Արխիւ

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Տաղլըճայի մէջ ապրուած դէպքէն վերջ Թուրքիա աննախընթաց դիմադրութիւն մը ցոյց կու տայ ահաբեկչութեան դէմ՝ ամուր միասնականութեամբ:
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի գլխաւորութեամբ երէկ երեկոյեան Պէշթէփէի մէջ տեղի ունեցաւ անվտանգութեան գագաթաժողով մը:

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուր­քիա կ՚ապ­րի ծանր շրջան մը։ Շա­բաթ­նե­րէ ի վեր ա­մէն օր ա­րիւ­նա­հե­ղու­թիւն կ՚ապ­րուի երկ­րին մէջ։ Զի­նուոր­ներ, ոս­տի­կան­ներ թի­րախ կը դառ­նան ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րու։ Հան­րա­յին կար­ծի­քը խոր մտա­հո­գու­թեամբ ու ցա­սու­մով կը հե­տե­ւի այս տմար­դի զար­գա­ցում­նե­րուն։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Սրբու­հի Ժան տ՚Արք կ՚ը­սէ. «Ե­թէ Աս­տու­ծոյ շնորհ­քին մէջ չեմ, թող Աս­տուած հա­ճի հոն դնել զիս, իսկ ե­թէ հոն եմ, թո՛ղ Աս­տուած հա­ճի պա­հել զիս հոն»։­

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

ՆԱ­ԶԱ­ՐԷԹ ՊԷՐ­ՊԷ­ՐԵԱՆ

1576 տա­րի ա­ռաջ, ­Սեպ­տեմ­բեր 7-ին, ծե­րու­նա­զարդ 91 տա­րե­կա­նին, վախ­ճա­նե­ցաւ հա­յոց վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տը՝ ­Սուրբ ­Սա­հակ Պար­թեւ (348-439)։

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 8, 2015

Իս­րա­յէ­լի Ֆիլ­հար­մո­նիք նուա­գա­խում­բը վեր­ջերս հա­մեր­գով մը հան­դէս ե­կաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ կազ­մա­կեր­պուած այս ձեռ­նար­կը ար­ժա­նա­ցաւ հայ ե­րաժշտա­սէր­նե­րու ան­մի­ջա­կան ու­շադ­րու­թեան։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ Մուս­թա­ֆա Սա­րը­կիւ­լի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան եւ պոլ­սա­հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նաց դա­սուն ան­դամ­նե­րը ան­ցեալ շաբ­թուան մէջ հիւ­րըն­կա­լուե­ցան «Փե­լիթ» ծա­ղա­րա­նի սե­փա­կա­նա­տէր Սե­լա­հատ­տին Ա­յա­նի կող­մէ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Պոլիսէն եւ Ատըեամանէն 19 երախաներ երէկ մկրտուեցան Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ կանոններուն ու ծէսին համաձայն:
Գնալը կղզիի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ հաւաքական մկրտութեան հանդիսապետեց Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Յ. ՊԱԼԵԱՆ

Ե­րե­ւան: Իր ա­նու­նը կրող կա­ռու­ցուող թա­ղա­մա­սի տան մէջ կամ ճա­շա­րա­նը յա­ճախ միա­սին ե­ղած էինք Վա­հագն Յով­նա­նեա­նի հետ: Ար­տա­կարգ անձ­նա­ւո­րու­թիւն մը, ո­րուն հա­մար հայ­րե­նի­քը եւ ա­նոր կա­ռու­ցու­մը ո՛չ լու­սան­կար էին, ո՛չ ճառ, այլ՝ կեան­քի ա­րա­րում:

 

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Ներսէսեան Դպրաց Դաս-երգչախումբը կը շարունակէ վառ պահել Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ կանթեղը:
Կրօնական եւ աշխարհիկ արարողութիւններուն հանդիսապետեց եւ օրուան պատգամը տուաւ Տ. Թաթուլ Ծայրագոյն Վարդապետ Անուշեան:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Մե­սե­չու­սե­ցի «Լես­լի» հա­մալ­սա­րա­նի «Լեն­տըր» ա­րուես­տի կեդ­րո­նին մէջ վերջերս տե­ղի ու­նե­ցաւ շրջա­նի ա­ւե­լի քան յի­սուն ա­րուես­տա­գէտ­նե­րու գոր­ծե­րու հա­ւա­քա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սը: Ա­նոնց կար­գին էր ա­րուես­տա­գէտ Ա­րա Ա­զատ:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ յա­ռա­ջի­կայ օ­րե­րուն Փա­րի­զի մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ՝ Ա­րե­ւել­քի քրիս­տո­նեա­նե­րուն առ­ջեւ առ­կայ հիմ­նախն­դիր­նե­րուն վե­րա­բե­րեալ մի­ջազ­գա­յին խորհր­դա­ժո­ղով մը։ Ֆրան­սա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դում­նե­րուն հի­ման վրայ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, թէ Սեպ­տեմ­բե­րի 8-ին նա­խա­տե­սուած խորհր­դա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն պի­տի շօ­շա­փուին Ի­րա­քի եւ Սու­րիոյ ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը եւ հար­ցե­րը պի­տի քննար­կուին այդ հա­մա­տես­քին մէջ։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Հա­յաս­տա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար Ար­փի­նէ Յով­հան­նի­սեան ար­դէն պաշ­տօ­նա­պէս ձեռ­նար­կած է աշ­խա­տան­քի։ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան նա­խըն­թաց օր նո­րան­շա­նակ նա­խա­րա­րը ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի Ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան աշ­խա­տա­կազ­մին։

