Արխիւ

Շաբաթ, Փետրուար 20, 2016

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ

Էշ­րե­ֆիէ մեր բնա­կած թա­ղի միակ խա­նու­թը մեր տու­նէն բա­ւա­կան հե­ռու էր: Հոն կա­րե­լի էր գտնել ա­մէն ինչ: «Չկայ» բա­յը գո­յու­թիւն չու­նէր այդ փոքր կրպա­կին մէջ: Կար նաեւ այդ թուա­կան­նե­րուն այն­քան հա­զուա­գիւտ իր ե­ղող հե­ռա­ձայն մը:

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

«ՄԵՍՐՈ՜Պ, հայ դա­րե­րու
դի­մաց կե­ցող՝
Դուն ա­դա­ման­դեայ ա­պա­ռաժ,
Դուն, մա­նուկ­նե­րու մերկ
ու­ղե­ղէն
Մին­չեւ հան­ճա­րը ցոլ­քեր
ցա­նող,
Գի­տակ­ցու­թեանց ան­գիւտ
փա­րոս…»։

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱ­ՌԵԱՆ

Եր­ջա­նիկ եմ, որ այդ հե­ռա­ւոր եւ հա­յա­շատ վայ­րե­րում` հայ թա­տե­րա­կան ա­րուես­տի հիմ­նար­կու­թիւն մը կայ եւ ո­րի ձեռ­նար­կող­նե­րից
մէ­կը նոյն աղ­բիւ­րից դաս­տիա­րա­կուած մի ե­րի­տա­սարդ է ինչ աղ­բիւ­րից դաս­տիա­րա­կուած եմ ես։
ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածինը Վատիկանի հետ կապի մէջ է Սրբազան Պապի այցի կազմակերպման համար:
Ազգային-եկեղեցական ժողովի գումարուիլը կը նախատեսուի 2017 թուականին, իսկ այս տարուան Հոկտեմբերին տեղի պիտի ունենայ Եկեղեցական-ներկայացուցչական ժողովը: Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան անցեալ տարուան գործունէութեան մանրամասն տեղեկագիրները հրապարակուած:

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ճա­կա­տին վրայ ցա­ւա­լի դէպ­քե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ե­րէկ, ժա­մը 13.00-ի սահ­ման­նե­րուն, Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի ա­րե­ւե­լեան ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յուած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն մօտ, պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սի մէջ հրա­ցա­նով սպան­նուե­ցաւ զի­նուոր մը՝ Դա­ւիթ Տէր­տէ­րեան (1999)։

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու ե­րէկ այ­ցե­լեց Պա­քու, ուր շփում­ներ ու­նե­ցաւ ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ Ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էլ­մար Մա­մէ­տեա­րո­վի կող­մէ։

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

Մայրաքաղաքի սահմռկեցուցիչ պայթումէն վերջ, Թուրքիա ցնցում կ՚ապրի նաեւ տասը նոր նահատակներու վերաբերեալ լուրերով՜
Տավուտօղլու. «Պիտի փոխադարձենք ամենաճիշդ պահուն, ամենաճիշդ միջոցով»՜
ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդի մշտական անդամ հինգ երկիրներու Անգարայի դեսպանները հրաւիրուեցան Արտաքին գործոց նախարարութիւն։ Հաֆթանինի դէմ հարուածներ։

Ուրբաթ, Փետրուար 19, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

​Հո­գե­ւո­րա­կա­նի ար­ժա­նի­քը յա­ճախ տար­բեր գա­ղա­փար­նե­րու ար­տա­յայ­տու­թեան ա­ռիթ կ՚ըն­ծա­յէ, ա­նո­րո­շու­թեան կը մատ­նէ շա­տե­րը։ Ար­դա­րեւ ո­մանք հո­գե­ւո­րա­կա­նի ար­ժա­նի­քի ստու­գա­նի­շը կը տես­նեն գի­տու­թեան աս­տի­ճա­նին մէջ, ու­րիշ­ներ որ­պէս չա­փա­նիշ կ՚ըն­դու­նին ա­նոր մարդ­կա­յին կա­րո­ղու­թիւն­նե­րը։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

