդար­մա­նեն Ե­րե­ւա­նի Սա­րի Թաղ շրջա­նին մէջ տի­րող ի­րա­վի­ճա­կը, ա­պա այս խռո­վու­թիւն­նե­րու ա­լի­քը կրնայ ա­ճիլ եւ հու­նա­ւո­րուիլ ամ­բողջ երկ­րին մէջ:

Ուրբաթ, Յուլիս 22, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մա­ղա­քիա Ար­քե­պիս­կո­պոս Օր­մա­նեա­նի գրա­կան կեան­քը կ՚ար­ժէ դի­տել ուղ­ղա­կի՛ իր իսկ աչ­քով։ Ու­րեմն հե­տե­ւինք «Խոհք Եւ Խօսք»ին մէջ իր տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն եւ տե­սու­թիւն­նե­րուն՝ զորս կը կար­դանք ՂԳ գլ­խուն մէջ, ուր Մա­ղա­քիա Ար­քե­պիս­կո­պոս «ամ­փո­փում մը կու տայ իր գրա­կան կեան­քին՝ որ կրնայ լա­ւա­գոյն գա­ղա­փա­րը տալ ի­րեն սի­րե­լա­գոյն ե­ղող նիւ­թին մա­սին»։­

Ուրբաթ, Յուլիս 22, 2016

Նի­սի մէջ Յու­լի­սի 14-ին պա­տա­հած սահմռ­կե­ցու­ցիչ ա­հա­բեկ­չու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ Ֆրան­սա­յի դա­տա­կան մար­մին­նե­րը պատ­րաս­տե­ցին ի­րենց մե­ղադ­րա­կա­նը։ Փա­րի­զի դա­տա­խա­զու­թիւ­նը ե­րէկ ուշ ե­րե­կո­յեան ա­հա­բեկ­չու­թեան յատ­կա­նիշ­նե­րով ամ­բաս­տա­նագ­րեր հաս­ցէագ­րեց հինգ ան­ձե­րու հա­մար։

Էջեր