Արխիւ

Ուրբաթ, Յունուար 20, 2017

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու մէջ Տա­նըլտ Թրամփ այ­սօր պաշ­տօ­նա­պէս կը ստանձ­նէ նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը։ Ան կը յա­ջոր­դէ Պա­րաք Օ­պա­մա­յին, որ ան­ցեալ շուրջ ութ տա­րի­նե­րուն եր­կու շրջան ղե­կա­վա­րեց ներ­կայ աշ­խար­հի հիմ­նա­կան գեր­տէ­րու­թիւ­նը։

Ուրբաթ, Յունուար 20, 2017

Ատրպէյճան Ռուսաստանի հետ կը բանակցի դարձեալ սպառազինութիւններ ապահովելու համար:
Մոսկուա միեւնոյն ժամանակ կը ծրագրէ ռատիօտեղորոշիչ արդի կայան մը հաստատել Հայաստանի մէջ:

Ուրբաթ, Յունուար 20, 2017

«Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թի հիմ­նա­դիր Հրանդ Տինք ե­րէկ ո­գե­կո­չուե­ցաւ՝ ի­րեն դէմ կա­տա­րուած մա­հա­փոր­ձի 10-րդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ։ Այս առ­թիւ հա­զա­րա­ւոր­ներ բիւր յար­գան­քով եւ յու­զու­մով հեր­թա­կան ան­գամ վեր­յի­շե­ցին զին­քը։

Ուրբաթ, Յունուար 20, 2017

Սէրկէյ Լաւրով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շօշափեց Սեպաստիան Քուրցի եւ Եդուարդ Նալպանտեանի հետ:
Հայ եւ ռուս նախարարները հերթական անգամ կանգ առին Վիեննայի եւ Սեն Փեթերսպուրկի մէջ անցեալ տարի նախագահներու մակարդակով գոյացած պայմանաւորուածութիւններուն վրայ: Երեւանի համոզմամբ՝ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի անհասցէ յայտարարութիւնները սանձազերծութեան կը մղեն Պաքուն:

Ուրբաթ, Յունուար 20, 2017

Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան նա­խըն­թաց օր Գում­գա­բուի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց քա­ղա­քիս Ա­սո­րի Կա­թո­լիկ­նե­րու Պատ­րիար­քա­կան Փո­խա­նորդ Եու­սուֆ Սա­ղը։ Այս վեր­ջի­նը Գում­գա­բու փու­թա­ցած էր շնոր­հա­ւո­րե­լու հա­մար Նո­րին Սրբազ­նու­թեան ու մեր հա­մայն­քին Ա­մա­նորն ու Սուրբ Ծնուն­դը։

Ուրբաթ, Յունուար 20, 2017

«Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը ներ­կա­յիս գրա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ դրած է սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի ա­րուես­տա­գէտ Վա­հէ Պէր­պէ­րեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած վէպ մը, որ կը կո­չուի «Յա­նուն հօր եւ որդ­ւոյ»։­

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի հրա­տա­րակ­չու­թեան բա­ժի­նը, Ա­մե­նայն Հա­յոց Տ.Տ. Գա­րե­գին Բ. Կա­թո­ղի­կո­սի օրհ­նու­թեամբ, լոյս ըն­ծա­յեց հե­ղի­նա­կա­ւոր պատ­մա­բան ու վի­մագ­րա­գէտ Ար­սէն Յա­րու­թիւ­նեա­նի կող­մէ հե­ղի­նա­կուած՝ «Վա­ղար­շա­պատ. վան­քե­րը եւ վի­մա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը» աշ­խա­տու­թիւ­նը։ «Սար­գիս Գաբ­րիէ­լեան» հիմ­նադ­րա­մի մե­կե­նա­սու­թեամբ հրա­տա­րա­կուած է այս գոր­ծը, որ նուի­րուած է Վա­ղար­շա­պա­տի վան­քե­րու վի­մագ­րա­կան ժա­ռան­գու­թեան հա­մա­կող­մա­նի քննու­թեան։

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ ե­րէկ նա­հա­տա­կուե­ցաւ հայ զի­նուոր մը՝ թի­րախ դառ­նա­լով Ատր­պէյ­ճա­նի զօր­քե­րուն կող­մէ բա­ցուած կրա­կին։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Պաշտ­պա­նու­թեան բա­նա­կի հա­րա­ւա­յին ուղ­ղու­թեամբ տե­ղա­կա­յուած զօ­րա­մա­սե­րէն մէ­կուն պահ­պա­նու­թեան տե­ղա­մա­սին մէջ այս դէպ­քը պա­տա­հե­ցաւ ե­րէկ ժա­մը շուրջ 14.00-ին։

