Արխիւ

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

Գրեց՝ ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ֆրանսահայ միշտ հմայիչ երգչուհին կ՚ապրի Հայաստանի Հանրապետութեան պատուոյ շքանշանին արժանանալու ուրախութիւնը:
Ռոզի Արմէն արտասովոր ուժ մը ունի երազանքներն ու ցանկութիւնները իրականութիւն դարձնելու ուղղութեամբ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

 ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Բնաւ խոր­հա՞ծ էք, թէ կեան­քի մէջ ի՜նչ ար­ժէք­ներ, բա­րիք եւ գե­ղեց­կու­թիւն­ներ կան՝ ո­րոնք թա­ղուած ու ծած­կուած՝ կը սպա­սեն, որ մէ­կը անդ­րա­դառ­նայ ի­րենց գո­յու­թեան եւ յայտ­նուին։ Ի՜նչ գան­ձեր կան պա­հուած, քօ­ղար­կուած՝ ան­յայտ, ո­րոնք կը սպա­սեն օգ­տա­կար ըլ­լա­լու, բայց ան­յայտ կը մնան՝ ան­տար­բեր ու ան­հոգ մար­դոց աչ­քին։

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

Պատ­կա­ռե­լի Կրօ­նա­կան Ժո­ղո­վի Ա­տե­նա­պետ՝ Գերպ. Տ. Թա­թուլ Ծ.­ Վար­դա­պե­տի դի­մու­մին ըն­դա­ռա­ջե­լով Պատ­րիար­քա­րա­նիս դահ­լի­ճին մէջ հա­ւա­քուե­ցաւ Հա­մա­գու­մար Ժո­ղով՝ նա­խա­գա­հու­թեամբ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ՝ Բարձր. Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի:

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

Յայտ­նի ե­րա­ժիշտ Տիգ­րան Հա­մա­սեան ե­րէկ իր ունկն­դիր­նե­րուն հո­գին ու միտ­քը ան­գամ մըն ալ նուա­ճեց, այս ան­գամ ալ ե­լոյթ ու­նե­նա­լով «Ճե­մալ Ռե­շիտ Ռէ­յ» (CRR) հա­մեր­գաս­րահին մէջ։ Նա­խըն­թաց ի­րի­կուան «Լոյս ի լու­սո­յ»ի թարմ տպա­ւո­րու­թեան տակ էին հան­դի­սա­կան­նե­րը, ո­րոնք ե­րէկ ալ ա­ռիթն ու­նե­ցան լսե­լու Հա­մա­սեա­նի վեր­ջին՝ Mockroot ալ­պո­մէն գոր­ծեր։

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

Անգ­լիոյ Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մի­ջազ­գա­յին անվ­տան­գու­թեան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հար­ցե­րով տնօ­րէն Նիք Կըր­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւ­նը ե­րէկ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Օ­րուան ըն­թաց­քին Նիք Կըրն ըն­դու­նուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեա­նի եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի կող­մէ։

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Սու­րիոյ տագ­նա­պին սկիզ­բէն ի վեր Յոր­դա­նա­նի սահ­մա­նին մերձ ե­ղող Տար­հա քա­ղա­քը (պատ­մա­կա­նօ­րէն Սու­րիոյ Հո­րան գա­ւա­ռը) դար­ձաւ ընդ­դի­մա­դիր բո­լոր ճա­կատ­նե­րուն բոյ­նե­րէն մէ­կը: Տար­հա­յի մէջ է, որ Սու­րիոյ վար­չա­կար­գին դէմ ե­ղած ա­մե­նէն բուռն բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րը սկիզբ ա­ռին:

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

25-րդ գումարման Ազգային մեծ ժողովը կը գլխաւորէ ԱՔ կուսակցութեան առաջադրած թեկնածուն:
Խորհրդարանի նոր նախագահի ընտրութեան արդիւնքը ազդանշան մը կը համարուի համախոհական իշխանութեան ձեւաւորման ճանապարհին: Ընդդիմութիւնը բուռն հակազդեցութիւն ցոյց կու տայ ՄՀՓ-ի որդեգրած դիրքորոշման դէմ:

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան բացած դատի զարգացումներուն շուրջ բացատրութիւններ:
Փրոֆ. Ճէմ Սոֆուօղլուի խօսքերով, հարցը ներկայացուած է զուտ մարդու իրաւանց դիտանկիւնէն:

Հինգշաբթի, Յուլիս 2, 2015

Շիշ­լիի գե­րեզ­մա­նա­տան յանձ­նա­խում­բը տե­ղե­կա­ցուց, որ նկա­րիչ Եա­վուզ Քը­լը­չէր վե­րա­նո­րո­գած է Աս­պետ Ջուն­դի իւ­ղա­ներկ գոր­ծե­րը ու վե­րա­դարձու­ցած՝ ի­րենց։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, մի­ջոց մը ա­ռաջ օ­րա­կար­գի վրայ ե­կած էր, որ Աս­պետ Ջուն­դի եւ կո­ղակ­ցին շիր­մին մէջ կախուած մե­ծա­դիր իւ­ղան­կար­նե­րը եւ այլ սրբա­պատ­կեր մը եր­կար ժա­մա­նա­կէ ի վեր ան­հե­տա­ցած են։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րի խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին շրջագ­ծով, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը պատ­րաս­տուին յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին հեր­թա­կան ան­գամ այ­ցե­լել հա­կա­մար­տու­թեան տա­րած­քաշր­ջան։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Հայաստանի ոստիկանապետ Վլատիմիր Գասպարեանէն միշտ շինիչ խօսքեր:
«Ո՛չ թալանին» նախաձեռնութիւնը չէ ձեւաւորած իր նոր համակարգող խումբը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ

Անց­նող օ­րե­րուն Հա­լէ­պի վրայ ին­կած են երեք հարիւր հրթիռ­ներ եւ հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րը ե­ղած են ան­նա­խըն­թաց: Երեք օ­րե­րու վրայ տե­ղի ու­նե­ցած ռմբա­կո­ծում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով զո­հե­րուն թի­ւը հա­սած է քառասունի, մինչ վի­րա­ւոր­նե­րուն թի­ւը հա­տած է երկու հարիւրը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան թանգարանէն ներս հետաքրքրական ձեռնարկ:
Պատմաբան Տքթ. Թանէր Աքչամի կողմէ բացատրութիւններ տրուեցան Սիսի կաթողիկոսարանի դատին շուրջ:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Գարակէօզեան Տան Գնալը կղզիի Կազդուրման կայանը այս շաբաթավերջին կը բացուի պաշտօնապէս:
Հոգատար մարմինը թարմ եռանդով գործի լծուած է համայնքի երախաներու արձակուրդին համար:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

ԴՈԿՏ. ՀՐԱՅՐ ՃԷ­ՊԷ­ՃԵԱՆ

«Իմ հայրս՝ Ե­րուանդ Յա­կո­բեա­նը, քա­ռա­սուն որ­բե­րէն մէկն էր­…»: Սի­մոն Յա­կո­բեա­նը ծնած է Ե­թով­պիա: Հայ­րը՝ Ե­րուանդ, մէկն էր Եղեռնէն ճո­ղոպ­րած այն քա­ռա­սուն որ­բե­րէն, զորս թա­գա­ւոր Հայ­լէ Սե­լա­սիէ 1924-ին Ե­րու­սա­ղէ­մէն բե­րաւ Ե­թով­պիա:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Գո­հու­նա­կու­թեամբ վե­րա­հա­սու կ՚ըլ­լանք, թէ Պատ­րիար­քա­րա­նը լոյս ըն­ծա­յած է «Քնար Ա­րե­ւա­գա­լի» գիր­քը, որ կը բո­վան­դա­կէ ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի ան­տիպ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րը։ Այս­պէս, Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռոյ «Ար­մաշ» մա­տե­նա­շա­րէն որ­պէս 11-րդ հա­տոր լոյս տե­սաւ ար­մա­շա­կան հայ­րե­րէն ե­րա­նաշ­նորհ Գա­րե­գին Պատ­րիարք Խա­չա­տու­րեա­նի՝ մե­ծա­նուն Տրա­պի­զոն­ցիի «Քնար Ա­րե­ւա­գա­լի» խո­րագ­րեալ ան­տիպ բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու հա­ւա­քա­ծոն։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

«Լոյս ի լուսոյ» համերգաշարին Իսթանպուլի հանգրուանը:
Այա Իրինիի մէջ տեղի ունեցաւ Տիգրան Համասեանի համերգը:

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

ՄԱՇ­ՏՈՑ ՔԱ­ՀԱ­ՆԱՅ ԳԱԼ­ՓԱՔ­ՃԵԱՆ

Մար­դիկ, ընդ­հան­րա­պէս ա­մէն յարգ ու պա­տիւ ի­րենց յար­մար կը նկա­տեն եւ միշտ ա­ւե­լի մե՛ծ ըլ­լա­լու ձգտում մը ու­նին։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Ան­թի­լիա­սի մէջ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Տ.Տ. Ա­րամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սը ըն­դու­նեց Պէյ­րու­թի մօտ Զուի­ցե­րիոյ դես­պան Ֆրան­սուա Պար­րա­սը։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 1, 2015

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան մաս­նակ­ցե­ցաւ Մար­սէյ­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցող «Հա­յաս­տա­նի տա­րի» ծրագ­րի ձեռ­նարկ­նե­րուն։

Էջեր