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

Սերժ Սարգսեան եւ Վլատիմիր Փութին այսօր հանդիպում մը կ՚ունենան Մոսկուայի մէջ:
Երկու նախագահները կ՚ադրադառնան հայ-ռուսական համագործակցութեան ընթացքին եւ հեռանկարներուն:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Ե­մէ­նի Սա­ֆէր քա­ղա­քին մէջ, Ուր­բաթ օր, «Ան­սար Ալ­լահ»ի եւ Ա­լի Ապ­տալ­լա Սա­լէ­հի ու­ժե­րուն կող­մէ գրան­ցուած յար­ձա­կու­մը ծանր հա­րուած կը հաս­ցնէր շրջան հա­սած Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­նե­րու եւ Պահ­րէյ­նի ու­ժե­րուն: Գրո­հին հե­տե­ւան­քով կը զոհուէին հա­րիւր­վեց զի­նուոր­ներ:

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

​Հաքքեարիի Տաղլըճա գաւառակէն երէկ երեկոյեան հասած լուրերը սուգի մատնեցին երկիրը:
ՓՔՔ-ի յարձակման պատճառով տասնհինգ նահատակ։ Թուրք զինեալ ուժերու ռազմաօդանաւերը դէպքէն անմիջապէս վերջ սաստիկ ռմբակոծումներ կատարեցին ահաբեկչական լծակներուն դէմ։
Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողանի խօսքով, տարբեր գործընթաց մը սկսած է։ Անգարայի մէջ Տավուտօղլուի գլխաւորութեամբ անվտանգութեան գագաթաժողով։

 

Երկուշաբթի, Սեպտեմբեր 7, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Կրօն եւ բնու­թիւն՝ եր­կուքն ալ միեւ­նոյն ծնո­ղին զա­ւակ­ներն են, Հօր զա­ւակ­նե­րը, որ հա­ւա­տար­մու­թեամբ կը գոր­ծադ­րեն Ա­նոր կամ­քը եւ քա­նի որ նո՛յն Հօր որ­դի­ներն են, եր­բեք ի­րա­րու չեն հա­կա­ռա­կիր։ Ա­րուես­տա­կան կեր­պով, կրօ­նը եւ բնու­թիւ­նը հա­կադ­րել՝ նուա­զա­գոյն բա­ցատ­րու­թեամբ, ան­խո­հե­մու­թիւն է եւ սխա՛լ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

​Իսթանպուլի կուսակալ Վասիփ Շահին ընդունեց ՃՀՓ-ի երեսփոխան Սելինա Տողանն ու ընկերակիցները:
Կղզիները հետաքրքրող ապահովութեան եւ այլ հրատապ բնոյթ ունեցող հարցերը դարձան քննարկման առարկայ:

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ե­րէկ, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ. Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սը Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միած­նի մէջ ըն­դու­նեց Հայ­կա­կան զի­նեալ ու­ժե­րու հո­գե­ւոր սպա­սա­ւոր­նե­րէն Յով­հան­նէս Սար­կա­ւագ Գալս­տեա­նը, որ Օ­գոս­տո­սի 11-ին գլու­խէն վի­րա­ւո­րուած էր սահ­մա­նին վրայ՝ Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին հե­տե­ւան­քով։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դուս մարմ­նա­կան - տկար աչ­քը ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը տես­նել կը կար­ծէ, բայց միա՛յն՝ կեղծ ու կար­ծե­ցեալ ա­ռա­քի­նու­թիւ­նը։ Մարդ երբ ինքն իր­մով հպարտ է, այդ կը նշա­նա­կէ, որ ինք­զինք լաւ կամ բարձր վի­ճա­կի մէջ կը զգայ։

Շաբաթ, Սեպտեմբեր 5, 2015

Ե­գիպ­տա­ցի մի­լիա­ռա­տէր Նա­կիպ Սա­վի­րիս դի­մած Է Ի­տա­լիոյ եւ Յու­նաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն այն ա­ռա­ջար­կով, թէ կ՚ու­զէ ա­նոնց­մէ գնել կղզի մը, որ­պէս­զի զայն յատ­կաց­նէ փախս­տա­կան­նե­րուն։

Էջեր