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

ԱՐԱ ԳՕՉՈՒՆԵԱՆ

«Ակօս» շաբաթաթերթի հիմնադիր Հրանդ Տինք այսօր կ՚ոգեկոչուի՝ իր դէմ կատարուած մահափորձի տասներորդ տխուր տարելիցին առթիւ:
Թրքահայ համայնքը բիւր յարգանքով ու ջերմութեամբ կը վերյիշէ իր ծոցէն հասած հարազատ զաւակը, որու սպանութեան վէրքը տակաւին հեռու է սպիանալէ:

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Հանրապետութեան նախագահ Րէճէպ Թայյիպ Էրտողան երէկ Անգարայի մէջ, Պեշթեփէի համալիրէն ներս հիւրընկալեց Պետրոս Շիրինօղլուն:
Մօտալուտ հանրաքուէէն վերջ պիտի լուծուի ընտրութիւններու հարցը:
Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցի հանդիպակաց երբեմնի բանջարանոցի տարածքի սեփականութեան իրաւունքի վերադարձուելուն համար դրական վերաբերմունք:

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Այ­սօր դար­ձեալ քու ե­րա­զիդ մա­սին պի­տի գրեմ: Յա­նուն կար­միր մե­խակ­նե­րու, ո­րոնք փռուե­ցան քու ճա­նա­պար­հիդ առ­ջեւ:

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Գուրուչէշմէի Երեւման Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ երէկ երեկոյեան տեղի ունեցաւ էքիւմենիք արարողութիւն մը։ Միջեկեղեցական այս ժամերգութեան նախագահեց Կրօնական Ժողովի Ատենապետ Տ. Սահակ Եպսկ. Մաշալեան, որ խօսեցաւ նաեւ քարոզ մը։

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Բրի­տա­նա­ցի գիտ­նա­կան­նե­րը տաս­նա­մեա­կէ մը ի վեր հե­տաքրք­րա­կան դի­տար­կում մը կը հրա­պա­րա­կեն: Ըստ ո­րու, կա­տա­րուած ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րուն հի­ման վրայ՝ Յու­նուար ամ­սուան կէ­սին հա­մըն­կած շա­բա­թը, ա­ւե­լի ստոյգ եր­րորդ Եր­կու­շաբ­թին տա­րուան ա­մե­նէն ընկճուած տրա­մադ­րու­թեամբ օրն է:

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

«Ո՜վ մարդ, ո՞վ զիս դա­տա­ւոր կամ ի­րա­ւուն­քի բա­ժա­նա­րար կար­գեց ձեր վրայ» (ՂՈՒԿ. ԺԲ 14)։

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Հա­յաս­տա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի մի­ջեւ դի­ւա­նա­գի­տա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու հաս­տատ­ման 25-ա­մեայ յո­բե­լեա­նը վեր­ջերս նշուե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Օ­փե­րա­յի հա­մա­լի­րէն ներս այս առ­թիւ տե­ղի ու­նե­ցաւ յո­բե­լե­նա­կան փայ­լուն հան­դի­սու­թիւն մը, ո­րու ըն­թաց­քին ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան։

Հինգշաբթի, Յունուար 19, 2017

Յու­նուա­րի 21-ին, Ե­րե­ւա­նի Յով­հան­նէս Շա­րամ­բէ­յեա­նի ա­նուան ժո­ղովր­դա­կան ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան կեդ­րո­նին մէջ պի­տի բա­ցուի Ա­րա­գած Ա­խո­յեա­նի՝ «Վե­րա­դարձ…» խո­րագ­րեալ գե­ղան­կար­չա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ցու­ցա­հան­դէ­սը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Հայաստանի Մ­շա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թեան տե­ղե­կատո­ւու­թեան վար­չու­թիւ­նը։

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Հին սփիւռ­քը երբ դեռ կլա­նուած էր իր հին խն­­դիր­նե­րով, աշ­խար­հի հո­րի­զո­նին վրայ ու­րուագ­ծուե­ցաւ նոր սփիւռք մը՝ իր նոր հար­ցե­րով ու նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով:

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ընտ­րուե­ցաւ Ան­թո­նիօ Թա­ճա­նի։ Ի­տա­լա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կա­նին թեկ­նա­ծու­թիւ­նը ա­ռա­ջադ­րուած էր Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թեան կող­մէ։

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Հա­յաս­տա­նէն խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տուի­րա­կու­թիւն մը ներ­կա­յիս կ՚այ­ցե­լէ Իս­րա­յէլ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը կը գլխա­ւո­րէ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու մշտա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ար­տակ Զա­քա­րեան։

Չորեքշաբթի, Յունուար 18, 2017

Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Կա­րէն Կա­րա­պե­տեան կը պատ­րաս­տուի պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն մը տալ Մոս­կուա՝ Ռու­սաս­տա­նի Վար­չա­պետ Տի­միթ­րի Մետ­վե­տե­ւի հրա­ւէ­րին ըն­դա­ռաջ։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս այ­ցե­լու­թիւ­նը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Յու­նուա­րի 24-ին։

Էջեր