Լրահոս

Ռուբէն Վարդանեան՝ «Տարուան Մարդ»ը

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին հե­ռուս­տաըն­կե­րու­թեան լրա­տուա­կան եւ վեր­լու­ծա­կան հա­ղոր­դում­նե­րու տնօ­րէն, հե­ռուս­տա­մեկ­նա­բան Գէորգ Ալ­թու­նեան «Հա­յաս­տա­նի զար­գաց­ման նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­ներ» (IDeA) հիմ­նադ­րա­մի հա­մա­հիմ­նա­դիր Ռու­բէն Վար­դա­նեա­նին յանձ­նած է «Ա­ռա­ջին լրա­տուա­կան» ծա­ռա­յու­թեան ա­մե­նա­մեայ մրցա­նա­կը։

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՔՈՆԵԱՔ ԱՐՑԱԽԻ 25-ԱՄԵԱԿԻՆ

Այս տա­րի կը լրա­նայ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կը: Այս ա­ռի­թով Ար­ցա­խի կա­ռա­վա­րու­թեան եւ «Ե­րե­ւա­նի Ա­րա­րատ քո­նեա­քի-գի­նիի-օ­ղիի գոր­ծա­րան»ի ու «Ստե­փա­նա­կեր­տի քո­նեա­քի գոր­ծա­րան»ի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, պի­տի թո­ղար­կուի տա­սը հա­զար շիշ՝ քսան­հինգ տա­րե­կան յո­բե­լե­նա­կան քո­նեաք, իր ֆէյս­պու­քեան է­ջին մէջ գրած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Փոխ-վար­չա­պետ Ար­թուր Ա­ղա­բէ­կեան:

ՍԵԼԻՆԱ ՏՈՂԱՆ ԵՒ ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆ. ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

​Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րու ար­դիւն­քով հայ պատ­գա­մա­ւոր­ներ կը հաս­նէին խորհր­դա­րան: Բնա­կան է, որ ա­նոնց ընտ­րու­թիւ­նը կը բա­նար նոր շրջան մը Թուր­քիոյ հա­յոց ի­րա­կա­նու­թեան մէջ:

ԱՆՎԵՐՋ ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐ

2016-ի տարեմուտին դրութեամբ միջազգային բեմահարթակին վրայ կը շարունակուին քննարկումները:
Սարգսեան-Ալիեւ վերջին տեսակցութեան յաջորդած մթնոլորտին մէջ բոլոր դերակատարները վերստին կը յստակացնեն իրենց դիրքորոշումը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւորման գործընթացին կապակցութեամբ:

ՄԻԱՅՆ ՀԻՆԳ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Հարց.- Մեր նման փոքր ազ­գի մը հա­մար, բաղ­դատ­մամբ մեծ տէ­րու­թիւն­նե­րու, հայ­րե­նի­քին մէջ հինգ կու­սակ­ցու­թիւն, կամ ին­չու չէ ա­ւե­լի նուազ, չե՞ն բա­ւեր ազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րու հա­մար։ Ու­նինք եր­կո­տաս­նեա­կէ ա­ւե­լի կու­սակ­ցու­թիւն­ներ հայ­րե­նի­քին մէջ, ու­նէինք չորս հայ­կա­կան կու­սակ­ցու­թիւն Սփիւռ­քի մէջ, ո­րոնց­մէ ե­րե­քը միայն գոր­ծօն են տա­կա­ւին մին­չեւ այ­սօր։

ՄԵՏԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ԷԱԿԱՆ…

«Փակ սահմանի երկխօսութիւն» փաստավաւերագրական ժապաւէնի ցուցադրութեան յաջորդած ասուլիսին ընթացքին Մեթէ Չուպուքճուի ելոյթը:
«Սահմանի պարագան ունի լուրջ կարեւորութիւն։ Թուրքիա մեծ երկիր մըն է։ Ինքնավստահութեան տէր երկիր մը չի կրնար սահմանը փակել՝ ինքզինքը ուրիշներուն կապելով»:

ՃՕ ՊԱՅՏԸՆ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն ե­րէկ ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն հա­սաւ Թուր­քիա, իր կո­ղակ­ցին հետ։ Իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նի ծրա­գի­րը ան այ­սօր կ՚ի­րա­կա­նաց­նէ Իս­թան­պու­լի մէջ։

Էջեր