Թուրքիոյ սրտին վրայ հուժկու պայթում մը պատահեցաւ երէկ երեկոյեան։ Երկիրը ցնցուեցաւ, հերթական անգամ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

Գուզկունճուքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ երէկ տեղի ունեցաւ Արեւագալի ժամերգութիւն, որուն հանդիսապետեց Տ. Յարութիւն Աբեղայ Տամատեան։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ազատութիւն» իր լայն առումով կը նշանակէ՝ իմացականութեան եւ կամքին մէջ արմատացած կարողութիւն՝ գործելու կամ չգործելու, ընելու այս կամ այն, եւ կամ չընելու, ինքնակամ ու անկախ կերպով վճռելու կատարելիք գործերը։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

ՆԱ­ՐԷ ԳԱ­ԼԵՄ­ՔԷ­ՐԵԱՆ

Ներ­գաղ­թեալ­նե­րու թղթած­րա­րի այլ է­ջի մը անդ­րա­դար­ձած է Ի­վար Ար­փի: Ա­նոր յօ­դուա­ծին խո­րա­գիրն է.

 

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

ԿԱ­ՐՕ ՊՕՀ­ՃԱ­ԼԵԱՆ

Մեթ­րօն մտած էր Հե­լիո­պոլ­սոյ ա­րուար­ձա­նը ու Րոք­սիէն, Փալ­մի­րա­յէն եւ Պա­զի­լի­քա­յէն վերջ, Միյ­տան Իս­մա­յի­լիա­յի կա­յա­րա­նին առ­ջեւ կանգ ա­ռած:

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

ԾՈՎԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

Նոր կեանքիս մէջ հանդիպեցայ նոր մարդկանց: Այս վերջինը սուրիացի արաբ տղամարդ մըն էր, Դամասկոսէն հասած էր Հոլանտա, աւելի ապահով շրջաններէ՝ քան ես:

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Միջին Արեւելքի նշանաւոր երգչուհին, որու խորհրդանշած կերպարը կը համընկնի տարածքաշրջանի բոլոր ժողովուրդներու երաժշտական ճաշակին: Առինքնող ձայն մը, որ կը հասնի մարդոց սրտի խորքին՝ փորձառութեամբ, համակրանքով, զգայնութեամբ ու մակարդակով:

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

Լոս Անճելըսի մէջ ստեղծուած Սուրիահայութեան օժանդակութեան գործադիր մարմնին (SARF) նախաձեռնութեամբ այս շրջանին օժանդակութեան արշաւ մը կազմակերպուած է ի նպաստ սուրիահայութեան։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակեան երէկ ուշ երեկոյեան հիւանդանոց փոխադրուեցաւ Երեւանի մէջ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

Հայաստանի առաջին նախագահ եւ ընդդիմադիր Հայ ազգային գոնկրէսի առաջնորդ Լեւոն Տէր-Պետրոսեան, որ միջոց մը առաջ վիրահատուած էր Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներուն մէջ, վերադարձաւ Երեւան։ 

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

​Արտաքին գործոց նախարար Մեւլիւտ Չավուշօղլու երէկ շփումներ ունեցաւ Թիֆլիզի մէջ։ Դէպի Վրաստան պաշտօնական այցելութեան շրջագծով ան հիւրընկալուեցաւ ամենաբարձր մակարդակի վրայ։

Հինգշաբթի, Փետրուար 18, 2016

ԵԵԽՎ-ի մօտ լարուածութիւն ծագեցաւ Մարգար Էսաեանի եւ Նայիրա Զօհրապեանի միջեւ: «Քուէարկած եմ ազատ կամքով ու պարտաւոր չեմ հաշիւ տալու», յայտնեց Իսթանպուլի երեսփոխանը ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:

Էջեր